25 iunie 2024
Chisinau
Social

„Sindsilva” a adresat Guvernului un demers vizând problemele din ramură 

Loading
Social „Sindsilva” a adresat Guvernului un demers vizând problemele din ramură 
„Sindsilva” a adresat Guvernului un demers vizând problemele din ramură 
facebook.com

Membrii Consiliului General al Federației Sindicatelor din Silvicul­tură „Sindsilva”, s-au întrunit re­cent într-o ședința lărgită, la care au participat și manageri de la Agenţia „Moldsilva”. Participanții la reuniune au discutat mai multe chestiuni, principala fiind situația și importanța patrimoniului forestier național, în contextul schimbărilor climatice și al deșertificării terito­riului, dar și în legătură cu situația precară a silvicultorilor, și au apro­bat o Declarație.

Ghenadie Grubâi, președintele Federației „Sindsilva”, a relevat, în debutul ședinței, că mișcarea sindicală în ramura silvicultu­rii se solidarizează pentru a atrage atenția societății asupra problemelor existente în sectorul forestier și că drepturile celor care muncesc în păduri și în domeniile conexe, care creează plusvaloare și contribuie la sa­tisfacerea diverselor necesități social–eco­nomice și la dezvoltarea țării, sunt lezate grav.

„Menționăm că, în ultimul timp, au fost depuse eforturi pentru a îmbunătăți situația, însă, cu regret, constatăm că în silvicultu­ră se înregistrează cele mai mici salarii și garanții sociale din economia națională, avem cel mai vulnerabil statut al funcțiilor cu risc sporit de accidentare și cu condiții grele și specifice de muncă și cea mai mică atractivitate pentru tinerii specialiști”, a sub­liniat Ghenadie Grubâi.

Sindicaliștii consideră că silvicultorii me­rită: salarii care să le acopere necesitățile proprii și ale familiilor lor; protecție so­cială adecvată și echitate; condiții sigure de muncă și respectarea drepturilor constituționale.

Ei au atras atenția asupra faptului că, pe parcursul aproape a unui deceniu, nu a fost elaborat și actualizat nici un act normativ și situația urmează a fi schimbată urgent. În contextul stării dificile în care se află ra­mura silvică și în vederea protecției inte­reselor legitime ale membrilor de sindicat, Consiliul General al Federaţiei „Sindsilva” a înaintat Guvernului un demers.

Consiliul Federației „Sindsilva” solicită Executivului majorarea salariilor în ramu­ră, în primul rând, a salariilor mai mici de­cât cel mediu pe economie, din mijloacele proprii disponibilizate după compensarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru efectuarea lucrărilor silvice indispensabile pentru fondul forestier, inclusiv pentru ariile protejate și pentru fondul cinegetic.

Acesta cere, de asemenea, modernizarea tehnică și tehnologică a lucrărilor silvice și a industriei lemnului, inclusiv pentru asi­gurarea deplină a exigențelor standardelor în domeniul sănătății și securității muncii în ramură, crearea unui sistem eficient de instruire și reciclare, prin redirecționarea mijloacelor rezultate din profitul întreprin­derilor, din alocațiile bugetare, asistența din partea partenerilor de dezvoltare etc. Edificarea, renovarea și dotarea sediilor cantoanelor, a ocoalelor și întreprinderilor silvice, măsuri menite să asigure sporirea atractivității muncii în ramură, inclusiv pen­tru tineret.

Totodată, Consiliul pledează pentru menținerea potențialului și resurselor umane, antrenarea unor experți autorizați în management forestier și administrație silvică, subliniind rolul sindicatelor, în calitate de reprezentanți legitimi ai sa-lariaților, la elaborarea conceptului de re­formare și a politicii de stat în domeniul forestier.

Declarația adoptată unanim de către membrii Consiliului General al Federației „Sindsilva” mai vizează perfecționarea, com­pletarea și modificarea cadrului normativ în domeniul silviculturii; elaborarea și aproba­rea unui act normativ care să conțină toate elementele regimului juridic al funcțiilor din silvicultură, drepturile și obligațiile perso­nalului serviciului silvic; modificarea Legii 136/2017, prin care Agenţia „Moldsilva” să fie recunoscută în calitate de autoritate pu­blică centrală de specialitate, responsabilă de elaborarea politicii de stat în domeniu, a regimului silvic și a controlului asupra respectării acestuia în păduri, precum și de modificarea obiectivă a prevederilor legis­lative în domeniul controlului de stat în do­meniul pădurilor, care urmează să fie o pre­rogativă exclusivă a structurilor silvice și în nici un caz a celor din domeniul protecției mediului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand