23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Strategii pentru dezvoltarea comerţului interior

Loading
Без рубрики Strategii pentru dezvoltarea comerţului interior
Strategii pentru dezvoltarea comerţului interior
comert-interior

Foto: vocea.md

Ministerul Economiei va elabora un chestuionar pen­tru autoritățile publice lo­cale, pe baza căruia să poa­tă identifica problemele ce țin de activitatea direcțiilor economice teritoriale. Po­trivit reprezentanţilor insti­tuţiei, în urma unui bilanțal propunerilor obţinute pe această cale, vor fi elabora­te metode de îmbunătățire a parteneriatului dintre spe­cialiştii ministerului şi cei ai autorităților publice locale.

 

Perfecţionarea acestui dialog ar urma să contribuie, în primul rând, la implementarea Strate­giei de dezvoltare a comerțului interior al ţării noastre pentru anii 2014-2020 și a Planului de acțiuni pentru 2014-2016 în ve­derea realizării acestei strategii.

Reprezentanţii Ministerului Economiei consideră că dezvolta­rea durabilă a tuturor componen­telor comerțului interior depinde și de comunicarea eficientă din­tre autoritățile publice locale și autoritățile publice centrale.

Obiectivul principal al stra­tegiei respective este asigurarea consumatorilor cu produse și servicii competitive prin crearea unui sistem eficient de comerci­alizare a acestora pe întreg terito­riul țării.

Acțiunile prioritare prevăzute în document sunt dezvoltarea in­frastructurii comerciale în terito­riu prin extinderea reţelei unităţi­lor de prestări servicii, instituirea ghişeelor unice pentru înregistra­rea şi autorizarea comercianţilor, consolidarea resurselor de marfă, dezvoltarea învățământului voca­ţional-tehnic.

Una din prioritățile de bază ale strategiei este instituirea ghișeului unic pentru autorizarea activităților în comerț. Acesta va constitui un mecanism de simpli­ficare a procedurilor de obținere a autorizațiilor de activitate pen­tru comercianți. De asemenea, cu ajutorul ghișeului unic va fi creată o bază de date a tuturor comercianților.

Pentru realizarea eficientă a scopurilor propuse, speicaliştii instituţiei sus-menţionate con­sideră că şi la nivel local este necesar să fie elaborate strategii pentru dezvoltarea comerțului interior.

Discuţiile privind dezvoltarea comerţului interior au loc în con­textul preconizatei diversificări a piețelor de desfacere şi creării Zo­nei de Lliber Schimb, Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Reprezentanţii Ministerului Eco­nomiei preconizează organizarea unui şir de seminare teritoriale axate pe informarea agenților economici despre oportunitățile ce apar în momentul obţinerii accesului la piața Uniunii Euro­pene.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand