16 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Transparenţă şcolară, orientată spre performanţe

Loading
Fără categorie Transparenţă şcolară, orientată spre performanţe
Transparenţă şcolară, orientată spre performanţe

 

 

elevi

Foto: timpul.md

Toate instituțiile de învățământ din țara noastră au completat fişe şcola­re ce au devenit, recent, accesibile publicului larg prin intermediul paginii electronice a Ministerului Educaţiei.

 

Potrivit reprezentanţilor aces­tei instituţii, fişele respective conțin informații despre numărul de elevi, notele medii obţinute de aceştia la examenele susţinute pe diferite trepte de școlarizare, nu­mărul de profesori și nivelul lor de calificare, bugetul instituţiei, precum şi limba de predare.

Performanțele elevilor din fi­ecare instituție de învățământ sunt incluse într-un capitol apar­te, unde sunt prezentate date privind rata de promovare a exa­menului de bacalaureat și nota medie pentru fiecare probă şcola­ră. Totodată, sunt indicate notele medii de la examenul de absol­vire a gimnaziului și de la eva­luările finale din învățământul primar.

Fişa şcolară indică toate chel­tuielile pe capitole, inclusiv retri­buirea muncii, mijloacele aloca­te pentru formarea profesională a cad-relor didactice, pre­cum și plățile pentru diferite servicii.

Potrivit conduce­rii acestui minister, publicarea fișelor încauză are scopul de a confirma angaja­mentul pe care şi l-au asumat autorităţile statu­lui de a promova un sistem de învățământ de calitate, bazat pe corectitudine, performanță și transparență. În opinia aceloraşi demnitari, investițiile în educație vor duce la creşterea calității și a performanței elevilor doar dacă vor fi făcute în mod echitabil și responsabil.

Reprezentanţii Ministerului Educației subliniază că de corec-titudinea datelor din fișele șco-lilor sunt responsabile admi-nistrațiile acestor instituții de învățământ. În prezent, în ţara noastră activează aproximativ 1350 de instituții de învățământ general.

Preşedintele Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Dumitru Ivanov, a apreciat că aceste fişe le vor permite şcolilor să-şi promove­ze şi îmbunătăţească rezultatele obţinute. „Cred că este un lucru bun ca elevii să-şi vadă propriile rezultate, precum şi pe cele ale semenilor lor din alte instituţii, pentru ca astfel să apară o con­curenţă sănătoasă, care să ducă la performanţe mai mari”, a ac­centuat preşedintele SEŞ.

Aceste fişe vor permite ca toa­tă țara să vadă ce prezintă fiecare dintre instituţiile şcolare. În con­secinţă, administraţiile şcolare vor cere de la cadrele didactice să se prezinte întotdeauna bine pregătite la lecţii, să fie dotate cu materialele didactice şi ilustra­tive necesare, care să contribu­ie la o cât mai bună însuşire de către elevi a materiei, a conchis Dumitru Ivanov.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și