29 ianuarie 2023
Chisinau
Sport

Spartachiada a XVII-a a FSLC: surprizele nu s-au lăsat așteptate

Loading
Sport Spartachiada a XVII-a a FSLC: surprizele nu s-au lăsat așteptate
Spartachiada a XVII-a a FSLC: surprizele nu s-au lăsat așteptate
sindicate.md

În mod tradițional, FederaţiaSindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) desfășoară, împreună cu organizațiile mem­bre, Spartachiada de ramură, care a ajuns la a XVII-a ediție. Competițiile finale s-au desfășurat în perioada 1-2 octom­brie curent la baza de odihnă „Perlele Nistrului” din Vadul lui Vodă.

La eveniment au participat peste 140 de sportivi, care au re­prezentat centrele și organizațiile sindicale membre ale FSLC de la Academia de Muzică, Tea­tru şi Arte Plastice; Aparatul și serviciul tehnic al CNSM; Biblio­teca Naţională, Centrul de Cul­tură şi Artă „Ginta Latină”, Cole­giul de Arte „Nicolae Botgros”, Direcția Cultură mun. Chișinău, Staţiunea balneoclimaterică „Codru”, Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”, Tipografia Cen­trală.

Drapelul Republicii Moldova și cel al FSLC au fost arborate de reprezentanții echipelor spor­tive din cadrul Stațiunii balneo-climaterice „Codru” SRL și Aparatului și serviciului tehnic al CNSM, învingătoare ale Spartachiadei precedente.

Nicolae Garaz, președintele FSLC, a menționat că scopul aces­tei activități este de a promova un mod de viață sănătos în co­lectivele de muncă și în instituțiile din ramură, de a propaga spor­tul drept mijloc de fortificare a sănătății, profilaxie a bolilor.

În cadrul competițiilor sporti­ve, echipele au concurat la pro­bele: volei, dame, șah, tenis de masă, darț, sărituri în lungime de pe loc.

Participanții la Spartachiada FSLC au demonstrat că, pe lângă activitatea profesională pe care o desfășoară zi de zi, membrii de sindicat sunt buni și la activități sportive, punând în evidență abilitățile fizice și calitățile spor­tive.

În urma evaluării prestației sportivilor de către colegiul de arbitri, au fost desemnați următo­rii învingători în clasamentul ge­neral: pe locul I s-a clasat echipa sportivă a Aparatului și serviciului tehnic al CNSM; pe locul II – echi­pa sportivă din cadrul Stațiunii balneoclimaterice „Codru” SRL; iar pe locul III – echipa sportivă din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Acestor echipe le-au fost înmânate Cupa, medalia și diploma FSLC, pre­cum și premii bănești din partea Federației.

De asemenea, deținătorii lo­curilor I, II, III la cele șase probe sportive au fost premiați conform Regulamentului Spartachiadei, după cum urmează:

Volei:

locul I – Aparatul și serviciul teh­nic al CNSM;

locul II – Stațiunea balneoclima­terică „Codru”;

locul III – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Tenis de masă:

locul I – Stațiunea balneoclimate­rică „Codru”;

locul II – Aparatul și serviciul teh­nic al CNSM;

locul III  – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Sărituri în lungime de pe loc:

locul I – Tipografia Centrală;

locul II – Aparatul și serviciul teh­nic al CNSM;

locul III – Colegiul de Arte „Nico­lae Botgros” din Soroca.

Darts:

locul I – Stațiunea balneoclimate­rică „Codru”;

locul II – Aparatul și serviciul teh­nic al CNSM;

locul III – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Jocul de dame:

locul I – Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca;

locul II – Aparatul și serviciul teh­nic al CNSM;

locul III – Stațiunea balneoclima­terică „Codru”.

Șah:

locul I – Aparatul și serviciul teh­nic al CNSM;

locul II – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

locul III – Stațiunea balneoclima­terică „Codru”.

În semn de recunoștință pen­tru contribuție și devotament în promovarea mesajului sin­dical, propagarea sportului și a modului de viață sănătos, bună organizare și  participare activă la Spartachiada a XVII-a a FSLC, au fost distinși conducătorii tutu­ror echipelor sportive din cadrul federației.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor