22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Stabilirea zilei de muncă parţiale. Garanții pentru persoanele alese în structurile sindicale

Loading
Cetăţeanul şi legea Stabilirea zilei de muncă parţiale. Garanții pentru persoanele alese în structurile sindicale
Stabilirea zilei de muncă parţiale. Garanții pentru persoanele alese în structurile sindicale
munca-fortata

Foto: meduza.io

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Stabilirea zilei de muncă parţiale

 

guestion

Sunt angajată cu un program de muncă de opt ore pe zi. Întrucât îmi este bolnav copilul, aș dori să lucrez numai câte o jumătate de zi. Cum pot să obțin un asemenea re­gim de muncă?

 

Vera Cozma, Bălți

 

Aspectele principale ale acestei probleme sunt reglementate de art. 97 din Codul muncii. Astfel, la rugămintea dumneavoastră (cererea scrisă), dacă vârsta copilului nu este mai mare de 14 ani, angajatorul, potrivit normei indicate mai sus, este obligat să vă stabilească ziua de muncă parțială, cu o durată mai mică de opt ore pe zi. Mai mult decât atât, în asemenea caz, poate fi stabilită și săptămâna de muncă parțială. Perfectarea regimului timpului de muncă parțial se efectu­ează prin semnarea de către părți a unui acord suplimentar, anexat la contractul individual de muncă, ce este parte integrantă a acestuia, conform art. 68 din Codul muncii.

Cât privește retribuirea muncii în condițiile timpului de muncă parțial, aceasta (retribuirea) se efectuează proporțional timpului efec­tiv lucrat sau în funcție de volumul lucrului făcut.

Un alt aspect al problemei în cauză constă în faptul că activitatea în condițiile timpului de muncă parțial nu implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, inclusiv a stagiului de cotizare, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație, durata conce­diului de odihnă anual sau a altor drepturi de muncă.

Totodată, stagiul de cotizare, potrivit art. 6, alin. (2) din Legea nr. 156/1998, în cazul în care valoarea anuală a cotizațiilor achita-te este mai mică decât valoarea anuală a cotizațiilor calculate din sa­lariul minim pe țară, stabilit de legislație, stagiul de cotizare se calcu-lează proporțional sumei achitate.

 

Garanții pentru persoanele alese în structurile sindicale

 

guestion

Activez în calitate de președinte al unui comitet sindical fără a fi eliberat de la locul de muncă de bază. Deseori sunt invitat să particip la seminare, conferințe convoca­te de conducerea sindicatelor și trebuie să lipsesc de la serviciu. Ce garanții prevede legea în acest sens?

 

Gheorghe Braicu, Orhei

 

Art. 33 din Legea sindicatelor prevede anumite garanții pentru per­soanele alese în organele sindicale și neeliberate de la locul de muncă de bază. Și anume, pentru îndeplinirea obligațiilor obștești în intere­sele membrilor de sindicat, în perioada participării la adunările sindi­cale, la învățământul sindical, seminarele, congresele și conferințele convocate de sindicate, participanții, membrii organelor elective sunt eliberați de la locul de muncă de bază, păstrându-li-se salariul mediu. Același articol din Legea sindicatelor stabilește ca membrilor organe­lor sindicale elective neeliberate de la locul de muncă de bază li se acordă până la patru ore de lucru pe săptămână pentru a-și îndeplini obligațiile sindicale, păstrându-li-se salariul mediu. Durata concre­tă a timpului de lucru pentru îndeplinirea obligațiilor sindicale se stabilește în contractul de muncă. Astfel de garanții pentru persoanele alese în organele sindicale și neeliberate de la locul de muncă de bază sunt prevăzute și de art. 387 din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand