22 iunie 2024
Chisinau
Social

Situația în sfera cultură din Chișinău în pandemie: Realități și soluții

Loading
Social Situația în sfera cultură din Chișinău în pandemie: Realități și soluții
Situația în sfera cultură din Chișinău în pandemie: Realități și soluții
Vocea poporului

Organizația sindicală din cadrul Direcției cultură din municipiul Chișinău este formată din 18 organizații sindicale primare (OSP) cu un număr total de 863 de membri, dintre care 633 sunt femei, ceea ce consti­tuie 74% din numărul total. Deci, suntem în mare parte femei, cu familii, copii, cu serviciu și alte griji.

Fiind afectaţi de criza pandemi­că, deja al doilea an, bineînțeles, aceasta este problema majoră care ne preocupă până în pre­zent. În timpul crizei pandemice de Covid-19, comunicarea în ca­drul organizațiilor sindicale a jucat un rol esențial în procesul de in­formare a membrilor de sindicat, pentru a pune în practică măsurile de protecție a salariaților, îndrep­tate spre combaterea răspândirii virusului. În contextul deciziilor lu­ate de organele de resort, au fost elaborate materiale de informare, cu măsuri de prevenire a infecției Covid-19 la locul de muncă, pre­cum și de comportament în spațiile închise în instituțiile din subordine: igienizarea, asigurarea cu dezinfectanți, săpun, termome­tre digitale fără contact, măști de protecție etc.

Pandemia provocată de Covid-19 și-a lăsat amprenta asu­pra multor persoane din instituțiile noastre. Fie că este vorba de pier­deri în salarii, pentru cei care nu erau pregătiți să livreze servicii la distanță, ori nu aveau dispoziti­vele necesare, iar unii au avut de suportat tratamente foarte costi­sitoare de reabilitare post-Covid, care lasă sechele, dar și mai trist e că unii colegi au pierdut lupta cu acest virus perfid. Este o peri­oadă grea pentru toți. Bineînțeles că toate organizațiile sindicale primare au acordat ajutor materi­al persoanelor care au trecut prin această infecție, au fost spitalizate și au nevoie în continuare de tra­tament.

O altă problemă serioasă, greu de soluționat, a fost atunci când copiii o bună perioadă nu au mers la grădiniță, la școală și trebuiau cumva monitorizați. Consider că aspectul vizat în general ar trebui să fie al întregii societăți, al demni­tarilor de stat. Să ni se dea soluții. Ce fac acei copii care stau acasă fără supraveghere? A fost foarte dificil să ne confruntăm cu această situație greu de soluționat.

În ultima perioadă, începând din vară, ne implicăm și în Cam­pania de vaccinare anti-Covid-19, având în organizația sindicală ca­dre didactice, bibliotecari, lucrători ai caselor de cultură, care sunt în contact direct cu publicul. La ora actuală avem circa 53% de persoa­ne vaccinate în organizația sindica­lă şi considerăm că este un indica­tor bun, dar continuăm să lucrăm în această direcție, de a spori nu­mărul persoanelor imunizate.

 

Practic, nu avem cum să-i motivăm pe tineri, salariile fiind foarte modeste

 

Pandemia e pandemie, nimeni nu este bucuros să treacă prin de­rapajele acesteia. Bineînțeles că ne confruntăm și cu alte situații dificile, cum ar fi lipsa de angajați, dar și îmbătrânirea cadrelor. Sala­riul nu este atractiv deloc pentru tinerii specialiști, care, după ce plătesc chiria, aproape că rămân cu nimic, nu au mijloace pentru celelalte necesități. Unii participă la interviuri și, după ce află care e salariul, nu mai vin. Alții lucrea­ză un an, poate doi, după care se concediază. Tinerilor le convine să lucreze de la distanță, așa cum s-au obișnuit în criza pandemică, le place să aibă prezență liberă, dar aceste forme nu sunt productive în domeniul nostru.

Tineri angajați în sfera culturii constituie 19% din numărul total, 169 de membri de sindicat. Prin urmare, celor 18 organizații sindi­cale primare le revin aproximativ câte 1% la fiecare instituție. Bineîn­ţeles că este un număr foarte mic, pentru că nu avem pârghii de atra­gere a tinerilor la aceste munci din domeniul culturii, neavând salarii atractive, pentru a-i putea motiva.

Pe timp de pandemie, majo­ritatea activităților de comunica­re în organizațiile sindicale s-au desfășurat online, dar au fost și întrevederi la locul de muncă. În această perioadă, am avut pe agendă și instruirea noilor lideri sindicali ai organizațiilor primare cu prezență fizică. Aceasta a fost oportun, pentru a-și cunoaște atribuțiile și sarcinile, în calitate de lideri. Nu lipsesc din cotidian nici soluționarea conflictelor individu­ale sau în colectivele de muncă. Orientăm organizațiile primare spre cunoaşterea şi respectarea Convenției colective la nivel de ramură, a Contractului colectiv de muncă, cum să monitorizeze tot ceea ce ține de respectarea drepturilor sociale şi de muncă ale angajaților.

În încheiere, aș avea câteva propuneri, prima ar fi de a mări numărul de bilete de tratament la stațiunile balneosanatoriale. Mai ales acum, când mulți se luptă cu consecințe, cu sechele după ce au suferit de Covid-19. Aceasta cred că este marea problemă a tuturor și trebuie să facem tot ce putem ca angajații să se însănătoșească. Ajutoarele materiale oferite de organizația sindicală nu pot aco­peri cheltuielile nici pe departe. Dar oamenii continuă să sufere, suportă cheltuieli mari, ţinând cont că salariile sunt cele mai mici la nivel de țară din sfera bugetară. Poate e cazul să se facă anumi­te modificări în Regulamentul cu privire la repartizarea biletelor de tratament balneosanatorial.

Tichetele de masă, despre care s-a vorbit atâta, ar fi fost, de ase­menea, o motivare, o susținere a personalului angajat, dar acestea nu se răsfrâng și asupra ramurii culturii. Un alt suport ar fi ajutorul material pentru concediu, de care nu am beneficiat de ani buni. Poa­te colegii ar avea și alte propuneri, care ar merita să fie discutate și de care să se țină seama. Și angajații instituțiilor de cultură, desigur, au nevoie să fie tratați cu respect, să trăiască decent, deoarece înfăptu­iesc o muncă ce nu se vede astăzi, dar care va avea efecte peste ani, prin generațiile care vin după noi.

 

Elena BUTUCEL, președintele comitetului sindical unit al organizațiilor sindicale primare din cadrul Direcției cultură a mun. Chișinău

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand