22 iulie 2024
Chisinau
Social

Singura companie din țară la care organizaţiei sindicale i se alocă lunar 1% din fondul de salarizare

Loading
Social Singura companie din țară la care organizaţiei sindicale i se alocă lunar 1% din fondul de salarizare
Singura companie din țară la care organizaţiei sindicale i se alocă lunar 1% din fondul de salarizare

lucoil

 

Organizaţia sindicală din cadrul Companiei petroliere „LUKOIL-Mol­dova” a fost creată în anul 2001, pentru a soluţiona unele conflicte de muncă de la întreprindere. După reorganizarea companiei, organizaţia sindicală s-a menținut şi a reuşit să atragă şi noi membri de sindicat de la alte două companii. Oamenii care lucrează la aceste companii au înţeles că liderii sindicali de la „LUKOIL” ştiu şi pot să apere salariaţii.

 

În prezent, 1217 din cei 1220 de anga­jaţi ai Companiei „LUKOIL-Moldova” sunt membri de sindicat. Totodată, jumătate din­tre salariaţii companiei sunt tineri care au o vârstă de până la 35 de ani, iar 267 dintre angajaţi sunt femei. Organizaţia face parte din Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, iar pe verticală este inclusă în Asociaţia Internaţională a Organizaţiilor Sindicale „LUKOIL” S.A.

 

În cadrul companiei a fost creat un fond de pensii

 

„Nicolae Ciornâi, directorul de pe atunci al companiei, a fost primul care a devenit membru de sindicat, iar ceilalţi salariaţi i-au urmat exemplul”, a ţinut să menţio­neze Iuri Ivanov, preşedintele Organizaţiei sindicale din cadrul „LUKOIL-Moldova”. Şi actuala administraţie a companiei este des­chisă pentru orice iniţiativă a sindicatului, soluţionăm împreună probleme conform principiului „step by step”. Niciodată nu îi zic directorului „Nouă ne trebuie…”, ci „Ar fi bine pentru întreprindere să facem împreu­nă asta sau asta”. Astfel, în 90 la sută dintre cazuri, cerinţele organizaţiei sindicale sunt transpuse în viaţă. „LUKOIL” este singura companie din țară care transferă lunar or­ganizaţiei sindicale mijloace financiare în mărime de 1% din fondul de salarizare al companiei, inclusiv pentru activităţile cul­turale şi sportive de masă. Este un rezultat al negocierilor dintre organizaţia sindicală şi administraţie. Alte întreprinderi alocă în acest scop doar 0,15 la sută din fondul de remunerare a muncii”, a subliniat Iuri Ivanov.

În anul 2005, în cadrul Companiei „LUKOIL-Moldova” a fost creat un fond de pensii. La etapa actuală, primesc pensii din acest fond 15 foşti angajaţi ai întreprinderii. Şi asta pe lângă pensia plătită de stat.

„Cel mai important e că la întreprinderea respectivă se 

achită salarii stabile şi la timp, aici nu s-au înregistrat niciodată restanţe salariale”, a subliniat Anatolie Talpă, speci­alist privind securitatea şi sănătatea în mun­că de la SRL „LUKOIL-Moldova”.

Potrivit sursei citate, fiecare dintre cele 106 staţii PECO ale Companiei „LUKOIL-Moldova” este dotată cu cabine pentru duş şi cu vestiare.

„În prezent procurăm frigidere şi cuptoa­re cu microunde, care urmează a fi instalate la toate staţiile PECO. Fiecare salariat be­neficiază de echipament de protecţie, atât pentru perioada de vară, cât şi pentru se­zonul rece al anului. Salariaţii sunt instruiţi la angajare în ceea ce priveşte normele de securitate şi sănătate în muncă, iar apoi, o dată la şase luni, pentru a preveni avariile la obiectivele deservite. O dată în an, la sfârşi­tul lunii mai, vânzătorii de produse petroli­ere sunt testaţi la cunoaşterea normelor de securitate şi sănătate în muncă. Salariaţii care nu fac faţă funcţiei şi nu susţin testul sunt eliberaţi din funcţie, două persoane au fost deja concediate din acest motiv”, a rela­tat Anatolie Talpă.

Liderii sindicali de la „LUKOIL-Moldo­va” consideră că cea mai mare realizare, ca urmare a dialogului social dintre adminis­traţia companiei şi organizaţia sindicală, o reprezintă Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Capitolul IV al Contractului pentru anii 2016-2018 prevede că, în cazul adresării copiilor angajaţilor care au de­cedat la locul de muncă, angajatorul între­prinde măsuri pentru încadrarea acestora în întreprindere, dacă există locuri vacante. Conform capitolului VI din contract, anga­jatorul achită premii trimestriale în baza re­zultatelor muncii, iar femeile beneficiază de premii de o mie de lei, cu ocazia Zilei Inter­naţionale a Femeii. Potrivit capitolului VIII din contract, administraţia se obligă să nu permită concedierea din iniţiativa angajato­rului a femeilor însărcinate şi a celor care au la întreţinere copii în vârstă de până la trei ani, copil cu dizabilităţi în vârstă de până la 16 ani, cu excepţia cazurilor de lichidare completă a întreprinderii. Acelaşi capitol prevede că femeilor singure, care lucrează la întreprindere şi au copii în vârstă de până la 12 ani, li se poate acorda suplimentar o zi de odihnă în lună. Capitolul IX al contrac­tului colectiv de muncă la nivel de unitate prevede că angajatorul acordă familiei sala­riatului decedat ajutor pentru înmormânta­re, în cazul pierderii temporare a capacității de muncă sau al accidentului la domiciliu, angajatul primește un ajutor în mărime de trei salarii medii lunare. Totodată, se acordă ajutor material angajatului în cazul decesu­lui unei rude apropiate (soţ, copil, părinţi) în mărime de trei salarii al unui lucrător de categoria întâi, care munceşte în condiţii normale, stabilite de legislaţie. Angajaţilor singuri, care au copii cu nevoi speciale de până la 14 ani, li se acordă, o dată în an, aju­tor material în mărime de două salarii mi­nime tarifare al unui lucrător de categoria întâi, care lucrează în condiţii normale de muncă, stabilite de legislaţie. Administra­ţia întreprinderii oferă un premiu bănesc, în mărime de un salariu lunar sau cadouri pentru salariaţii întreprinderii la datele ju­biliare: 55, 60 de ani femei şi 55, 60 şi 65 de ani bărbaţi. Pensionarilor care au lucrat în cadrul Companiei „LUKOIL” mai mult de 10 ani li se achită un premiu în valoare de o mie de lei, la date jubiliare – 65, 70 şi 75 de ani.

„În prezent, doi angajaţi din cadrul com­paniei „LUKOIL-Moldova” beneficiază de concediu paternal, conform legislaţiei în vigoare. La negocierea Contractului colectiv de muncă pentru anii 2016-2018, am reuşit să obţinem plata unei indemnizaţii unice la naşterea copilului, în mărime de o mie de lei, din partea angajatorului. În fostul contract nu era o asemenea prevedere”, a subliniat Viorica Spânu, vicepreşedintă a Organizaţiei sindicale de la „LUKOIL-Moldova”.

Igor Malac, managerul staţiei PECO nr. 2 a Companiei „LUKOIL-Moldova”, din ca­pitală, a accentuat faptul că angajaţii com­paniei pe care o reprezintă primesc salarii în mod oficial, în card, şi nu în plic, cum se obişnuieşte la unele întreprinderi. „Un vân­zător a venit tocmai de la Glodeni să active­ze aici la companie, pentru că i se achită un salariu de care este mulţumit. În plus, toţi angajaţii companiei beneficiază de premii, o dată la trei luni”.

Cristina Nenescu, vânzătoare superioa­ră la staţia PECO nr. 2, a spus că activează la „LUKOIL” din anul 2005, imediat după absolvirea şcolii. „Nu vreau să plec la altă întreprindere, pentru că aici am un salariu foarte bun, iar o dată la trei luni ni se adaugă şi prime, egale cu 30-40 la sută din retribu­ţia lunară”.

Margareta Strestian, preşedinta Federa­ţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, a menționat că organizaţia sindicală din cadrul Com­paniei „LUKOIL-Moldova” reprezintă un exemplu pentru alte organizaţii din ramura resurse energetice, datorită faptului că aici există o colaborare eficientă cu administra­ţia companiei. „Organizaţia este condusă de un preşedinte profesionist, cu iniţiativă, care cunoaşte problemele membrilor de sindicat şi poartă permanent un dialog cu adminis­traţia întreprinderii pentru a le soluţiona. Salariaţii de la „LUKOIL” se simt protejaţi, la companie există un contract colectiv de muncă ce include garanţii sociale mai avan­tajoase decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare”, a ţinut să menţioneze Margareta Strestian.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand