23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Tehnologie nouă de tratare a drumurilor, utilizată în ţara noastră

Loading
Fără categorie Tehnologie nouă de tratare a drumurilor, utilizată în ţara noastră
Tehnologie nouă de tratare a drumurilor, utilizată în ţara noastră
reparatia-drumurilor

Foto: vocea.md

Noi tehnologii de reabilitare şi întreţinere a drumurilor sunt implementate în ultimii ani în Repu­blica Moldova. Printre acestea se numără şi aplicarea unui tratament bituminos pentru drumurile cu un grad sporit de uzură. Boris Gherasim, viceministru al Transporturilor şi Infrastructurii Dru­murilor, a comunicat pentru „Vocea poporului” că această metodă permite stoparea procesului de degradare pentru o perioadă de trei-patru ani şi este mult mai ieftină decât asfaltarea.

 

 

„Noi am început să implementăm tehnologia respectivă în 2010, iar în anul curent vrem să mărim până la 500 de km lungimea drumurilor tratate con­form metodei în cauză. Acest lucru a fost planificat, dar nu dispunem de aco­perire financiară integrală”, a specificat Boris Gherasim.

Dânsul a adăugat că ceea ce nu va fi executat în anul curent va rămâne pen­tru 2015. Guvernul a dispus însă corec­tarea formulei existente de colectare a mijloacelor financiare în Fondul Rutier. Astfel, dacă în urma rectificărilor ce vor fi operate la Fondul Rutier vor fi acumu­late mai multe mijloace financiare, va fi posibilă efectuarea în volum deplin a lu­crărilor respective.

 

Reparate şi conservate

 

Această metodă este utilizată în cazul drumurilor cu un grad sporit de uzură, care au multe fisuri şi denivelări, iar prin intermediul tratamentului bitumi­nos sunt aduse într-o stare cu un nivel sau două mai bună. Procedura în cauză este binevenită, deoarece conservă dru­mul şi stopează pentru o perioadă de trei-patru ani procesul de degradare.

 

g_social

Specialiştii pregătiţi în ţara noastră trebuie să cunoască noile tehnologii

 

„Toate fisurile şi gropile sunt mai în­tâi curăţate şi reparate, după care este aplicat un strat de emulsie bituminoasă cu piatră spartă din granit. Stratul are fracţiunea de la opt până la 16 mm. Teh­nologia respectivă este mult mai iefti­nă decât pentru aplicarea unui strat de asfalt şi ajunge până la 350-400 de mii de lei pentru un kilometru”, a specificat Boris Gherasim.

 

Locuri de muncă şi instruire

 

Viceministrul Transporturilor şi In­frastructurii Drumurilor a accentuat că, o dată cu majorarea alocaţiilor fi­nanciare în acest sector, în ţara noastră sunt create tot mai multe locuri noi de muncă. Totodată, prin intermediul teh­nologiilor noi care sunt implementate în domeniul construcţiei şi întreţinerii drumurilor, apare necesitatea unor spe­cialişti de calificare înaltă. Astfel, tehno­logia a fost adusă din străinătate, la fel cum de peste hotare a fost cumpărat uti­lajul şi tot ce ţine de pregătirea emulsiei. În acelaşi timp, specialiştii calificaţi, în particular, inginerii, de care este nevoie pentru executarea acestor lucrări, sunt din ţara noastră şi au fost instruiţi de experţi din străinătate.

Solicitat să specifice care este numă­rul specialiştilor pregătiţi pentru a fi an­trenaţi în aceste lucrări, Boris Gherasim a menţionat că fiecare echipă e alcătui­tă din şase-şapte persoane, dintre care trei-patru oameni sunt responsabili nemijlocit de respectarea tehnologiei. De vreme ce avem cinci companii care desfăşoară această activitate, înseamnă că sunt circa 20 de salariaţi care cunosc foarte bine noua tehnologie.

În afară de aceştia, mai sunt şi alţi an­gajaţi care au fost familiarizaţi cu noua metodă. Ei fac parte din categoria şefi­lor, a inginerilor-şefi. Experţii străini s-au aflat în ţara noastră timp de două-trei luni şi au asigurat însuşirea tehno­logiei sub toate aspectele.

De exemplu, în afară de pregătirea teoretică, ei au supravegheat şi aplica­rea la modul practic pe teren a acestei proceduri.

 

Gradul de complexitate

 

Respectarea tehnologiei necesită o bună specializare a întregului proces pe motiv că este destul de complicată com­ponenta fizică şi chimică a pietrişului, iar cantitatea şi calitatea emulsiei trebu­ie ajustată în funcţie de evoluţia condiţi­ilor atmosferice.

„La o deviere de patru-cinci grade a temperaturii, a schimbării timpului în­norat în cel cu soare sau invers, deviază şi tehnologia de producere şi aplicare a emulsiei bituminoase. După ce dema­rează procesul, se lucrează zile în şir şi trebuie să se ajusteze lucrările în funcţie de evoluţia condiţiilor meteo”, a remar­cat viceministrul.

 

Procesul tehnologic

 

Totodată, componenţa chimică şi fi­zică a pietrei sparte diferă în funcţie de locul de extracţie şi atunci laboratorul trebuie să determine cu exactitate aceşti parametri. Bitumul poate fi adus de la vreo întreprindere din Croaţia, de pildă, sau din Belarus, iar compoziţia e diferi­tă. Specialiştii trebuie să cunoască bine acest lucru atunci când efectuează teste­le de laborator şi pregătesc mostrele şi procedurile necesare pentru a descinde în teren.

Emulsia bituminoasă este introdu­să cu ajutorul unei maşini care o aplică în mod concomitent cu pietrişul, apoi această suprafaţă este compactată, după care, peste câteva ore, o maşină specia­lă cu pompe de vacuum aspiră pietrele care nu s-au prins.

 

Sănătatea şi securitatea

 

Boris Gherasim a dat asigurări că normele în vigoare ce țin de securitate şi sănătate în muncă sunt respectate în to­talitate, inclusiv în ceea ce priveşte asi­gurarea cu echipament de protecţie a lu­crătorilor. Întrebat dacă acestor angajaţi le sunt oferite salarii decente, vicemi-nistrul a precizat că ei lucrează la com­panii private şi statul nu se poate impli­ca în politica de salarizare a acestora.

 

gherasim

Foto: noi.md

 

Oficialul a accentuat însă că la aces­te lucrări participă doar întreprinderi autohtone, care creează locuri de muncă, plătesc impozite, iar scopul reprezentanţilor statului este de a face tot posibilul pentru a contribui la dezvoltarea unităţilor respective.

 

Opinia sindicatelor

 

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor, Boris Rojnevschi, a apreciat că reprezentanţii acestei organizaţii susţin inovaţiile care contribuie la sporirea siguranţei rutiere pe drumurile din ţară.

În acelaşi timp, în procesul de execu­tare a lucrărilor în corespundere cu no­ile tehnologii în domeniu şi cu folosirea unor utilaje tehnice moderne trebuie să fie antrenaţi specialiştii care au fost pre­gătiţi în instituţiile de învăţământ din ţara noastră.

„Anual, în Republica Moldova sunt pregătiţi sute de specialişti în domeniu şi sindicatele ar vrea ca aceştia să nu completeze rândurile şomerilor şi ale emigranţilor, ci să fie angajaţi la unităţi­le economice care se ocupă cu reparaţia şi întreţinerea reţelelor rutiere. Astfel de cadre sunt pregătite în prezent la Co­legiul de Transporturi din Chişinău, la Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, precum şi la Universita­tea Tehnică din Moldova”, a specificat Boris Rojnevschi.

Reprezentantul sindicatului de ramu­ră consideră că este necesar ca, la nivel de Guvern, de minister să fie elaborat un program bine gândit pentru ca în procesul de aplicare a noilor tehnologii să fie angajaţi specialiştii tineri, pregă­tiţi de sistemul de învăţământ autohton. Aceştia trebuie să fie familiarizaţi cu tehnologiile respective în procesul de şcolarizare.

Aceste aspecte luate împreună vor contribui în mod inevitabil la îmbunătă­ţirea calităţii lucrărilor executate şi vor stimula interesul specialiştilor autoh­toni de a lua parte la lucrările respecti­ve.

Pentru aceasta este nevoie ca şi con­diţiile de activitate să corespundă ce­rinţelor zilei sub aspectul securităţii şi sănătăţii în muncă, dar şi al nivelului de remunerare, a conchis preşedintele Fe­deraţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor