13 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sporul pentru vechime în muncă. Este obligatorie asigurarea socială?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sporul pentru vechime în muncă. Este obligatorie asigurarea socială?
Sporul pentru vechime în muncă. Este obligatorie asigurarea socială?
vechime-in-munca

Foto: pensiata.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă

 

guestion

În 2015, mi-am luat concediu de un an pe cont propriu pentru îngrijirea nepoțelului, deoarece fiica își făcea studiile la universitate. Se include sau nu acest an de concediu în vechimea în muncă?

 

Anastasia Fusu, Orhei

 

Modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării spo­rului pentru vechime în muncă angajaților din unitățile bugetare (cu excepția muncitorilor) este stabilit de Regulamentul aprobat prin Ho­tărârea Guvernului nr. 801 din 20 iunie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 117-126 din 10.08.2007. Potrivit acestui Regulament, în vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul respectiv se include perioada de muncă în instituția respectivă sau, mai bine spus, timpul efectiv lucrat, precum și perioada concediului plătit parțial pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de trei ani.

În scrisoarea dumneavoastră nu ați indicat vârsta nepoțelului, fapt pentru care rămâne să presupunem vârsta copilului de la trei la şase ani pentru care, în baza unei cereri scrise, se acordă un concediu supli­mentar neplătit pentru îngrijirea copilului. Acest concediu suplimen­tar neplătit pentru îngrijirea copilului, care poate fi folosit și de bunel sau de o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, nu se include în perioada de muncă ce acordă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă.

 

Angajaţii trebuie să aibă în mod obligatoriu asigurare socială

 

guestion

Ce înseamnă declarație despre evidența salariaților, cine o face și cui o prezintă?

 

Ruxanda Catan, Chișinău

 

Trebuie să înțelegem că este vorba despre declarația privind evidența nominală a asiguraților, care constituie o relatare făcută în scris de către angajator cu privire la executarea obligațiilor de pla­tă către bugetul asigurărilor sociale de stat. Angajatorul este obligat să facă o asemenea declarație pentru fiecare angajat și să o prezinte structurii teritoriale a Casei Naționale de Asigurări Sociale.

În această ordine de idei, urmează să menționăm că fiecare salariat este supus în mod obligatoriu asigurărilor sociale, fapt ce constituie o garanție de stat pentru persoana angajată în baza unui contract indivi­dual de muncă. Condițiile de asigurare socială, potrivit art. 49 din Co­dul muncii, se includ în conținutul contractului individual de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand