30 mai 2024
Chisinau
Social

Suntem parteneri sociali, nu adversari

Loading
Social Suntem parteneri sociali, nu adversari
Suntem parteneri sociali, nu adversari
Vocea poporului

Noi, angajații membri de sindicat, dorim să obținem salarii cât mai mari, condiții de muncă cât mai bune, pre­cum și stabilitate. În același timp, angajatorii își doresc să obțină profit cât mai mare, concomitent cu majorarea cotei de piață.

La Societatea cu Răspundere Limitată „Ungar”, pe care o re­prezint, sunt angajați mai mult de 400 de salariați, care activează într-un centru de comerț și într-o secție de patiserie. Organizația sindicală și administrația firmei au încheiat un contract colectiv de muncă pentru o perioadă de patru ani: 2017-2020. Prevederile documentului stipulează avan­taje și pârghii sociale pentru a spori protecția social-economi­că și de muncă a membrilor de sindicat și a preveni eventualele situații conflictuale în relațiile de muncă. Contractul colectiv de muncă unește angajații și îi face să vorbească la unison. Docu­mentul conține clauze specifice domeniului de activitate. E vor­ba de zile suplimentare la con­cediu anual de odihnă pentru activitate neîntreruptă la uni­tate. Pentru anumite categorii de angajați, se stabilește dura­ta redusă a timpului de muncă, înlesniri și compensații pentru salariații care activează în condiții de muncă nocive, salariu minim pe unitate, spor la salariu pentru vechime în muncă, prime pentru performanțe.

Cu câteva luni înainte ca să expire termenul  contractului colectiv de muncă, membrii orga-nizației sindicale încep negoci­erile pentru un nou document. Reușita dialogului social depinde mult de comunicare, interacțiune și schimb de informații. Dialo­gul social dintre administrație și organizația sindicală are loc per­manent la SRL „Ungar”.

La firmă există o comisie de negocieri care se ocupă de ela­borarea contractului colectiv de muncă. Angajații știu că, prin in­termediul reprezentanților comi­siei de negocieri, cererile le vor fi ascultate, iar drepturile – respec­tate. Mai întâi de toate, evaluăm în ce măsură a fost realizat con­tractul colectiv de muncă prece­dent – ce am obținut, ce nu s-a reușit, din ce cauză, ce vom face în anii următori? Colectăm dife­rite informații. Reprezentanților organizației sindicale le este per­mis accesul la informațiile nece­sare pentru negocierea contrac­telor colective de muncă, fie că e vorba de bilanțul contabil, contul de profit și de pierderi, organigra­ma, planurile de dezvoltare și de restructurare, planul de investiții, cel de formare profesională etc. Apoi formulăm revendicările.

Nu există o formulă matema­tică generală pentru aprecierea revendicărilor, din acest motiv luăm o decizie care se bazează pe evaluarea situației materiale a angajaților, pe situația econo­mică trecută și prognozată a în­treprinderii. Apoi demarează ne­gocierile. Au existat situații când angajatorul nu accepta reven­dicările salariaților, de exemplu, să mărească salariile cu un anu­mit procent. Nu este un secret că sindicatul a avut cerințe care depășeau cu mult puterea finan­ciară a societății pe acțiuni. După un maraton al negocierilor, însă, care se desfășura pe parcursul mai multor zile, ajungeam la un numitor comun.

Este îmbucurător faptul că la SRL „Ungar” angajatorul tratea­ză sindicatul ca pe un partener, dar nu ca pe un adversar. De aceea, negocierile se încheie cu un rezultat favorabil atât pentru salariați, cât și pentru angajator.

Organizația sindicală din ca­drul SRL „Ungar” este afiliată la Federația Sindicală a Lucrătorilor din Comerț, Alimentația Publică, Cooperația de Consum, Servicii, Restaurante și Hoteluri „Sind-LUCAS”.

 

Victoria MADAN,

vicepreședintă a organizației sindicale de la SRL „Ungar”

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand