12 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Specificarea riscurilor profesionale. Condițiile de asigurare socială

Loading
Cetăţeanul şi legea Specificarea riscurilor profesionale. Condițiile de asigurare socială

 

 

contract-de-munca

Foto: paylogictrends.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Specificarea riscurilor profesionale în contractul individual de muncă

 

guestion

Patronul nu a dorit să concretizeze în contractul de muncă riscurile specifice funcției, deși condițiile de muncă nu sunt obișnuite. Aş vrea să revin asu­pra acestei probleme în discuțiile cu angajatorul, dar doresc să aflu mai întâi ce trebuie să fie speci­ficat la acest capitol în contractul de muncă?

 

Mihail Luca, or. Călărași

 

Privitor la riscurile specifice muncii (funcției deținute, lucră­rilor prestate), în contractul individual de muncă trebuie să fie specificate particularitățile ce țin, în special, de protecția muncii. Angajatorul este obligat să asigure evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă (art. 225 din Codul muncii), să admită la lu­cru numai persoane care, în urma controlului medical, corespund sarcinilor de muncă ce urmează să le execute și să asigure peri­odicitatea acestor controale, informarea fiecărui salariat asupra riscurilor la care este expus în desfășurarea activității la locul de muncă. Drept exemplu poate servi pierderea capacității de mun­că în urma unor posibile îmbolnăviri profesionale sau în legătură cu caracterul condițiilor de muncă grele ori nocive, existența unui factor periculos pentru sănătate, viață etc.

În contractul individual de muncă trebuie să fie menționat, de exemplu, că locul de muncă al salariatului, conform rezultatelor atestării, se caracterizează ca fiind cu condiții nepericuloase sau nocive, grele și altele. În funcție de gradul de risc, salariatul poate beneficia de dreptul la o indemnizație, compensație specifică și/sau de alte drepturi prevăzute de legislație și specificate în contrac­tul individual de muncă.

 

Condițiile de asigurare socială, incluse în contractul individual de muncă

 

guestion

Ce înseamnă declarație despre evidența salaria-ților, cine o face și cui o prezintă?

 

Vera Borș, Orhei

 

Este vorba despre declarația privind evidența nominală a asiguraților, care constituie o relatare făcută în scris de către an­gajator cu privire la executarea obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. Angajatorul este obligat să facă o ase­menea declarație pentru fiecare angajat și să o prezinte structurii teritoriale a Casei Naționale de Asigurări Sociale.

În această ordine de idei urmează să menționăm și faptul că fi­ecare salariat este supus în mod obligatoriu asigurărilor sociale, fapt care constituie o garanție de stat pentru persoana angajată în baza unui contract individual de muncă. Condițiile de asigurare socială, potrivit art. 49 din Codul muncii, se includ în conținutul contractului individual de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand