30 mai 2024
Chisinau
Social

Tind spre un trai decent şi la baştină, pe potriva celui din Europa

Loading
Social Tind spre un trai decent şi la baştină, pe potriva celui din Europa
Tind spre un trai decent şi la baştină, pe potriva celui din Europa
Vocea poporului

Un şir de solicitări axate pe re­alizarea drepturilor şi a interese­lor social-economice şi de muncă ale membrilor de sindicat au fost adoptate, joi, la şedinţa Consiliului General al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Ele se referă la cele mai importante pri­orităţi din Strategia CNSM pentru 2017-2022 şi urmează a fi remi­se Guvernului.

Pe lângă faptul că salariile sunt mici şi lumea pleacă din ţară, o sursă de inegalitate o constituie în prezent şi existenţa a trei salarii minime diferite pre­văzute de lege, a remarcat Oleg Budza, preşedintele CNSM. Acest lucru creează o discrepanţă mare între salariile plătite pentru ace­eaşi muncă prestată în diferite sectoare ale economiei şi, de ace­ea, trebuie să i se pună capăt.

Participanţii la dezbateri au subliniat, între altele, că mai multe revendicări legate de salarizarea angajaţilor din învăţământ rămân nesoluţionate de Guvern, dar şi că sistemul de retribuire a angajaţi­lor din domeniul sănătății rămâne a fi deficitar şi ar trebui perfecţi­onat.

Cei care au luat cuvântul au subliniat şi faptul că pentru a exis­ta majorări de salarii este necesar să fie atrase investiţii în economie, create noi locuri de muncă, îmbu­nătăţite condiţiile de lucru şi să fie stimulat procesul de producere. Vorbitorii s-au referit şi la nevoia de a diminua discrepanţa existen­tă dintre cererea pieţei muncii şi oferta sistemului de pregătire pro­fesională, precum şi de a motiva tinerii să muncească la baştină.

Cu informaţii mai detaliate la temă vom reveni în următorul număr al ziarului.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand