4 octombrie 2023
Chisinau
Sport

Spartachiada a XVII-a a FSLC: surprizele nu s-au lăsat așteptate

Loading
Sport Spartachiada a XVII-a a FSLC: surprizele nu s-au lăsat așteptate
Spartachiada a XVII-a a FSLC: surprizele nu s-au lăsat așteptate
sindicate.md

În mod tradițional, FederaţiaSindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) desfășoară, împreună cu organizațiile mem­bre, Spartachiada de ramură, care a ajuns la a XVII-a ediție. Competițiile finale s-au desfășurat în perioada 1-2 octom­brie curent la baza de odihnă „Perlele Nistrului” din Vadul lui Vodă.

La eveniment au participat peste 140 de sportivi, care au re­prezentat centrele și organizațiile sindicale membre ale FSLC de la Academia de Muzică, Tea­tru şi Arte Plastice; Aparatul și serviciul tehnic al CNSM; Biblio­teca Naţională, Centrul de Cul­tură şi Artă „Ginta Latină”, Cole­giul de Arte „Nicolae Botgros”, Direcția Cultură mun. Chișinău, Staţiunea balneoclimaterică „Codru”, Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”, Tipografia Cen­trală.

Drapelul Republicii Moldova și cel al FSLC au fost arborate de reprezentanții echipelor spor­tive din cadrul Stațiunii balneo-climaterice „Codru” SRL și Aparatului și serviciului tehnic al CNSM, învingătoare ale Spartachiadei precedente.

Nicolae Garaz, președintele FSLC, a menționat că scopul aces­tei activități este de a promova un mod de viață sănătos în co­lectivele de muncă și în instituțiile din ramură, de a propaga spor­tul drept mijloc de fortificare a sănătății, profilaxie a bolilor.

În cadrul competițiilor sporti­ve, echipele au concurat la pro­bele: volei, dame, șah, tenis de masă, darț, sărituri în lungime de pe loc.

Participanții la Spartachiada FSLC au demonstrat că, pe lângă activitatea profesională pe care o desfășoară zi de zi, membrii de sindicat sunt buni și la activități sportive, punând în evidență abilitățile fizice și calitățile spor­tive.

În urma evaluării prestației sportivilor de către colegiul de arbitri, au fost desemnați următo­rii învingători în clasamentul ge­neral: pe locul I s-a clasat echipa sportivă a Aparatului și serviciului tehnic al CNSM; pe locul II – echi­pa sportivă din cadrul Stațiunii balneoclimaterice „Codru” SRL; iar pe locul III – echipa sportivă din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Acestor echipe le-au fost înmânate Cupa, medalia și diploma FSLC, pre­cum și premii bănești din partea Federației.

De asemenea, deținătorii lo­curilor I, II, III la cele șase probe sportive au fost premiați conform Regulamentului Spartachiadei, după cum urmează:

Volei:

locul I – Aparatul și serviciul teh­nic al CNSM;

locul II – Stațiunea balneoclima­terică „Codru”;

locul III – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Tenis de masă:

locul I – Stațiunea balneoclimate­rică „Codru”;

locul II – Aparatul și serviciul teh­nic al CNSM;

locul III  – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Sărituri în lungime de pe loc:

locul I – Tipografia Centrală;

locul II – Aparatul și serviciul teh­nic al CNSM;

locul III – Colegiul de Arte „Nico­lae Botgros” din Soroca.

Darts:

locul I – Stațiunea balneoclimate­rică „Codru”;

locul II – Aparatul și serviciul teh­nic al CNSM;

locul III – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Jocul de dame:

locul I – Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca;

locul II – Aparatul și serviciul teh­nic al CNSM;

locul III – Stațiunea balneoclima­terică „Codru”.

Șah:

locul I – Aparatul și serviciul teh­nic al CNSM;

locul II – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

locul III – Stațiunea balneoclima­terică „Codru”.

În semn de recunoștință pen­tru contribuție și devotament în promovarea mesajului sin­dical, propagarea sportului și a modului de viață sănătos, bună organizare și  participare activă la Spartachiada a XVII-a a FSLC, au fost distinși conducătorii tutu­ror echipelor sportive din cadrul federației.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand