16 iunie 2024
Chisinau
Social

Ultimul clopoțel a răsunat virtual în toată țara, fără flori și îmbrățișări

Loading
Social Ultimul clopoțel a răsunat virtual în toată țara, fără flori și îmbrățișări
Ultimul clopoțel a răsunat virtual în toată țara, fără flori și îmbrățișări
Vocea poporului

Curțile instituțiilor de învățământ din Moldova ar fi trebuit astăzi să fie neîncăpătoare pentru sutele de elevi. În alți ani, ar fi răsunat ultimul clopoțel, s-ar fi ținut discursuri, în fața elevilor frumos îmbrăcați, cu buchete de flori în brațe. Copiii ur­mau să-și ia rămas bun de la cole­gii de școală, de la profesori și să-și dea întâlnire pe 1 septembrie, prima zi de școală din noul an școlar. Cu regret, pandemia de COVID-19 a umbrit în acest an ultima zi de studii și a pustiit școlile.

„Finalizăm anul fără festivitățile de încheiere a acestui ciclu de studii. Nu vom avea nici tradiționala Gală a laureaților, cum o făceam în fiecare an, la care erau nominalizați cei mai buni elevi și profesori. Nu avem ca­reul festiv la care făceam un bilanț al anului școlar, copiii știau că se pune punct unei noi etape în viața lor și urmează alta, un alt nou an școlar”, ne spune Ana Cimpoieșu, președinta Consiliului Raional (CR) Hâncești al Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ).

A fost un sfârșit de an mai difi­cil și diferit decât în toți ceilalți ani. Pandemia de coronavirus a obligat, inclusiv elevii și profesorii, să treacă la lecțiile online, o premieră mondi­ală, probabil. Chiar și așa, învățătorii susțin că au făcut față cu brio acestei încercări, în limitele posibilităților.

„A fost un an cu multe noutăți și provocări. Una dintre acestea a fost instruirea la distanță. Deși a fost un pic mai diferit, aproape toți copiii au însușit metodele de lucru în astfel de condiții. Bineînțeles, au fost și unele probleme, în familiile cu mai mulți copii, acolo unde părinții sunt profesori și trebuiau să fie la ore on­line”, susține Ana Cimpoieșu.

 

Elevii intră în vacanţa de vară. Astăzi este ultima lor zi de şcoală

 

Pentru a nu perturba procesul de învățământ la distanță, unii di­rectori au dat temporar familiilor cu mulți copii calculatoarele de la școală, ne-a mărturisit președinta CR Hâncești al FSEȘ.

„S-a încercat să se găsească soluții, pen­tru ca elevii cu posibilități mai reduse să poată și ei studia de la distanță”, adaugă Ana Cimpoieșu.

Au trecut cu brio de această situație dificilă și colectivele de profesori din ra­ionul Orhei, susține președintele CR Orhei al FSEȘ, Simion Boțan. „Noi nu am avut atât de multe cazuri de COVID față de ce­lelalte raioane. Nu a suferit nici procesul de învățământ online. S-a lucrat cu toți elevii de la distanță, profesorii și-au pri­mit  la timp salariile. Chiar dacă unii copii nu aveau acces la calculator, învățătorii au avut grijă ca temele să ajungă la fiecare elev”, a menționat, pentru „Vocea poporu­lui”, Simion Boțan.

Singura așteptare a cadrelor didactice e să treacă cât mai repede această pande­mie și ca procesul educațional să revină la normal. „S-a lucrat conștiincios și cu dăru­ire. Unii directori de școală au menționat că mulți profesori și elevi au fost chiar mai motivați să facă față cu brio acestei situații. Pe de altă parte, au fost și copii care au ră­mas în umbră, pentru că nu au avut acces la calculatoare. Se va lucra aparte cu ei”, ne-a declarat Victor Sînchetru, președintele CR Ștefan Vodă al FSEȘ.

Conform statisticii oficiale, circa 20 de mii de copii și trei mii de învățători nu au  avut acces la calculator în perioada pan­demiei de COVID-19. Chiar dacă anul de studii s-a încheiat, mai mulți copii din di­ferite raioane vor primi planșete pentru a nu fi deconectați de lume și învăța de la distanță.

Despre acest lucru ne-a povestit An­gela Chicu, președinta Asociației Femeilor Profesioniste și de afaceri din Moldova (BPW Moldova).

„Pe timp de pandemie nu a avut de su­ferit numai Moldova, ci chiar tot globul. Au suferit toate domeniile. Însă copiii au fost mereu cei mai vulnerabili. Am apelat la do­natori și am primit suport pentru a-i ajuta. Au fost selectați copii din familii vulnerabi­le sau numeroase din raioanele Hâncești, Leova, Orhei, Ungheni, Glodeni, elevi care învață bine, însă au posibilități limitate. Astfel, cu suportul generos al GNRC, pro­gramul “Combaterea sărăciei la copii“, am decis să ajutăm aceste familii ca să nu fie izolate. Acum, copiii intră în vacanța mare, însă la toamnă se prezice un alt val de CO­VID, și, pentru orice eventualitate, ei trebuie să fie asigurați”, a precizat Angela Chicu.

 

A avut loc prima ședință în plen a Consiliului General al FSEȘ de după congress

 

În una din zilele trecute, a avut loc prima ședință în plen din noul mandat al Consi­liului General al FSEȘ după cel de-al 7-lea Congres. Aceasta s-a desfășurat online, o modalitate mai puțin obișnuită decât până acum. În cadrul discuțiilor, au fost analizate detaliat problemele, propunerile, abordări­le critice ale delegaților la Congres. A fost aprobat un plan care, punctual, identifi­că acțiunile și termenele concrete pentru soluționarea acestor chestiuni.

„Problemele expuse de delegați țin de domenii precum salarizarea, condițiile de studii, de muncă și de odihnă ale membrilor de sindicat, reformele la care este supusă sfera cercetării în țara noastră, precum și de relațiile intersindicale, solidaritatea și unita­tea mișcării sindicale în ansamblu”, a decla­rat Ghenadie Donos, președintele FSEȘ.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand