24 iulie 2024
Chisinau
Social

Tatiana MARIAN: Ofertele angajatorilor nu corespund cu necesităţile tinerilor

Loading
Social Tatiana MARIAN: Ofertele angajatorilor nu corespund cu necesităţile tinerilor
Tatiana MARIAN: Ofertele angajatorilor nu corespund cu necesităţile tinerilor

marian

 

Tinerii moldoveni manifestă tot mai puţin interes faţă de ofertele de muncă ale angajatorilor autoh­toni. Acest lucru a devenit şi mai evident în cadrul ediţiei din acest an a forului meseriilor şi profesi­ilor, dar şi al târgului locurilor de muncă pentru tineri, organizate concomitent, la Chişinău, de re­prezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

„Cu regret, ceea ce solicită angajatorii nu corespunde întru totul cu experienţa tine­rilor. Problema constă atât în faptul că este necesară o perioadă de tranziţie de la şcoli, de la universităţi spre angajare, cât şi în ace­ea că programele de studii nu corespund cu necesităţile funcţiilor sau ale poziţiilor de la unităţi”, este de părere Tatiana Marian, pre­şedinta Comisiei de Tineret a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Nici oferta salarială a angajatorilor nu co­respunde nivelului aşteptat de tineri. Or, ve­niturile pe care le pot obţine aceştia în pre­zent nu le acoperă necesităţile. Este vorba, în primul rând, despre cheltuielile pentru închirierea unei locuinţe şi cele personale. Cu atât mai mult, aceste câştiguri nu lasă loc nici pentru dezvoltare sau instruire su­plimentară.

„Situaţia actuală de pe piaţa forţei de muncă nu satisface pe deplin cerinţele ti­nerilor. Ei doresc salarii mari pentru că şi costurile sunt ridicate şi, cu regret, ofertele angajatorilor nu corespund cu necesităţile acestei categorii de lucrători”, a constatat Tatiana Marian.

De obicei, angajatorii oferă tinerilor spe­cialişti salarii mai mici atât timp cât ei sunt începători, dar ulterior, după ce aceştia în­registrează anumite performanţe, nivelul de remunerare poate fi renegociat, afirmă Tatiana Marian. Ea mai susţine că în ţara noastră există deja un şir de companii care dispun de sisteme de creştere în carieră şi salarială în funcţie de indicatorii de perfor­manţă înregistraţi de tinerii specialişti.

În prezent, în Republica Moldova este un nivel ridicat al 

migraţiei în rândul tineri­lor. Astfel, aproximativ patru din zece tineri moldoveni părăsesc anual ţara şi se stabilesc în străinătate pentru a dispune de condiţiile de viaţă şi de muncă pe care şi le doresc. În opinia Tatianei Marian, cauzele acestei stări de lucruri ţin atât de nivelul salariilor, cât şi de alţi factori.

Forul meseriilor şi profesiilor și Târgul locurilor de muncă pentru tineri este des­tinat absolvenților de licee și gimnazii, ti­nerilor care își caută primul loc de muncă, șomerilor, precum și persoanelor angajate, dar care doresc să-și găsească alte slujbe. Evenimentele respective au devenit deja o tradiţie pentru ţara noastră, iar CNSM, prin Comisia sa de Tineret, se numără printre partenerii de organizare şi desfăşurare.

Potrivit reprezentanţilor ANOFM, târguri ale locurilor de muncă pentru tineri au fost organizate, recent, şi de către agențiile teri­toriale ale acestei instituţii.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand