21 iulie 2024
Chisinau
Social

Timp insuficient pentru dezbateri pe marginea noului sistem de pensii

Loading
Social Timp insuficient pentru dezbateri pe marginea noului sistem de pensii
Timp insuficient pentru dezbateri pe marginea noului sistem de pensii

pensionar

 

În timp ce Guvernul îşi propune ca noul sistem de pensii să fie pus în aplicare de la 1 ianuarie 2017, repre­zentanţii sindicatelor sunt sceptici în privinţa faptului că ar mai fi timp suficient pentru dezbateri. În conse­cinţă, aceştia optează pentru desfăşurarea unor discuţii şi consultări cât mai detali­ate pe marginea proiectului de lege cu privire la reforma sistemului de asigurări soci­ale de stat, aflat în proces de elaborare.  

 

Reforma sistemului de pensii este cea mai impor­tantă chestiune care preocu­pă în prezent societatea, iar realizarea ei trebuia iniţiată încă mai demult, a menţio­nat Oleg Budza, preşedinte­le Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, în cadrul unui atelier de lucru, desfăşurat miercuri la Chişi­nău. De aceea, acum există un deficit financiar conside­rabil în sistemul asigurărilor sociale de stat.

„Unul dintre cele mai im­portante aspecte legate de această reformă ţine de ma­jorarea vârstei de pensiona­re. În unele state, aceasta creşte cu câte două luni pe an, în altele cu trei sau pa­tru, pe când în ţara noastră – cu şase. Este un subiect destul de dureros şi, de ace­ea, vrem să-l discutăm cu reprezentanţii Guvernului”, a remarcat Oleg Budza.

Preşedintele CNSM a sub­liniat că sindicatele solicită condiţii egale de stabilire a pensiilor pentru toţi salaria­ţii. Dacă vor exista şi privi­legii pentru unele categorii de pensionari, ele trebuie să fie acoperite din bugetul de stat, nu pe seama celor care achită contribuţii din veniturile lor mai mult deri­zorii decât decente, a opinat Oleg Budza.

Sindicatele vor insista, în cadrul dezbaterilor publice pe marginea noului sistem de pensii, şi asupra 

creării unor facilităţi pentru sala­riaţii care lucrează în condiţii grele şi nocive, a mai accentuat preşe­dintele CNSM.

La rândul său, Martin Hutse­baut, expert al Uniunii Europene, a opinat că, pentru a-şi atinge sco­pul, reforma pensiilor care a fost iniţiată în ţara noastră ar trebui să pornească de la combaterea ocu­pării informale, pentru a fi conta­bilizate veniturile reale ale salari­aţilor.

Totodată, ar fi necesar să fie ma­jorat stagiul de cotizare la pensie, precum şi vârsta de pensionare, de vreme ce speranţa de viaţă este în creştere, la fel ca şi numărul bene­ficiarilor de pensii.

De asemenea, trebuie să fie ace­laşi tratament faţă de toţi pensio­narii. Astfel, în Uniunea Europea­nă, condiţiile oferite salariaţilor din sectorul privat şi celor din ad­ministraţia publică sunt în proces avansat de echivalare, a specificat Martin Hutsebaut.

În acelaşi timp, este necesar ca, pentru finanţarea sistemului de pensii, autorităţile moldoveneşti să identifice şi surse alternative, cum ar fi sporirea impozitului pe lux.

Cât despre majorarea vârstei de pensionare, de vreme ce femeile trăiesc în medie cu cinci ani mai mult, este normal ca ele să fie tra­tate la fel ca şi bărbaţii. În prezent, în ţările UE, vârsta de pensionare este aceeaşi – de 65 de ani – pentru femei şi bărbaţi.

O altă precondiţie esenţială ar fi crearea concomitentă a unui sis­tem de pensii private, pe lângă cel public. Astfel, într-un final, rata de înlocuire a salariului prin pensie ar urma să crească continuu, de la aproximativ 25 la sută în prezent, până la 50 la sută.

În context, Sergiu Sainciuc, vi­cepreşedinte al CNSM, a precizat că reforma pensiilor are scopul de a crea un sistem echitabil, suste­nabil şi transparent de acordare a pensiilor publice, precum şi men­ţinerea cât mai îndelungată a sala­riaţilor pe piaţa muncii.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand