25 iunie 2024
Chisinau
Cultura

Turismul, cel mai de perspectivă domeniu pentru țara noastră

Loading
Cultura Turismul, cel mai de perspectivă domeniu pentru țara noastră
Turismul, cel mai de perspectivă domeniu pentru țara noastră
pandatur.md

Proiectul USAID Competiti­vitate și Reziliență Rurală în Moldova, alături de Ministerul Culturii din Republica Moldova și Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova (ANTRIM), au lansat recent Programul de granturi „Moldova turistică” și campa­nia de promovare a turismului „Fii oaspetele nostru”. Eveni­mentul a avut loc la Muzeul Național de Etnografie și Isto­rie Naturală.

Programul de granturi „Mol­dova turistică” are drept scop să susțină dezvoltarea infrastructurii și facilităților de ospitalitate turis­tică, a produselor și experiențelor turistice competitive și atractive, a soluțiilor inovatoare și creative, precum și implementarea standar­delor de sustenabilitate, de calita­te și incluziune socială și regiona­lă. Un buget de 25 de milioane de lei este oferit spre valorificare prin finanțări nerambursabile, destinate întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova din domeniul turismului și este deschis până pe data de 23 octombrie 2023.

Granturile pot fi solicitate de întreprinderi mici și mijlocii din Republica Moldova din dome­niul turismului, cum ar fi vină­riile, pensiunile rurale, centrele meșteșugărești, hotelurile, pre­statorii de servicii de agrement, agențiile de turism și tur opera­tori etc. Conform estimărilor, de fondurile Programului de granturi Moldova turistică urmează să be­neficieze 40-45 de antreprenori mici și medii.

Sergiu Prodan, ministrul Cultu­rii, a menționat, în cadrul eveni­mentului, că industria turismului este un domeniu de perspectivă care oferă unicitate și autenticita­te vizitatorilor străini, prin aceste elemente Republica Moldova fi­ind competitivă în raport cu alte țări. Potrivit ministrului, investițiile susținute în industrie contribuie la consolidarea acestui domeniu cu impact asupra mai multor sectoa­re economice ale țării.

La rândul său, Ion Iordachi, di­rector general interimar al Agenției de Investiții, a mulțumit parteneri­lor de dezvoltare pentru asistența oferită în atragerea fondurilor de dezvoltare în industria turismului, susținând eforturile Agenției de a promova Republica Moldova și de a încuraja investițiile în diverse sectoare economice ale țării.

John Riordan, șef interimar al Misiunii USAID în Moldova, a accentuat că sectorul turismului este un pilon important pentru creșterea economică a localităților rurale. Din acest considerent, USAID a contribuit mai bine de 15 ani la dezvoltarea domeniului re­spectiv, oferind suport la renova­rea a 65 de pensiuni, îmbunătățirea operațiunilor a 120 de antrepre­nori din industria turismului, dez­voltarea infrastructurii turistice la 37 de vinării, amenajarea a peste 400 de kilometri de trasee de ci­clism și drumeții.

Nou program de granturi vine să consolideze realizările din in­dustria turismului, obținute de-a lungul a peste un deceniu cu su­portul strategic al SUA, dar și să catalizeze noi inițiative turistice, care vor spori reziliența sectorului în contextul post-pandemiei și a crizei regionale de securitate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand