21 iulie 2024
Chisinau
Social

Sprijinirea antreprenoriatului feminin, o necesitate stringentă

Loading
Social Sprijinirea antreprenoriatului feminin, o necesitate stringentă
Sprijinirea antreprenoriatului feminin, o necesitate stringentă
antreprenoriat-femenin

Foto: Nicu Bînzari

 

Doar 27,5% dintre proprietarii de afaceri din Moldova sunt femei. Principalele bariere ale femeilor din afaceri țin de diviziunea stereotipică a ro­lurilor în societate, responsabilităţile cas­nice, accesul dificil la credite, și lipsa unor servicii de îngrijire a copiilor.

 

În baza experienței femeilor care au reușit în afaceri, a fost elaborat un pro­iect de program de susținere a antrepre­noriatului feminin și propus spre discuții în cadrul mesei rotunde organizate la 21 octombrie de către Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) cu sprijinul organizației Națiunilor Unite pentru ega­litatea de gen și abilitarea femeilor UN Women (ONU Femei).

În discuții au participat femei de afa­ceri, reprezentanți și reprezentante ale Ministerului Economiei, societății civile, ale mediului academic și organizațiilor internaționale.

Natalia Jelescu, care intenţionează să se lanseze în afaceri, a vorbit despre difi­cultăţile pe care le întâmpină. Ea a spus că sunt necesare programe de creditare în condiţii avantajoase. De asemenea, ar fi binevenite serviciile de consultanţă pre­state de către stat, întrucât cele oferite de sectorul privat sunt extrem de costisitoa­re.

Elena Aculai, cercetătoare ştiinţifică principală la INCE, a declarat că au fost stabilite mai multe priorităţi, printre care necesitatea de a îmbunătăţi accesul feme­ilor la diverse surse financiare, la educație şi consultanţă. O altă prioritate menţiona­tă ţine de cadrul legislativ, care trebuie să conţină măsuri de susţinere a femeilor de afaceri.

Autorii și autoarele studiului recoman­dă să se acorde o atenție deosebită antre­prenoarelor  potențiale și începătoare in­clusiv unor grupuri aparte de (potențiale) femei antreprenoare – femei cu copii mici, femei cu vârsta de peste 50 de ani, femei din zona rurală, și alte grupuri.

„Statisticile arată că doar 27,5% dintre întreprinderile din Republica Moldova sunt gestionate de femei, or populația este constituită în proporție de circa 51 de fe­mei la 49 de bărbați. Astfel, este eviden­tă o inegalitate în ceea ce privește repre­zentarea femeilor în afaceri. Cauzele sunt stereotipurile de gen, care mai persistă în societate, divizarea rolului femeii și cel al bărbaților în societate, care conduce la această inegalitate”, a declarat Corneliu Eftodi, șeful secției programe, UN Wo­men.

Participantele la eveniment au semnat un acord de colaborare ce prevede orga­nizarea unei mese rotunde cu caracter permanent, cu genericul „Îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea afacerilor și perfecționarea politicii de stat de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.”

Proiectul de program de susținere a an­treprenoriatului feminin a fost elaborat de Institutul Național de Cercetări Economi­ce (INCE) cu suportul UN Women.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand