21 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sporul pentru vechime în muncă. Compatibilitatea funcţiei de şef cu cea de preşedinte al comitetului sindical.

Loading
Cetăţeanul şi legea Sporul pentru vechime în muncă. Compatibilitatea funcţiei de şef cu cea de preşedinte al comitetului sindical.
lucrator

Foto: justluxe.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. 
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Sporul pentru vechime în muncă

 

guestion

Am lucrat profesoară mai mulţi ani, unde mi se plă­tea spor la salariu pentru vechime în muncă. Acum de cinci ani sunt angajată la un muzeu, însă pentru plata acestui spor la salariu vechimea de muncă în ca­litate de profesoară nu mi se mai socoate. Am studii superioare în pedagogie. Doresc să aflu dacă benefi­ciez de sporul pentru vechime în muncă în calitate de profesoară?

 

Irina Lupu, Chişinău

 

Potrivit punctului 6, alineatul 2 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acor­dării sporului pentru vechime în muncă personalului din uni­tăţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 801 din 20.07.2007, în vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul pentru vechi­me în muncă se include inclusiv perioada de muncă în orice funcţii în instituţii, la întreprinderi şi organizaţii, dacă pentru aceste funcţii a fost stabilită şi s-a efectuat realmente plata luna­ră (trimestrială, anuală) a sporului pentru vechime în muncă. Reieşind din prevederea menţionată, dumneavoastră trebuie să beneficiaţi de sporul pentru vechime în muncă inclusiv pentru care s-a efectuat plata anterioară, adică cea pedagogică.

 

Compatibilitatea funcţiei de şef cu cea de preşedinte al comitetului sindical

 

guestion

Cum poate fi apreciată situaţia în care preşedintele comitetului sindical neeliberat de la locul de muncă de bază deţine funcţia de specialist principal, uneori îndeplinind şi funcţiile de şef adjunct de secţie sau chiar şef de secţie? Cu alte cuvinte, noi suntem puşi în situaţia să ne adresăm la una şi aceeaşi persoană în calitate de şef de producţie, reprezentant al anga­jatorului şi în calitate de preşedinte al sindicatului reprezentant al nostru. Ce spun reglementările legale în acest sens?

 

Un grup de salariaţi

 

Reglementările legale nu conţin norme specifice referitoare la deţinerea concomitent a funcţiei de preşedinte al comitetu­lui sindical şi a unei funcţii de răspundere – ca reprezentant al angajatorului.

Legea la acest capitol dispune doar de conceptul că sindica­tele în activitatea lor trebuie să fie independente de autorităţile publice de toate nivelurile, faţă de patroni şi asociaţiile acestora, nu sunt supuse controlului lor şi nu se subordonează.

Mai mult decât atât, este interzis orice amestec de natură să limiteze aceste drepturi sindicale sau să împiedice realizarea lor. Evident că puţin loc rămâne pentru a vorbi despre activitatea independentă a sindicatului, preşedintele căruia ca reprezen­tant al salariaţilor-membri de sindicat deţine concomitent şi o funcţie de răspundere, fie de şef adjunct sau şef de secţie, direc­ţie etc., prin care reprezintă interesele angajatorului.

Şi totuşi, deşi legea nu reglementează direct asemenea situa­ţii, ele îşi pot găsi soluţia prin documentele statutare ale sindi­catului, adică prin regulamentele sale administrative sau prin statutul sindicatului.

Articolul 9 din Legea sindicatelor dispune în acest sens, că sindicatul este în drept de sine stătător să-şi elaboreze şi să-şi aprobe statutul şi regulamentele administrative, să-şi aleagă independent reprezentanţii, să-şi desfăşoare activitatea, să-şi formuleze programul de acţiuni etc.

Aceste documente adoptate de către sindicate pot prevedea condiţii referitoare la apartenenţa dublă la sindicat sau stabilirea funcţiilor incompatibile cu funcţia de preşedinte al comitetului sindical sau condiţiile de revocare a organelor de conducere ale sindicatelor etc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
  • Lilia
    24.03.2014

    Spune-mi va rog de unde as putea afla ce functii beneficiaza de sporul pentru vechimea in munca?

  • Ciobanu Iulia
    26.06.2016

    Directorului scolii i se da voe adaugator inca 9 ore ca profesor.Se calculeaza sporul lunar pentru vechimea in munca la aceste ore ca profesor?

Citește și
slot thailand