21 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Statutul unei companii naţionale, modificat fără acordul sindicatelor

Loading
Fără categorie Statutul unei companii naţionale, modificat fără acordul sindicatelor
Statutul unei companii naţionale, modificat fără acordul sindicatelor
cnam

Foto: cnam.md

Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova a con­statat că Guvernul a aprobat o hotărâre de modificare a Statutului Companiei Naţio­nale de Asigurări în Medici­nă fără a solicita avizul sindi­catelor. Maria Creminscaia, consultant principal, expert în probleme financiare şi social-economice al CNSM, a precizat pentru „Vocea poporului” că, în acest fel, reprezentanţii Executivului   au neglijat drepturile sindi­catelor, care sunt stipulate în art. 5, 24, 29 și 31 din Le­gea sindicatelor nr. 1129-XIV din 07.07. 2000.

 

 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1052 din 26.12.2013 cu privi­re la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărâri ale ace­leiaşi instituţii de stat, Cabinetul de Miniștri impune organul de­liberativ al sindicatelor ca din cei trei reprezentanți ai CNSM unul să reprezinte Sindicatul „Sănă-tatea”.

În aceste condiţii, Comitetul Confederal al CNSM solicită ca la baza constiturii componenței nominale a organului suprem de autoadministrare al CNAM, Con­siliul de Administrație, să fie pus principiul parităţii pentru par­tenerii sociali care contribuie la formarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală.

Or, scopul principal al Consi­liului este reprezentarea interese­lor tuturor asiguraților.

Totodată, asigurarea obligato­rie de asistenţă medicală a per­soanelor angajate este efectuată din mijloacele angajatorilor şi ale salariaţilor, iar a persoanelor ne­angajate enumerate la art. 4 alin. (4) al Legii cu privire la asigura­rea obligatorie de asistență medi­cală nr. 1585-XIII din 27.02.1998 – din bugetul de stat.

În acest context, CNSM pro­pune completarea art. 12 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998 cu alineatele (4), (5) și (6) cu urmă­torul conținut:

„(4) Activitatea Companiei Naţionale de Asigurări în Medi­cină este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, com­pus din 15 persoane. Preşedintele Consiliului de Administraţie este numit de către Guvern.

(5) Consiliul de Administraţie este format din reprezentanţi ai Guvernului, Patronatului, Sin­dicatelor, înaintaţi în funcţia de membri ai Consiliului de Admi­nistraţie de către instituţiile şi or­ganizaţiile respective pe principiu de proporţionalitate.

(6) Deciziile Consiliului de Administraţie se adoptă cu ma­joritatea de voturi ale membrilor prezenți la ședință. În cazul pari­tăţii de voturi, cel al preşedintelui consiliului este decisiv”.

În baza modificărilor Legii nr. 1585-XIII din 27.02.1998, urmează să fie modificată Ho­tărârea Guvernului nr. 213 din 22.02.2002 cu privire la constitu­irea Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Asi­gurări în Medicină și Hotărârea nr. 156 din 11.02.2002 cu privi­re la aprobarea Statutului Com­paniei Naționale de Asigurări în Medicină, a mai specificat Maria Creminscaia.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi