25 iunie 2024
Chisinau
Social

Tinerii sindicaliști, preocupați de impactul digitalizării asupra proceselor de muncă

Loading
Social Tinerii sindicaliști, preocupați de impactul digitalizării asupra proceselor de muncă
Tinerii sindicaliști, preocupați de impactul digitalizării asupra proceselor de muncă
google.md

Digitalizarea schimbă lumea muncii și, în special, creează noi probleme ce țin de activitatea informală și de angajare pen­tru tinerii care intră pe piețele muncii din toată lumea. Mai mult, platformele digitale pro­movează noi forme de angajare informală: lipsesc metode lega­le de reglementare a acestui do­meniu; lipsește un loc de lucru ca atare, deoarece platformele digitale sunt furnizori de servi­cii sau intermediari între clienți și cei care își oferă cunoștințele, fără reglementări clare în do­meniul relațiilor de muncă.

Preocupările legate de funcțio-narea platformelor digitale și problemele cu care se confruntătinerii care intră pe piața muncii au constituit subiectul unei discuții online, în cadrul unui webinar or­ganizat luni, 29 noiembrie, de către Consiliul Regional Pan–European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC), cu participarea mai multor tineri sindicaliști, reprezentanți ai organizațiilor sindicale din Europa de Est și de Sud–Est.

Anton Leppik, secretar execu­tiv al PERC, a subliniat că munca în așa-numita „economie a plat­formelor digitale” este o formă de muncă extrem de instabilă, care subminează nu numai domeniile noi de ocupare a forței de muncă, ci și domeniile tradiționale precum transportul, serviciile. Astfel, lo­curile de muncă ale membrilor de sindicat, angajați în aceste industrii, sunt amenințate.

Cu toate acestea, deopotrivă, era digitală creează și oportunități pentru noi moduri de organizare a angajaților. Sunt cunoscute cazuri de succes de auto organizare a ti­nerilor lucrători în cadrul operato­rilor de platforme din marile orașe europene. Aceste exemple trebuie să fie examinate și luate în conside­rare în activitatea sindicală privind organizarea tinerilor sindicaliști. Statisticile internaționale arată că majoritatea lucrătorilor angajați în aceste noi condiții sunt tinerii.

Chiar înainte de criza Covid, tine­rii lucrători aveau șanse foarte mici de a obține locuri de muncă stabile pe mulți ani, cu rate ale șomajului și sub ocupării tinerilor mult mai mari decât pentru alte grupe de vârstă. Odată cu noua instabilitate a erei digitale, care se răspândește, mulți tineri nu au de ales decât să muncească pe aceste platforme, iar strategiile sindicale tradiționale trebuie transformate și adaptate la noile condiții, pentru a face față acestei situații.

O altă problemă importantă, care trebuie să fie în atenția organizațiilor sindicale și a par­tenerilor sociali, este aspectul le­gal al noilor relații de muncă. Din punctul de vedere al sindicatelor europene, sindicaliștii ar trebui să-și concentreze atenția asupra drep­turilor lucrătorilor din economia platformelor și a obligațiilor aces­tor angajatori față de societate. În acest sens, Uniunea Europeană a demarat un proces complex de dezvoltare de standarde pentru re­glementarea condițiilor de muncă în economia platformelor, care re­prezintă o prioritate pentru actuala conducere a UE în sfera digitalizării economice.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand