22 iunie 2024
Chisinau
Social

Sistemul medical, unul dintre elementele de siguranță în existența populației

Loading
Social Sistemul medical, unul dintre elementele de siguranță în existența populației
Sistemul medical, unul dintre elementele de siguranță în existența populației
ungheni.org

Membrii Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (FSSM) s-au întrunit, re­cent, în regim online, pentru a face bilanțul activității din anul 2020 și a stabili prioritățile pentru anul 2021. La lucrările Consiliului Re­publican au participat conducerea sindicatului de ramură și membrii Consiliului și ai Comisiei de cenzori a acestuia, conducerea Ministeru­lui Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) și a Confederației Naționale a Sindica­telor din Moldova (CNSM).

În cadrul ședinței, sindicaliștii au anali­zat raportul conducerii Sindicatului „Sănă­tatea” și au discutat despre acțiunile între­prinse de Federație în perioada pandemică pentru susținerea angajaților din sistemul de sănătate implicați în combaterea pan­demiei de Covid-19.

Toți vorbitorii au fost susținut la unison că sistemul de sănătate are o importanță vitală pentru societate în condițiile pande­miei, care a răpus peste 5600 de persoa­ne, printre care sunt mai bine de o sută de lucrători medicali care au pierdut lupta cu virusul ucigaș.

„Covid-19 ne-a schimbat modul de comportare și de comunicare. Acest virus ne-a arătat cât de fragilă este omenirea și cât de repede poate fi pusă sub semnul întrebării existența noastră. Deși ne con­fruntăm cu această situație din luna martie 2020, am știut să ne adaptăm activitatea, să găsim soluții și să obținem rezultate.

Pe parcursul anului 2020, Federația a întreprins acțiuni urgente în vederea asi­gurării siguranței personalului medical prin livrarea de echipament și mijloace de protecție, instruirea și informarea per­sonalului medical privind riscurile pro-fesionale și măsurile necesare de protecție în condiții pandemice, precum și prin con­solidarea sindicatului de ramură, sporirea profesionalismului și responsabilității liderilor și a activului sindical. Dar cel mai important – am reușit să convin­gem autoritățile de necesitatea urgen­tă de majorare a veniturilor salariale și a indemnizațiilor lucrătorilor medi­cali”, a menționat în raportul său Aurel Popovici, președintele Federației „Sănăta­tea”.

Cu toate acestea, în sistemul sănătății fluctuația cadrelor a fost evidentă în ul­timii 5-6 ani. Dacă, în 2015, în domeniu activau 10397 de medici și 21527 de asistenți medicali, în 2019 aceștia erau 10345 și, respectiv, 19758, ca să ajungă în anul trecut 9835 de medici și 19068 de lu­crători medicali din veriga medie.

Datele denotă că asigurarea unităților medicale cu medici și personal medical veriga medie, în anul 2020, comparativ cu anii precedenţi, a avut o tendință con­stantă de diminuare. În consecință, siste­mul nu poate răspunde adecvat nevoilor specifice ale populației.

Investițiile în medicină și în personalul medical sunt singura modalitate de a pre­veni viitoarele crize de sănătate la nivel global. Tot ce trebuie să învățăm în urma acestei pandemii este că investițiile făcute acum în sănătate vor salva vieți în viitor, a subliniat liderul sindical.

Totodată, au fost trasate principalele obiective pentru perioada următoare și propuse câteva revendicări prioritare, cum ar fi:

Majorarea cu 40% a salariilor tuturor angajaților din sistemul de sănătate (cate­goria medical și non medical), începând cu 01.07.2021; recunoașterea Covid-19 drept boală profesională pentru lucrătorii medi­cali implicați în tratamentul nemijlocit al virusului SARS-CoV-2; diminuarea vârstei de pensionare și stabilirea unor facilități în determinarea stagiului de cotizare pentru lucrătorii din sectorul sănătății care au fost implicați în tratamentul Covid-19.

Obiectivele planificate pentru perioada următoare, la fel ca și în prezent, pot fi re­alizate doar prin solidaritatea membrilor activi, consolidați într-un sindicat bazat pe principii democratice și independente, a menționat Aurel Popovici.

În cadrul ședinței, sindicaliștii au discu­tat despre faptul că la finele anului 2021 expiră termenul de acțiune al Convenției colective (nivel de ramură) pentru anii 2018-2021 și în acest context Federația Sindicală „Sănătatea” urmează să inițieze, în a doua jumătate a anului 2021, proce­dura de elaborare a proiectului și, ulterior, să negocieze Convenția colectivă pentru anii 2022-2025.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand