22 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Studenţii pun accentul pe calitatea învățământului

Loading
Fără categorie Studenţii pun accentul pe calitatea învățământului
masa-rotunda

Foto: sindicate.md

În contextul Zilei Naţionale a Tineretului, Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei (SEŞ) din ca­drul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova a organizat o masă rotundă cu genericul „Tineretul studios şi reformarea învăţământului superior universitar”.

 

În cadrul evenimentului, pes­te 70 de studenţi ai diferitelor instituţii din ţară au avut opor­tunitatea de a adresa întrebări, de a veni cu propuneri şi sugestii către ministra Educaţiei, Maia Sandu, invitată special pentru această interconexiune. Preşe­dintele Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Dumitru Ivanov, a men­ţionat pentru „Vocea poporului” că astfel de evenimente sunt mai mult decât necesare, pentru ca studenţii să poată afla din prima sursă răspunsurile la întrebările care îi frământă. Ministra Edu­caţiei, Maia Sandu, a ţinut să precizeze necesitatea reformelor în învăţământul superior, dar şi crearea unei agenţii a calităţii care ar monitoriza calitatea învă­ţământului. În urma analizei în­trebărilor, Maia Sandu a ajuns la concluzia că studenţii confundă sistemul de învăţământ cu siste­mul de asistenţă socială. Studen­ţii însă au rămas reci la expli­caţiile oficialului, menţinând o poziţie fermă. Aceştia au cerut să li se respecte drepturile la o edu­caţie eficientă, drept care de fapt este şi stipulat în legea supremă a statului. Pe parcursul discursului său, Maia Sandu a oferit exem­plul ţărilor din Occident, susţi­nând că dacă vrem să le ajungem din urmă trebuie să optăm şi să susţinem reformele înaintate de domnia sa. Şi de această dată studenţii nu au fost de acord. „În primul rând, trebuie să avem sa­larii şi condiţii de trai ca în străi­nătate şi după aceea să raportăm sistemul de învăţământ naţional la cel internaţional”, au spus ti­nerii. Mai mult decât atât, aceş­tia au cerut doamnei ministru să le explice de ce contractele cresc în fiece an, iar bursele se micşo­rează, şi de ce toate instituţiile superioare de învăţământ au tre­cut la autogestiune. Au fost însă şi studenţi, care susţin reformele Ministerului Educaţiei. „Suntem absolut de acord cu tot ce face ministerul, deoarece aşa vom putea ajunge în Europa şi vom putea afirma clar că în Republica Moldova studiile sunt de calita­te”, a menţionat Nadejda Babii, studentă la Universitatea Peda­gogică de Stat ”Ion Creangă”.

Spiritele s-au calmat atunci când liderul SEŞ, Dumitru Iva­nov, le-a explicat necesitatea acestor reforme în educaţie. „Noi trebuie să conştientizăm că aces­te reforme sunt un pas înainte spre dezvoltare şi trebuie să le acceptăm. Nu trebuie să cerem imposibilul. De unde burse mai mari dacă avem o ţară săracă. De unde facilităţi, dacă procentul economiei tenebre creşte consi­derabil.

Trebuie, în primul rând, să luptăm cu nedreptăţile pe care noi le acceptăm tacit”, a expli­cat studenţilor liderul sindical. Președintele SEȘ, Dumitru Iva­nov, și ministra Educației, Maia Sandu, au răspuns şi la un șir de întrebări, adresate de către tine­retul studios privind majorarea burselor, renovarea căminelor, problemele la admitere, exami­narea medicală pentru studenți. De asemenea, au discutat des­pre posibilitatea de dobândire a experienței de lucru pentru înca­drarea în câmpul muncii în peri­oada studiilor.

”Lucrurile încă nu stau bine în domeniul educației. Noi vrem să punem accentul pe calita­tea învățământului. Totodată, trebuie să creștem responsabi­litatea socială a instituțiilor de învățământ superior, pentru ca tinerii să acumuleze cunoștințele necesare la un nivel cât mai înalt. Iar dacă nu vom schimba lucrurile în Republica Moldova, universitățile noastre vor avea o soartă foarte tristă, deoarece există concurență. Trebuie să de­venim competitivi, cel puțin regi­onal”, a declarat Maia Sandu.

La rândul său, Dumitru Iva­nov a menționat că sindicatele se implică activ pentru a ajuta ti­nerii. Liderul sindical a subliniat că dacă guvernarea actuală și cea precedentă ar pune accentul mai mult pe eliminarea economiei te­nebre, atunci banii obținuți ar fi suficienți pentru majorarea bur­selor studențești și a salariilor profesorilor.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor