12 august 2022
Chisinau
Social

Tinerii din FSCRE au făcut schimb de opinii în probleme ce îi vizează

Loading
Social Tinerii din FSCRE au făcut schimb de opinii în probleme ce îi vizează
Tinerii din FSCRE au făcut schimb de opinii în probleme ce îi vizează
Vocea poporului

Peste 40 de tineri sindicaliști din cadrul organizațiilor primare membre ale Fede­raţiei Sindicatelor Lucrăto­rilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova, s-au în­trunit, recent, în format on-line, la Forumul Comisiei de Tineret a FSCRE.

Scopul evenimentului a fost cel de consolidare a activităților tine­rilor sindicaliști din organizațiile primare membre ale FSCRE în tim­pul pandemiei prin intermediul programelor educaționale și prin stabilirea relațiilor de cooperare și promovarea conlucrării între comi­siile de tineret și structurile sindi­cale de toate nivelurile.

 

De la activități obișnuite, la cele on-line

Potrivit lui Roman Țurcan, pre-ședintele Comisiei de Tineret a FSCRE, din cauza extinderii pan­demiei de Covid–19, pe parcursul anului, tinerii au participat mai puțin la activități sindicale, dar au fost mai activi în cadrul webinare­lor organizate de Comisia de Tine­ret a CNSM pe diferite segmente sindicale. Este vorba de Școala sin­dicală din Moldova, ediția a VIII-a, și o serie de instruiri on-line în do­meniul drepturilor tinerilor la un loc de muncă, de care au beneficiat circa 500 de tineri din nouă raioa­ne, inclusiv tineri din ramura noas­tră. Instruirile au fost organizate în cadrul proiectului „Drepturile tine­rilor la locul de muncă: Munca de­centă pentru tineri”, implementat de CNSM, cu suportul financiar al Organizației Internaționale a Mun­cii (OIM).

Președintele Comisiei de Tine­ret a relatat și despre rezultatele Concursului de lucrări infografice cu genericul „Sindicatul meu”, care reprezintă o etapă, parte integran­tă a Forumului tinerilor din FSCRE din anul 2020. În acest context, a fost prezentată lucrarea infogra­fică model, elaborată de FSCRE, fiind elucidate activități majore din cadrul Federației.

„Pentru 2021, ne propunem să continuăm procesul de in­struire și informare a Comisiei de Tineret, în conformitate cu Obiec­tivele pentru tineret, incluse în Programul Strategic al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Indus­tria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova pentru anii 2020–2025, aprobat de Con­gresul VII al Federației”, a precizat Roman Țurcan.

 

Efectele pandemiei

Prezentă la Forum, MargaretaStrestian, președintele FSCRE, a venit cu un mesaj de salut și a menționat că restricțiile impu­se din cauza crizei pandemice a determinat aplicarea diverselor metode de implicare a tinerilor în activități sindicale.

„Tinerii sunt o punte autentică în sindicate, care pot ajuta la con­solidarea rezistenței la provocările social-economice actuale, partici­pând la activitățile organizate de FSCRE și CNSM și la programe de solidaritate internațională ale Co­misiilor de Tineret. Este responsa­bilitatea comună să oferim tinerilor posibilitatea de a participa la dife­rite activități de dezvoltare, inclu­siv acum, în situație de pandemie. Analiza impactului crizei pande­mice asupra nivelului de implicare a tinerilor a scăzut, dar noi, sindi­catele, e necesar să ne orientăm forțele pentru descoperirea de noi metode de lucru și să ținem cont de cerințele, doleanțele tinerilor. Ei sunt viitorul nostru”, a relevat Mar­gareta Strestian.

Președintele Federației le-a co­municat tinerilor că la negocierea și semnarea Convenției Colective (nivel ramural) pentru următoa­rea perioadă va include mai multe garanții pentru tineri membri de sindicat.

 

Cei mai vulnerabili pentru a deveni șomeri

Un alt subiect abordat în cadrul Forumului Comisiei de Tineret l-au constituit politicile de ocupare pentru tineret, programele, mă­surile active promovate prin in­struirea sub egida OIM, prezentat de Violeta Vrabie, reprezentant al Organizației Internaționale a Mun­cii, coordonator de proiect în ca­drul OIM.

„Datele Organizației Interna-ționale a Muncii arată că în Re­publica Moldova tinerii sunt de aproape trei ori mai susceptibili de a deveni șomeri. Cum se explică aceste cifre și cum pot fi sprijiniți cei care, de fapt, reprezintă pătu­ra cea mai activă a societății?  Este vorba de migrație circulară, este vorba de lipsa oportunităților de angajare, dar și de salariile mici oferite de unii angajatori. Din pă­cate, inactivitatea în rândul tineri­lor este extrem de mare. Conform datelor unei analize efectuate de OIM, mai mult de 50 la sută dintre tineri sunt inactivi. Deci, inactivi­tatea este văzută ca un fenomen mai grav decât șomajul, pentru că acești tineri inactivi sunt în afa­ra oricărui sistem de educație, de instruire sau în afara pieței muncii, tineri care sunt foarte greu de a fi identificați”, a afirmat Violeta Vra­bie.

Victoria Gonța, doctor confe-rențiar universitar, psiholog, i-a informat pe participanții la forum despre factorii care influiențează climatul socio-psihologic în co­lectivele de muncă și despre unele metode practice de evaluare a stă­rii climatului psihoemoțional.

„O jumătate din viața activă noi ne aflăm în colectivele de muncă, iar aceasta depinde foarte mult de atitudinea fiecăruia dintre noi și de imaginea creată de fiecare persoană. Din acest motiv, per­sonalitatea este un factor impor­tant. Conflictul este ceva firesc în colectivele de muncă. Acolo unde are loc declanșarea unui con­flict există schimbarea, progresul. Emoțiile sunt un element de bază la declanșarea unui conflict interi­or, precum și exterior”, a punctat psihologul.

Interacționând cu participanții, Victoria Gonța a dat o definiție cli­matului social–psihologic în colec­tivele de muncă, iar acesta depin­de de fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor