14 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Tinerii din Hânceşti, interesaţi de activităţile sindicale

Loading
Fără categorie Tinerii din Hânceşti, interesaţi de activităţile sindicale
Tinerii din Hânceşti, interesaţi de activităţile sindicale

 

 

seminar-hincesti

Foto: vocea.md

Un seminar de informare şi formare sindicală a tine­rilor a avut loc, la sfârşitul săptămânii trecute, în ora­şul Hânceşti.

 

Ana Cimpoieş, preşedintă a Consiliului interramural al sin­dicatelor din raionul Hânceşti, a precizat pentru „Vocea popo­rului” că scopul seminarului a fost de a solidariza reprezentan­ţii sindicatelor teritoriale de ra­mură într-o activitate comună, orientată spre cunoaşterea şi aplicarea pârghiilor de protejare eficientă a drepturilor şi intere­selor salariaţilor.

Participanţii au fost informaţi despre condiţiile de creare a or­ganizaţiilor sindicale, probleme­le social-economice ale tinerilor salariaţi, drepturile membrilor de sindicat, activităţile desfăşu­rate de Consiliul de Tineret al Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova.

Ana Cimpoieş a remarcat că este primul seminar de acest gen, iar menirea lui este de a pune bazele unui lucru intens cu tinerii.

Participanţii au fost tineri membri ai organizaţiilor prima­re, ai structurilor teritoriale ale sindicatelor de ramură şi pre­şedinţi de comitete sindicale. Aceştia au manifestat un interes sporit faţă de probleme­le social-economice ale tinerilor şi modalităţile practice prin care sindi­catele ar putea interveni în rezolvarea lor.

Preşedinta Consiliu­lui de Tineret al CNSM, Stela Stratila-Sîrbu, a menţionat că tinerii din teritoriu manifestă un interes în creştere faţă de activi­tatea sindicală şi solicită orga­nizarea de seminare şi instruiri pentru a afla mai detaliat ce re­prezintă aceste structuri.

„Seminarele pe care le organi­zăm prin raioanele ţării noastre sunt o parte componentă a ac­tivităţilor educaţionale desfăşu­rate de Consiliul de Tineret. Ele se materializează prin creşterea numărului de membri pe care îi avem, inclusiv pe reţelele de so­cializare, care, după ce se intere­sează şi se documentează, devin membri de sindicat şi chiar pre­şedinţi de comitete sindicale”, a subliniat Stela Stratila-Sîrbu.

Până acum, activităţile Con­siliului de Tineret au fost con­centrate mai mult în capitală, iar teritoriile rămâneau în umbră şi acolo se resimţea o anumită lipsă de informaţie. În prezent, scopul este de a ajunge treptat în toate raioanele, pentru a discuta direct cu tinerii, a mai adăugat Stela Stratila-Sîrbu.

De menţionat că, în ultimele trei luni, seminare de acest gen au fost organizate în trei raioane ale ţării.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și