21 iulie 2024
Chisinau
Social

Spor pentru vechime în muncă, acordat muncitorilor din unităţile bugetare

Loading
Social Spor pentru vechime în muncă, acordat muncitorilor din unităţile bugetare
Spor pentru vechime în muncă, acordat muncitorilor din unităţile bugetare

mijloace-financiare

 

Angajaţii încadraţi în uni­tăţile bugetare pe profesii muncitoreşti vor beneficia, începând cu această lună, de spor pentru vechime în mun­că, în corespundere cu o re­centă hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea de mo­dificări şi completări la une­le acte normative. 

 

Potrivit reprezentanţilor Minis­terului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, o parte dintre angaja­ţii unităţilor bugetare, salarizaţi în baza Rețelei tarifare unice, bene­ficiază de spor pentru vechime în muncă, începând cu 1 iulie 2007. Printre aceştia s-a numărat până acum personalul de conducere, cel de specialitate, funcționarii admi­nistrativi, nu însă şi muncitorii. Prevederile în cauză se conţin în Legea cu privire la sistemul de sa­larizare în sectorul bugetar.

Hotărârea sus-menţionată ur­măreşte însă punerea în aplicare deplină a prevederilor acestei legi. Astfel, prin modificările şi com­pletările operate prin intermediul hotărârii în cauză, începând cu 1 iunie 2016, și muncitorii din unită­ţile bugetare vor beneficia de spo­rul pentru vechime în muncă.

Acest lucru va permite majora­rea în medie cu 15-17 la sută a re­tribuţiei pentru aproximativ 45 de mii de angajați cu un nivel extrem de scăzut de salarizare. Volumul total al mijloacelor financiare ne­cesare pentru implementarea aces­tei prevederi este în jur de 90 mln. de lei.

În opinia sindicaliştilor, odată cu aplicarea sporurilor pentru ve­chime în muncă, salariile munci­torilor din unităţile bugetare, care sunt de 1000-1500 de lei, se vor majora cu aproximativ 200 de lei, ceea ce este insuficient pentru a re­zolva problema.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand