24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

„Ştim unde suntem, e nevoie să ştim unde mergem”

Loading
Без рубрики „Ştim unde suntem, e nevoie să ştim unde mergem”
„Ştim unde suntem, e nevoie să ştim unde mergem”
masa-rotunda-ocnita

Foto: arhivă personală

La Ocnița a avut loc, recent, o masă rotundă a femei­lor sindicaliste din raion cu genericul „Femeile sindica­liste – pentru un dialog so­cial eficient şi constructiv”.

 

La eveniment au participat circa 80 de femei din toate ramurile sin­dicale ale raionului. Au fost discu­tate principalele probleme cu care se confruntă femeile din raionul Ocniţa şi din țară. Participantele la masa rotundă şi-au exprimat profunda îngrijorare în legătură cu situaţia social-economică de­plorabilă în care se află femeile în Republica Moldova, fiind scoase la iveală principalele probleme, dar şi eventualele căi de soluţionare a lor.

La masa rotundă au mai fost prezenţi Andrei Ţopa, vicepre­şedinte al raionului, Iurie Rusu, şeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei şi copilului, Olga Cojocaru, specialist în asigurarea medicală, Mihail Laşcu, preşedin­tele Federaţiei „SINDLEX”.

În urma discuţiilor de la masa rotundă a femeilor sindicaliste, a fost aprobată o rezoluţie, în care participantele îşi exprimă profun­da îngrijorare în legătură cu situ­aţia social-economică deplorabilă în care se află femeile în Republica Moldova.

„Devalorizarea leului, creşterea preţurilor la medicamente, la măr­furile de primă necesitate. Lipsa locurilor de muncă şi a condiţiilor decente de trai, accesul limitat la servicii medicale de calitate pen­tru femei şi membrii familiilor lor, problemele serioase din sistemul de învăţământ – iată tabloul real în care sunt nevoite să activeze şi să-şi crească copiii și să creeze o familie femeia în societatea noastră.

Republica Moldova se confruntă cu un proces de îmbătrânire rapi­dă a populaţiei, ceea ce ar însemna depopularea gravă a teritoriului naţional, cu efecte economice de­zastruoase”, se arată în document.

 

Revendicări pașnice

 

Fiind conştiente de rolul pe care îl joacă şi trebuie să-l joace femeia în dezvoltarea societăţii şi a viito­rului ţării, participanţii la Forumul femeilor sindicaliste se adresează către partenerii sociali şi factorii de decizie să fie întreprinse măsuri concrete şi urgente pentru redresa­rea situaţiei create prin:

– stabilirea unui salariu minim unic pe ţară la nivelul minimului de existenţă;

– majorarea scutirilor personale ale impozitului pe venitul persoa­nelor fizice la nivelul minimului de existenţă;

– stabilirea condiţiilor unice de calculare a pensiilor pentru toţi lucrătorii, inclusiv pentru acei din domeniul agriculturii prin subven­ţionarea diferenţei contribuţiilor de asigurări sociale din bugetul de stat;

– actualizarea venitului asigurat obţinut după anul 1999. Recalcu­larea pensiilor, o dată la doi ani, pentru pensionarii care activează în câmpul muncii;

– majorarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului până la 6000 de lei. Majorarea indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani – de la 30% până la 50% din venitul mediu asigurat;

– stoparea creşterii flagrante a preţurilor la medicamente;

– modificarea Legii privind in­demnizaţiile tinerilor specialişti din anul 2005. Să fie anulată limita de minim 18 ore la o instituţie şi la disciplina scrisă în diplomă;

– punerea în discuţie, semestrial, în cadrul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a chestiunii despre utilizarea mijloa­celor băneşti destinate tratamentu­lui balneosanatorial ș.a.

Participantele la Forum îşi ex­primă speranţa că vor fi auzite şi înţelese, vor fi ajutate, ca într-un viitor apropiat Republica Moldova să devină o ţară prosperă, capabilă să-şi protejeze cetăţenii săi.

 

Ecaterina STURZINSCHI,

președinta Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Ocnița

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand