23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Tinerii spun DA SINDICATELOR!

Loading
Fără categorie Tinerii spun DA SINDICATELOR!
campanie

Foto: vocea.md

Este genericul unei cam­panii de informare desfăşu­rată cu prilejul Zilei Sindica­listului. Actuala campanie a cuprins oraşele Călăraşi, Un­gheni, Făleşti, Glodeni, Bălţi, Sângerei şi Teleneşti. Acţiu­nea a avut drept scop princi­pal familiarizarea populaţiei cu rolul pe care îl joacă orga­nizaţiile sindicale în apăra­rea drepturilor şi intereselor salariaţilor. Totodată, tinerii au fost îndemnaţi să devină membri de sindicat pentru a-şi cunoaşte drepturile şi a beneficia de condiţii mai bune de muncă şi de viaţă.

 

„Noi toţi vrem să trăim bine la noi acasă şi, de ace­ea, este necesar să depunem eforturi comune în această direcţie”. Declaraţia aparţine preşedintelui Confederaţiei Naţionale al Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, şi a fost făcută în cadrul eveni­mentului de lansare a cam­paniei, organizat în oraşul Călăraşi. Preşedintele CNSM a menţionat că, în prezent, sunt purtate discuţii cu noul Guvern, axate pe problemele abordate de oameni, care ţin mai mult de salarizare.

 

campanie de informare

Foto: vocea.md

 

„Problemele sunt multi­ple şi ele ne dor, pentru că de rezolvarea lor depinde vi­itorul ţării”, a accentuat Oleg Budza.

În opinia sa, în situaţia actuală, cel mai important este ca tinerii să se încadreze în organizaţiile sindicale, în special, cei care au absolvit şcoli profesionale, instituţii de învăţământ superior şi se angajează la întreprinderi. Ei vor putea beneficia astfel de drepturile prevăzute de le­gislaţie.

„Scopul primordial al campa­niei „Tinerii spun DA SINDICA­TELOR!” este schimbarea atitu­dinii salariaţilor faţă de sindicate şi îmbunătăţirea imaginii acestei organizaţii”, a specificat Stela Stra­tila-Sîrbu, preşedintele Consiliului de Tineret al CNSM, în cadrul eve­nimentului de la Călăraşi. „Cam­pania este una de amploare şi spe­răm că va lăsa o amprentă vizibilă în raioanele ţării. În prezent, este resimţit un gol informaţional, mai ales, în rândul tinerilor, şi suntem siguri că acţiunile de acest fel con­tribuie esenţial la schimbarea ima­ginii sindicatelor”, a adăugat Stela Stratila-Sîrbu.

 

 g_cnsm

Campanie naţională de informare şi promovare a sindicalismului în toată ţara

 

Actuala campanie este la a doua ediţie. Prima a fost desfăşurată în octombrie 2012 şi a cuprins, la fel, şapte oraşe din republică. Majo­ritatea tinerilor care au participat la campania de informare privind drepturile şi interesele salariaţilor sunt jurişti cu experienţa necesară pentru a oferi consultaţii profesio­niste.

 

Necunoaşterea drepturilor provoacă situaţii incomode

 

Preşedintele Consiliului de Ti­neret al CNSM a menţionat că problema cea mai acută cu care se confruntă, în prezent, tinerii este lipsa locurilor de muncă bine plă­tite: „Diplomele de studii, pregăti­rea pe care o obţin la facultate nu le asigură un loc de muncă pe potriva aşteptărilor. Sunt foarte multe pro­bleme care se acumulează la locul de muncă şi, deseori, din cauza că nu ne cunoaştem drepturile, sun­tem puşi în situaţii incomode şi se întâmplă să fim nevoiţi să ne con­cediem sau să fim discriminaţi”, a constatat Stela Stratila-Sîrbu.

 

Stela Stratila-Sîrbu

Foto: vocea.md

 

„În zilele noastre, când este atât de complicat să găseşti un loc de muncă cu un salariu decent, care să corespundă cerinţelor minime ale vieţii, venim şi noi, tineriii, ca să încurajăm puţin lumea şi să oferim consultaţiile şi asistenţa ju­ridică necesară oamenilor”, a mai opinat sursa.

Stela Stratila-Sîrbu a precizat că cel mai important mesaj al campa­niei este acela că sindicatele chiar lucrează, nu doar există. „Noi, ti­nerii, credem în sindicate. Vă ru­găm foarte mult să fiţi alături de noi, să adresaţi întrebările care vă frământa şi să obţineţi răspunsuri­le de care aveţi nevoie”, a îndemnat preşedinta Consiliului de Tineret al CNSM tinerii cu care a avut oca­zia să se întâlnească în cadrul acţi­unii respective.

„Sunt sigură că cei care au trecut pe la cortul instalat în cadrul cam­paniei au avut întrebări şi sugestii constructive, care pot contribui la soluţionarea multiplelor probleme pe care le au angajaţii”, a apreciat la rândul ei Tamara Damir, preşe­dintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Călăraşi.

 

 g_cnsm

Tinerii au fost informaţi despre rolul şi funcţiile sindicatelor şi s-au arătat surprinşi câte avantaje au sindicaliştii

 

Tamara Damir s-a declarat con­vinsă că oamenii pot fi şi muncitori, şi ascultători, dar ei se confruntă cu foarte multe probleme: „Ceea ce ne dorim în prezent este să avem salarii mai mari, condiţii de viaţă mult mai bune”. Preşedintele Con­siliului interramural al sindicatelor din raionul Călăraşi a lansat un apel către conducerea Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova să purceadă la negocieri cu noua guvernare şi să solicite cât mai mult pentru cetăţeni.

Tamara Damir le-a recomandat tinerilor să se implice activ în via­ţa socială, să-şi aleagă o profesie pe potrivă, să devină membri de sindicat: „Atunci când vom avea o organizaţie sindicală numeroa­să, vom deveni împreună cu toată ţara o forţă şi vom putea obţine de la conducerea statului ceea ce ne dorim, ceea ce merităm pe bună dreptate”.

 

Sindicatele au suficiente rezerve, cred cei de la Ungheni

 

„Este salutabilă această iniţiativă frumoasă a tinerilor de informare a oamenilor pentru a se implica în promovarea unei munci protejate de sindicat”, a menţionat şi Iulia Pancu, vicepreşedinte al raionului Ungheni, în cadrul acţiunii desfă­şurate în acest oraş, specificând că nu doar tinerii necesită informare, ci toate categoriile de angajaţi.

„Sindicatul este mecanismul care are menirea de a contribui la onorarea muncii fiecărui salari­at în parte”, a opinat Iulia Pancu. „Cred că această acţiune va fi un imbold pentru tineri, şi nu numai pentru ei, de a se implica în acele activităţi care sunt în corespundere cu Codul muncii.

 

campanie de informare

Foto: vocea.md

 

Sindicatul are încă suficien­te rezerve, care sunt valorificate tot mai mult, inclusiv prin acţiuni cum este şi actuala campanie de informare. Noi toţi avem posibili­tatea de a ne aduce contribuţia în acest sens, adică să fim promotori ai muncii decente.

Totodată, tinerii care abia îşi încep activitatea profesională, tre­buie să conştientizeze că este în interesul lor ca aceasta să cores­pundă tuturor normelor legale ale Republicii Moldova”, a adăugat Iu­lia Pancu.

Cei mai mulţi dintre tinerii care au trecut pe la cortul instalat în ca­drul campaniei au dat dovadă de lipsă de cunoştinţe privind rolul şi funcţiile organizaţiei sindicale. Ei s-au arătat surprinşi de avantajele pe care le oferă calitatea de mem­bru şi au pledat pentru intensifica­rea eforturilor acestei organizaţii orientate spre rezolvarea multiple­lor probleme cu care se confrun­tă în prezent tinerii la angajare în câmpul muncii.

În acelaşi timp, salariaţii care cu­nosc beneficiile obţinute în urma activităţii desfăşurate de organiza­ţiile sindicale au salutat iniţiativa de a organiza asemenea acţiuni. Oamenii au exprimat opinii pri­vind sporirea rolului pe care trebu­ie să-l joace, în prezent, sindicatele, pe fundalul tendinţei existente de înrăutăţire a condiţiilor de muncă şi de viaţă ale salariaţilor.

 

La Călăraşi oamenii vor şi să muncească, dar şi să se odihnească pe măsură

 

Activitatea sindicatelor este efi­cientă şi foarte necesară, dar noi ne dorim rezultate şi mai bune, a apreciat Svetlana Iurcu, lider al organizaţiei sindicale a Grădiniţei nr. 2 „Guguţă” din oraşul Călăraşi. „Aşteptăm ca sindicatele să lupte pentru aceea ca oamenii să trăias­că mai bine”.

 

campanie de informare

Foto: vocea.md

 

Svetlana Iurcu a exprimat opi­nia că, în prezent, este necesar să fie create condiţii ca tinerii speci­alişti să poată activa în ţara noas­tră, pentru a nu fi nevoiţi să plece în străinătate: „Astfel, tinerii vor ramâne în ţară, îşi vor întemeia familii, vor naşe copii, iar noi vom avea pe cine educa. Acum speci­aliştii cu cea mai bună calificare pleacă după absolvirea instituţiilor de învăţământ şi se stabilesc în alte ţări, educă copiii străinilor, iar noi, în Moldova, avem nevoie de pro­fesionişti care să pună umărul la prosperarea ţării, la edificarea unei societăţi demne să devină mem­bră a Uniunii Europene”. Potrivit Svetlanei Iurcu, moldovenii cu­nosc foarte bine ce reprezintă sin­dicatul. Cei mai mulţi angajaţi care solicită asistenţă din partea orga­nizaţiilor sindicale se confruntă cu problema salariilor mici.

„Angajaţii au nevoie de susţi­nere la locul de muncă, dar şi să-şi asigure respectarea dreptului la odihnă şi întremare a sănătăţii. Sunt convinsă că sindicatele au destule pârghii pentru a contribui la rezolvarea problemelor existente ale salariaţilor. Este o organizaţie care activează, în stare să ceară de la Guvern, de la Parlament să re­zolve problemele existente.”

Pe parcursul acestei săptămâni, reprezentanţii Consiliului de Ti­neret al CNSM au cutreierat mai multe raioane ale ţării, unde au dis­cutat cu oamenii despre avantajele oferite de calitatea de membru de sindicat. Totodată, au fost aborda­te problemele cu care se confruntă angajaţii şi măsurile necesare pen­tru soluţionarea acestora.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor