13 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Soluţionare amiabilă a conflictelor de muncă

Loading
Fără categorie Soluţionare amiabilă a conflictelor de muncă
Soluţionare amiabilă a conflictelor de muncă

 

 

comitetului-confederal-CNSM

Foto: vocea.md

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a înaintat partenerilor sociali un proiect de lege cu privire la soluţio­narea amiabilă a conflictelor colective de muncă.

 

Şeful Departamentului juridic al CNSM, Ion Pre­guza, a menţionat, la o recentă şedinţă a Comitetu­lui Confederal al CNSM, că, în scopul definitivării acestui proiect, a fost creat un grup de lucru din re­prezentanţi ai fiecăruia dintre partenerii de dialog social din ţara noastră care, s-a întrunit deja de mai multe ori.

Totodată, în scopul adaptării acestui proiect de lege la normele dreptului internaţional, la unele şedinţe au participat şi experţi ai Organizaţiei In­ternaţionale a Muncii, precum şi ai Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor, iar propunerile şi su­gestiile acestora au fost discutate de către membrii grupului de lucru în cauză.

În prezent, sunt examinate ultimele trei capitole ale proiectului respectiv de lege, care vizează ga­ranţiile în legătură cu participarea la soluţionarea conflictelor colective de muncă, răspunderea pen­tru încălcarea legislaţiei cu privire la soluţionarea amiabilă a acestora, precum şi dispoziţiile finale.

Membrii Comitetului Confederal al CNSM au aprobat o hotărâre cu privire la elaborarea proiec­tului de lege privind soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor colective de muncă prin care au abilitat, între altele, reprezentanţii sindicatelor în grupul de lucru sus-menţionat să poarte negocieri pe margi­nea propunerilor care pot duce la diminuarea drep­turilor şi a intereselor salariaţilor.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și