18 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Speculaţiile şi tentativele de monopolizare din agricultură vor fi contracarate

Loading
Fără categorie Speculaţiile şi tentativele de monopolizare din agricultură vor fi contracarate
agricultura

Foto: flickr.com

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare preconizează un şir de măsuri care ar contribui la îmbunătăţirea rezultatelor activităţii economice a unităţilor agricole. Aceste măsuri vor urmări soluţionarea unor probleme precum cea a comercializă­rii produselor. „Tentativele de monopolizare, speculaţiile sunt întotdeauna atractive pentru cei care vor să se folosească de situaţia complicată a producătorilor agricoli atunci când aceştia au multă producţie”, a declarat, recent, la o conferinţă de presă ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov.

 

În acest scop, ministerul in­tenţionează să majoreze în 2014 volumul subvenţiilor acordate pentru construcţia elevatoarelor şi a silozurilor moderne. Eleva­toarele vechi care sunt utilizate în prezent consumă foarte mul­tă energie şi, de aceea, nu este convenabil pentru producătorii agricoli să-şi stocheze cerealele la întreprinderile respective, a constatat Vasile Bumacov.

O altă prioritate pentru anul viitor va fi subvenţionarea mai esenţială a procurării şi insta­lării fabricilor de producere a sucurilor din fructe. Ministrul a explicat că ţara noastră dispune de producători mari de struguri, mere şi piersici, care nimeresc în­tr-o situaţie foarte dificilă atunci când obţin roade bogate. Astfel, dacă nu reuşesc să vândă, spre exemplu, piersicii în câteva zile, nu mai au ce face cu ei. În ace­laşi timp, în prezent, pot fi achi­ziţionate instalaţii de dimensiuni relativ mici, dar cu o capacitate foarte mare de producere a sucu­rilor şi gemurilor.

 

g_economie

Marii producători agricoli sunt decişi să procure mici fabrici de producere a sucurilor

 

Vasile Bumacov a mărturisit că această idee nu este doar a ministerului, ci a fost discutată cu cei mai mari producători agri­coli, care sunt decişi să achiziţi­oneze mici fabrici de producere a sucurilor. Oficialul s-a decla­rat convins că aceşti procesatori îşi vor găsi cumpărătorul, deşi preţul de cost al produselor re­alizate de întreprinderile mari este mai mic. „Avantajul fabrici­lor cu o capacitate mai redusă de procesare constă în aceea că, în realitate, consumatorul are mai multă încredere în acestea”, a ar­gumentat vorbitorul.

Acesta a făcut o paralelă cu vinăriile mici, unde, în opinia sa, este mai simplu pentru cumpără­tori să menţină relaţii cu produ­cătorul, să cunoască mai bine tot ce se întâmplă acolo. „În prezent, avem vinuri care sunt cumpărate integral din Republica Moldova de agenţi economici chinezi, iar noi ne-am dori să rămână ceva din acestea şi în ţara noastră”, a menţionat ministrul. El a speci­ficat, în acest context, că statul va susţine în continuare procu­rarea şi instalarea fabricilor mici de producere a vinului de origine controlată.

Situaţia cu care se confruntă producătorii de fructe este ca­rateristică şi cultivatorilor de cartof, care în 2012 au avut de suferit din cauza supraproduc­ţiei. „Dacă aveam câteva linii de fabricare a cartofului free şi în­gheţat, nu trebuia să importăm acum aceste produse din Polonia şi din Ucraina pentru toate resta­urantele”, a remarcat ministrul. În aceste condiţii, şi fabricile de procesare şi îngheţare a cartofu­lui se vor număra printre priori­tăţile pentru care vor fi acordate subvenţii.

 

Fără fluctuaţii ale preţurilor

 

O altă activitate care va fi sti­mulată prin acordarea de sub­venţii va fi cea de iniţiere a pre­lucrării soiei. Vasile Bumacov a dar drept exemplu de economie nechibzuită faptul că, în pre­zent, soia cultivată în Republica Moldova, care, potrivit lui, este, practic, organică şi de o calitate foarte înaltă, este exportată la un preţde şase lei/kg. În acelaşi timp, fabricile avicole autohto­ne importă şrot de soia cu 11-12 lei/kg. „Este necesar să găsim un investitior care să proceseze soia în RM, ca să nu avem asemenea distorsionări de preţuri”, a ac­centuat Vasile Bumacov.

Printre obiectele care vor be­neficia de subvenţii vor mai fi li­niile de răcire, sortare şi ambala­re. „Dacă întreprinderile din ţara noastră vor dispune de capacităţi suficiente de procesare, nu vom mai avea fluctuaţii atât de mari ale preţurilor”, a conchis minis­trul Agriculturii şi Industriei Ali­mentare.

 

Perfecţionarea cadrului legislativ

 

În acelaşi timp, Ministerul Agriculturii şi Industiriei Ali­mentare preconizează să depună eforturi şi în direcţia perfecţio­nării cadrului legislativ. „Sper ca până la finele anului să fie adop­tate un şir de legi şi acte norma­tive, care ne vor ajuta foarte mult să descătuşăm sectorul agricol”, a menţionat Vasile Bumacov

 

bumacov

Foto: maia.gov.md

 

O lege absolut necesară pen­tru a avea un potenţial mare la export şi cheltuieli mult mai mici la procurări este cea privind gru­purile de producători agricoli şi asociaţiile lor. Aceasta va încura­ja asocierea fermierilor, inclusiv prin intermediul programelor de subvenţionare.

O altă măsură de ordin legis­lativ se referă la liberalizarea im­portului de motorină în situaţia în care problema ce ţine de asigu­rarea fermierilor cu acest tip de combusitbil le dă mari bătăi de cap factorilor de decizie. „Nu este un lucru simplu şi eu vă asigur că nu fiecare producător agricol va merge să importe motorină. Avem asociaţii agricole puter­nice care îşi pot permite să facă acest lucru. Ele se vor conforma regulilor şi vor achita toate taxele la hotar. Dacă vor putea nego­cia la rafinărie un preţmai bun, este mai bine să poată importa”, a specificat Vasile Bumacov.

Printre modificările legislative preconizate se numără şi exclu­derea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la importul tehnicii agrico­le. În prezent, taxa în cauză este restituită, dar acest proces este dificil şi generează multiple pro­bleme. În viziunea ministrului, simplificarea acestei proceduri va facilita procesul de mecaniza­re a sectorului agricol.

 

Micşorarea TVA în agricultură

 

Factorii de decizie discută în prezent şi posibilitatea revenirii la taxa pe valoare adăugată de opt la sută în agricultură. Cu referire la acest aspect, preşedintele Fe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”, Sergiu Bernevec, a menţionat că majorarea până la 20 la sută a tvaîn agricultu­ră a fost o măsură extrem de ne­populară. Potrivit lui, ţările din regiune, dimpotrivă, micşorează această taxă. Mai mult, şi sindi­catele, şi patronatele, şi asociaţi­ile producătorilor s-au pronun­ţat întotdeauna contra acestei măsuri, care nu se îndreptăţeşte nici sub aspect financiar şi nici economic, a mai apreciat Sergiu Bernevec.

Autorităţile publice preconi­zează, de asemenea, introducerea unui impozit consolidat în agri­cultură, elaborarea unor preve­deri pentru igienizarea terenuri­lor agricole, precum şi acordarea permisiunii privind utilizarea, în anumite condiţii, pentru irigare a resurselor subterane de apă.

 

 

Veşti buneRevenirea la TVA de opt la sută în agricultură Republica Moldova ar putea reveni la cota de opt la sută a taxei pe valoare adăugată în agricultură. Guvernul a aprobat recent un proiect de lege în acest sens. Proiectul prevede că producătorii agricoli vor achita tvaopt la sută la zahărul din sfeclă importat sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova. Aceeaşi cotă de tvava fi achitată la producţia de fitotehnie, horticultură şi zootehnie.În prezent, producătorii agricoli achită tva de 20 la sută, din­tre care 12 la sută sunt restituite, însă procedurile în acest sens generează întârzieri, precum şi un şir de probleme care nemulţu­mesc agricultorii. Cota standard de 20 la sută a fost introdusă pe 1 ianuarie 2013, iar organizaţiile de fermieri susţin că acest lucru a dus la reducerea competitivităţii produselor agricole autohtone pe piaţa internă în raport cu cele importate.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi