23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Un dialog social mai bun în ramura construcţiilor

Loading
Fără categorie Un dialog social mai bun în ramura construcţiilor
Un dialog social mai bun în ramura construcţiilor

 

 

sindicons

Foto: vocea.md

O îmbunătăţire a dialogului social la nivel de ramură a fost raportată pentru 2014 de Federaţia „Sindi­cons”. Preşedintele acestei struc­turi, Victor Talmaci, a menţionat, la o recentă şedinţă de bilanţ, că, în acest an, membrii Comisiei pentru consultări şi negocieri co­lective din ramura construcţiilor s-au întrunit în două şedinţe, la care au fost abordate mai multe chestiuni.

 

Astfel, partenerii sociali au aprobat crearea unui consiliu de ramură pen­tru securitate şi sănătate în muncă şi au purtat discuţii privind determinarea va­lorii obiectivelor de construcţii. Totoda­tă, aceştia au examinat chestiuni privind elaborarea unor standarde ocupaţionale noi, crearea Casei Sociale a Constructori­lor, precum şi modificarea şi completarea Convenţiei colective de ramură.

În cadrul negocierilor pe marginea convenţiei colective, partenerii sociali au stabilit majorarea, începând cu 12 decem­brie 2014, până la 1800 de lei a salariului minim în ramura construcţiilor.

O importanţă aparte o are organiza­rea, în noiembrie 2014, cu suportul Fe­deraţiei Internaţionale a Lucrătorilor din Construcţii şi Industria Lemnului (BWI), a unei mese rotunde. Aceasta s-a axat pe promovarea iniţiativei sindicatelor de constituire în ţara noastră a unor in­stanţe judecătoreşti specializate de tipul tribunalelor muncii, a accentuat Victor Talmaci.

Obiectivele prioritare stabilite de re­prezentanţii „Sindicons” pentru 2015 ţin de aprobarea sistemului-tip de normare a muncii în ramura construcţiilor, mo­dificarea şi completarea Convenţiei co­lective, consolidarea mişcării sindicale, dezvoltarea dialogului social la nivel de ramură şi de unitate etc.

Prezent la şedinţa respectivă, preşe­dintele Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova, Oleg Budza, a men­ţionat că, în viitor, sindicatele vor trebui să facă faţă unor sarcini tot mai dificile. Astfel, în prezent, ţara noastră nu reuşeş­te să atragă suficiente investiţii străine de care este nevoie pentru a fi asigurată o dezvoltare economică durabilă şi crearea unui nivel satisfăcător de bunăstare pen­tru populaţie.

În opinia preşedintelui CNSM, există mai multe domenii în care autorităţile statului trebuie să promoveze, inclusiv prin intermediul dialogului social, re­forme consistente. Printre acestea se numără perfecţionarea sistemului de sa­larizare, a celui de pregătire a cadrelor, implementarea medicinei ocupaţionale, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pen­tru salariaţi etc.

Dacă demnitarii nu vor accepta să mo­difice sistemul actual de salarizare, într-o perioadă scurtă de timp, ţara noastră ar putea să se confrunte cu o insuficienţă acută de forţă de muncă tânără. În spriji­nul afirmaţiei sale, Oleg Budza a adus şi faptul că, în prezent, componenta legată de remunerarea muncii în preţul de cost al produselor autohtone este mai mică semnificativ în comparaţie cu alte state din regiune.

Participanţii la şedinţa respectivă au abordat mai multe probleme ce ţin, în par­ticular, de asigurarea cu bilete de odihnă şi tratament a pensionarilor angajaţi în câmpul muncii şi achitarea concediilor medicale ale salariaţilor cu o vechime mică în muncă. Totodată, a fost solicitată asistenţă din partea recrutorilor sindicali profesionali în elaborarea unor planuri de acțiuni pentru motivarea calităţii de membru, precum şi identificarea unor modalităţi pentru acordarea de ajutoare materiale sindicaliştilor pensionaţi.

În cadrul aceleiaşi reuniuni, Lilian Cuşnir, noul preşedinte al Consiliului de Tineret al Federaţiei „Sindicons”, a fost prezentat participanţilor.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor