18 aprilie 2024
Chisinau
Sport

Spartachiada a XVI-a a angajaţilor din construcţii

Loading
Sport Spartachiada a XVI-a a angajaţilor din construcţii
Spartachiada a XVI-a a angajaţilor din construcţii
Vocea poporului

Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” a organi­zat recent, împreună cu Federația Patro­natului din Construcții și Produce­rea Materialelor de Construcții, la baza sportivă a Casei de odihnă „Cam­pingul din Vadul lui Vodă”, ediția a XVI-a a Spartachiadei angajaţilor din această ramură.

La competiţie au participat nouă echipe de sportivi amatori de la organizațiile și întreprinderile din ra­mura construcțiilor și industria mate­rialelor de construcție și de la școlile profesionale.

La deschiderea oficială a sparta­chiadei au venit cu mesaje de felici-

tare Oleg Budza, preşedintele Confe-derației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Ion Stratulat, președintele Federației Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Con-strucții, și conducătorii întreprinderi­lor participante.

Evenimentul are ca scop îmbu-nătățirea activității sportive în colecti­vele de muncă din cadrul sindicatului de ramură, promovarea unui mod de viaţă sănătos, consolidarea relațiilor de prietenie între membrii de sindi­cat.

Competiţiile s-au desfăşurat la ur­mătoarele probe sportive: volei, mi­nifotbal, tenis de masă, joc de dame, sărituri în lungime de pe loc, darts şi belotă. Probele au fost arbitrate de profesioniști.

Învingători ai Spartachiadei a XVI-a au devenit: echipa Școlii Profesionale nr.7 din Chișinău, care s-a plasat pe locul întâi, echipa SRL „Kirsan-Com” – locul doi, cea de la SA „Macon” – locul trei şi echipa „KNAUF-Gips” SRL – locul patru.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand