22 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Standarde noi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Loading
Fără categorie Standarde noi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
moldovo-gax

Foto: moldovagaz.md

Implementarea Legii privind securitatea şi sănătatea în muncă îi pune în dificultate pe mulţi dintre angajatori. Această situaţie este generată de faptul că standardele de pro­tecţie a muncii care funcţionau în perioada sovietică au fost anulate, iar altele noi au fost elaborate doar parţial, dar şi acestea, pe alocuri, nu sunt aplicate. În aceste condiţii, unele întreprinderi fac uz în continuare de cadrul normativ vechi, iar concomitent se racordează la prevederile noilor acte normativ-legislative şi la practicile moderne.

 

Inspectorul Muncii al Sindica­telor, Victor Iaroşenco, a precizat că legislaţia în vigoare permite întreprinderilor să elaboreze şi să folosească regulamente proprii, inclusiv referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. Cel mai ilustrativ exemplu în acest sens sunt unităţile economice din sec­torul industrial periculos în care aceste reglementări au fost păs­trate şi sunt ajustate în perma­nenţă, în corespundere cu cerin­ţele actuale.

Printre întreprinderile din această categorie se numără şi societatea de furnizare a gazelor naturale din raionul Orhei, care aplică în totalitate prevederile le­gislaţiei în vigoare. Întreprinderea a efectuat o evaluare a factorilor de risc la locul de muncă al fiecă­rui angajat în parte, iar ulterior a realizat un şir de măsuri necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

 

g_social

În ultimii ani, normele privind securitatea şi sănătatea în muncă au evoluat considerabil

 

Astfel, lucrătorii sunt asiguraţi cu echipament individual de pro­tecţie, este organizată evidenţa timpului de lucru şi a celui de odihnă al angajaţilor, sunt în­tocmite grafice în cazul muncii în schimburi. În urma evaluării riscurilor profesionale, rezulta­tele au fost înscrise în fişele ce au fost întocmite pentru fiecare loc de muncă sau post de lucru, conform normelor în vigoare şi au fost stabilite sporuri de com­pensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile. De aseme­nea, toţi salariaţii au fost supuşi, în acest an, unui examen medical, din contul angajatorului.

Totodată, administraţia între­prinderii, conducătorii locurilor de muncă, specialiştii şi repre­zentaţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au urmat cursuri de instruire, organizate de servicii externe de protecţie şi prevenire. În urma acestor instru­iri, au fost elaborate și revizuite instrucţiunile de securitate şi să­nătate în muncă, în concordanţă cu particularităţile fiecărei activi­tăţi şi a fiecărui loc de muncă în parte. Victor Iaroşenco a menţio­nat că la unitatea respectivă a fost creat un serviciu specializat în protecția muncii şi a fost consti­tuit un comitet pentru securitate şi sănătate în muncă.

Preşedintele organizaţiei sin­dicale de la aceeaşi unitate econo­mică, Valeriu Leontiev, a precizat că majoritatea celor aproape 400 de angajaţi de la întreprindere, împreună cu filialele acesteia de la Orhei, Rezina, Şoldăneşti şi Te­leneşti sunt membri de sindicat. Valeriu Leontiev a mărturisit că, acum un an, doi, nu existau con­diţii bune de muncă şi adminis­traţia unităţii a decis să facă unele investiţii în acest sens.

 

gaz

Foto: 24-ore.ro

 

Pe parcurs, a fost dată în fo­losinţă o clădire administrativă nouă la Orhei, a fost renovată cea de la filiala din Teleneşti şi au fost îmbunătăţite condiţiile de muncă în urma unor reparaţii făcute la subdiviziunea din Şoldăneşti. În prezent, se procură tehnică, mo­bilier şi echipament de birou, pre­cum şi pentru securitatea muncii, conform contractului colectiv de muncă şi a normativelor în vigoa­re. În fiecare an sunt achiziţionate câte două-trei, iar uneori chiar şi patru-cinci maşini de serviciu de marca UAZ-452.

Preşedintele organizaţiei sin­dicale a menţionat că deţine această funcţie de peste 12 ani şi, în acest răstimp, normele privind protecţia muncii au evoluat con­siderabil. În prezent, întreprin­derea se bazează pe regulamente­le interne ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă şi pe dispozi­ţiile emise de societatea pe acţi­uni „Moldovagaz”.

Valeriu Leontiev a concretizat că în cei 12 ani, la această unitate economică nu au fost înregistrate accidente de muncă grave. Cele mai frecvente cazuri de acest fel, caracteristice pentru întreg siste­mul Moldovagaz şi care sunt greu de evitat, se referă la fracturile că­pătate de lucrători în timp ce îşi exercită atribuţiile pe teren, din cauza poleiului ce se formează pe timp de iarnă. O altă problemă este că, uneori, controlorii sunt muşcaţi de câinii de prin ogrăzile consumatorilor, atunci când co­lectează indicii contoarelor.

La rândul său, vicedirectorul întreprinderii respective Vitalie Cojuhari a accentuat că, în 2012 şi în anul curent, au fost realizate un şir de măsuri pentru îmbună­tăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor. „Cele mai importante dintre acestea ţin de reconstrucţia clădirilor administrative din Or­hei şi Teleneşti, conform planu­lui de investiţii al întreprinderii. Acum, clădirile dispun, practic, de toate condiţiile necesare – duşuri, veceuri, condiţionere, mobilier modern, vestiare, dar şi o bucă­tărie. De asemenea, au fost pro­curate uniforme speciale – scurte, costume şi încălţăminte pentru lucrători. La Orhei, a fost instala­tă o cazangerie nouă, este apă cal­dă pentru lucrătorii noştri”, a mai menţionat Vitalie Cojuhari.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor