14 august 2022
Chisinau
Social

Tinerii cu studii cu profil pedagogic, motivați să profeseze în domeniu

Loading
Social Tinerii cu studii cu profil pedagogic, motivați să profeseze în domeniu
Tinerii cu studii cu profil pedagogic, motivați să profeseze în domeniu
Vocea poporului

Veste bună pentru absolvenții instituțiilor de învățământ supe­rior și profesional tehnic cu profil pedagogic care și-au făcut studi­ile în bază de contract. De acum încolo, aceștia vor putea beneficia de o indemnizație de până la 120 de mii de lei dacă vor accepta să se angajeze în câmpul muncii ime­diat ce vor absolvi instituția de învățământ sau chiar în decursul a trei ani.

O decizie în acest sens a fost aprobată de Guvern. Până acum, de o astfel de indemnizație bene­ficiau doar studenții care încheiau studiile cu finanțare bugetară.

„Această decizie se încadrează perfect în inițiativele Federației Sin­dicale a Educației și Științei (FSEȘ), exprimate în cadrul dialogului so­cial, de a susține cadrele tinere din sistem, de a motiva absolvenții gimnaziilor și liceelor să se înscrie la specialități și facultăți pedagogice, iar specialiștii tineri să vină în școli. Este încă un pas spre realizarea scopului nostru comun – de a face profesia de pedagog atractivă pen­tru tineri. Salutăm această iniția-tivă a Ministerului Educației, Cul-turii și Cercetării. Este bine că se în­cearcă a soluționa problema majoră – asigurarea sistemului educațional cu cadre, îndeosebi în această pe­rioadă extrem de dificilă. Era lo­gic să fie motivați și absolvenții instituțiilor de învățământ supe­rior și profesional tehnic postse­cundar și postsecundar nonterțiar, fiindcă, se atesta o discriminare până acum”,  a declarat președintele FSEȘ, Ghenadie Donos.

Totodată, Ghenadie Donos a menționat că se cere o atitudine adecvată, corectă față de educația națională, față de angajații din sis­tem, or, măsurile luate până în pre­zent sunt încă insuficiente, iar suma de 120 de mii de lei, chiar dacă pare atractivă, nu va salva învățământul.

„Cu regret, constatăm că cunoș-tințele, ca valoare supremă pentru societate, nu sunt încă puse în capul mesei de către diriguitori, cadrele didactice adesea sunt discreditate, salariile din sistem nu sunt moti­vante, iar în consecință, atitudinea societății față de Învățător lasă mult de dorit. Experiența de ultimă oră, cu asigurarea învățământu-

lui de la distanță, a scos în evi-dență un șir de noi probleme și oportunități, care cer noi abordări și noi atitudini față de munca de pedagog. În această situație, co­legii noștri din școli și grădinițe merită apreciere și recunoștință, nu acuzații și pretenții”, a conchis Ghenadie Donos.

 

Decizia se încadrează perfect în inițiativele FSEȘ, exprimate în cadrul dialogului social

 

Potrivit datelor statistice, nu­mărul posturilor didactice vacante în instituțiile de învățământ ge­neral din țară în ultimii ani este în creștere. În anul 2017, au fost 1875 de posturi libere, în 2018 – 2032, iar în 2019 deja 2174, dintre care 60 la sută de locuri vacante sunt în grădinițele și gimnaziile din mediul rural. Cât privește numă­rul de absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic postsecundar, în anul 2019, au încheiat studiile la instituțiile de învățământ cu profil pedago­gic 1028 de persoane, dintre care 879 au fost cu finanțare de la bu­getul de stat și 249 – în bază de contract.

Însă rezultatele analizelor pri­vind angajarea acestora au arătat că numărul mediu anual de tineri specialiști cu studii plătite din bu­get, angajați în sistem, constitu­ie circa 280 de persoane. În anul 2019, doar 290 din cei 700 care urmau să fie angajați au acceptat să profeseze în domeniu.

Printre aceștia este și Lucia Ti­mofte. Tânăra a făcut Facultatea de Matematică și a ales să profeseze meseria. „Sunt acești bani un im­bold să profesăm meseria de pe­dagog, dar s-ar cere și alte măsuri. Pentru că imediat ce trecem de acești trei ani, timp în care primim indmenizația respectivă, revenim la situația tuturor pedagogilor – salarii mici, condiții de muncă pre­care. Ce poți face cu un salariu de câteva mii de lei în situația în care stai cu chirie și te întreții doar din salariu? Supravețuiești doar, dar nu trăiești”, ni se plânge Lucia.

„Problemele tinerilor specialiști s-au regăsit pe tot parcursul ul­timilor ani în revendicările FSEȘ, care își manifestă îngrijorarea față de lipsa cadrelor didactice în instituțiile educaționale, îndeo­sebi în mediul rural. Numai în anul trecut a fost înregistrat un deficit de cadre didactice în instituțiile de învățământ general de aproa­pe 2200. Cu regret, profesia de pedagog nu e în topul profesiilor atractive pentru tinerii noștri. Ti­nerii pedagogi trebuie motivați să rămână în școli, grădinițe prin cre­area condițiilor prielnice și apreci­erea din partea statului prin salarii motivante”, a menționat Nadejda Lavric, vicepreședintă a FSEȘ.

Cu acești bani, responsabilii își propun să compenseze cheltuie-lile pentru închirierea spațiului locativ, a consumului de energieelectrică și termică. Totodată, re­gulamentul prevede că tinerii spe-cialiști care vor întrerupe raportu­rile de muncă din inițiativă proprie sau pentru fapte culpabile până la expirarea termenului de trei ani de activitate didactică vor fi obligați să restituie în bugetul de stat sumele de bani deja primite.

Indemnizația pentru tinerii spe-cialiști încadrați în sistem consti-tuie 120 de mii de lei pentru absolvenții instituțiilor de învăță-mânt superior şi 96 de mii de lei pentru absolvenții instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar. Ajutorul se achită în tranșe: prima – în termen de o lună de la data angajării în funcţie, a doua – la expirarea unui an de activitate și a treia – la expirarea a trei ani de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor