22 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicatul „VIITORUL” va canaliza eforturile membrilor spre valorile europene

Loading
Fără categorie Sindicatul „VIITORUL” va canaliza eforturile membrilor spre valorile europene
Sindicatul „VIITORUL” va canaliza eforturile membrilor spre valorile europene
congres-viitorul

Foto: vocea.md

Congresul IV al Sindicatului Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „VIITORUL” şi-a des­făşurat recent lucrările. Raportul de activitate al Consiliului Sindicatului pe ultimii cinci ani a fost prezentat de către preşedintele acestuia, Mihail Laşcu. Dumnealui a infor­mat asistenţa că, în cadrul conferinţelor asociaţiilor municipale/raionale ale Sindicatu­lui Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „VIITORUL” pentru Congresul IV au fost aleşi 62 de delegaţi, 58 dintre care au participat la for.

 

Utilizarea eficientă a potenţialului sindicatului

 

În raportul său, Mihail Laşcu a menţionat că, în perioada de acti­vitate 2010-2015, Consiliul Sindi­catului „VIITORUL” a promovat şi implementat în activitatea sindi­catului şi ale asociaţiilor sindicale municipale şi raionale, organiza­ţiilor sindicale primare din insti­tuţiile de învăţământ principiile parteneriatului social atât la nive­lul naţional, cât şi cu administraţia publică locală.

Au fost întreprinse acţiuni con­crete în vederea direcţionării inte­reselor membrilor de sindicat spre noi valori socio-umane şi orienta­rea spre valorile europene. Semna­rea Convenţiei colective pentru anii 2013-2018 între Ministerul Educa­ţiei şi Sindicatul „VIITORUL” și în­trunirile cu liderii şi activul sindical denotă dezvoltarea parteneriatului social real şi credibil. Congresul IV consideră drept primordial realiza­rea strategiei de dezvoltare a miş­cării sindicale prin perfecţionarea structurii organizatorice existente a sindicatelor pe verticală şi pe ori­zontală, recrutarea de noi membri de sindicat în baza ideilor şi sar­cinilor contemporane, pe care le propune vectorul european de dez­voltare a ţării noastre în perioada actuală.

 

g_cnsm

Sindicatul „VIITORUL” este o echipă competentă, care îi susţine pe angajaţi în soluţionarea multiplelor probleme

 

Consiliul Sindicatului „VIITORUL” şi prezidiul acestuia au acor­dat o atenţie deosebită perfecţi­onării şi instruirii cadrelor sindi­cale. La congres au fost trasate şi priorităţile vizând consolidarea, perpetuarea şi amplificarea poten-ţialului sindical pentru perioada 2015-2020.

În urma audierilor şi dezbateri­lor pe marginea raportului de dare de seamă al organelor sindicale şi a obiectivelor pentru următoarea perioadă, reflectate în programul de activitate al Sindicatului Anga­jaţilor din Învăţământ şi Educaţie „VIITORUL” pentru anul 2015, Congresul IV a decis: activitatea Consiliului General al Sindicatului pentru perioada de dare de seamă este apreciată drept „bună”. Tot­odată, participanţii la forum au aprobat raportul de activitate al Consiliului Sindicatului, raportul Comisiei de cenzori despre execu­tarea bugetului sindical în perioada 2010-2015, precum şi Programul direcţiilor principale de activitate a Sindicatului „VIITORUL” pentru anii 2015-2020.

În cadrul dezbaterilor pe mar­ginea problemelor s-au pronunţat mai mulţi delegaţi: Claudia Cup­cea, preşedinta Asociaţiei sindicale Rezina; Ecaterina Sturzinschi, pre­şedinta Asociaţiei sindicale Ocniţa; Natalia Comcova, membră a Biro­ului Executiv al Asociaţiei munici­pale Bălţi; Alexei Terzi, preşedin­tele Asociaţiei sindicale Comrat; Silvia Rotaru, preşedinta Asocia­ţiei sindicale Vulcăneşti; Corneliu Prepeliţă, preşedintele Asociaţiei sindicale Ungheni; Ludmila Ghe­rasimenco, preşedinta Asociaţiei sindicale Edineţ a Sindicatului „Vi­itorul”, care au apreciat obiectiv munca sindicală la diferite niveluri structurale ale sindicatului, înain­tând, totodată, propuneri şi suges­tii argumentate către autorităţi cu referire la multiplele aspecte ale activităţii sindicale.

 

Consolidarea sindicală, problemă prioritară

 

Cu urări de bine şi de împli­niri s-au adresat participanţilor la congres: Oleg Budza, preşedintele CNSM; Boris Solodchi, şef adjunct al Direcţiei învăţământ, tineret şi sport din raionul Ocniţa; Angela Otean, secretarul general, preşe­dinta Organizaţiei de Femei a Fe­deraţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”. Oleg Budza a relevat, în luarea sa de cuvânt la congres, că este foarte important că astăzi Sin­dicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „VIITORUL” este o echipă competentă, care îi susţine pe angajaţi în soluţionarea multi­plelor probleme.

„Pentru moment, problema pri­oritară şi cea mai dureroasă cu care ne confruntăm este consolidarea sindicatelor. Noi vom întreprin­de mai multe acțiuni pentru solu-ţionarea acesteia şi sper ca vom reuşi”, a conchis preşedintele CNSM.

 

Respectarea legii, protecţie şi susţinere

 

În scopul îmbunătăţirii activi­tăţii organizaţionale şi a situaţiei financiare a sindicatelor, delega­ţii la congres au propus ca sarcini de bază pentru viitorul apropiat următoarele obiective: protejarea drepturilor angajaţilor membri de sindicat din sistemul educaţional, consolidarea relaţiilor cu partenerii sociali de toate nivelurile, instrui­rea activului sindical, organizarea odihnei active pentru membrii de sindicat şi familiile lor, asigurarea dreptului femeilor şi al tinerilor la munca decentă, promovarea lor în structurile de conducere ale mişcă­rii sindicale etc.

De asemenea, pentru executarea hotărârilor Congresului IV al Sindi­catului Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „VIITORUL”, în scopul evitării diminuării drepturilor şi garanţiilor de muncă ale salariaţi­lor, delegaţii la Congres au solicitat Guvernului şi Parlamentului să-şi onoreze angajamentele asumate prin: stabilirea unui salariu minim unic pe ţară la nivelul minimului de existenţă; neadmiterea elaborării unui Cod al muncii în detrimentul salariaţilor; majorarea indemniza­ţiei unice la naşterea copilului până la 6000 de lei; recalcularea pensi­ilor, o dată la doi ani, pentru pen­sionarii care activează în câmpul muncii; soluţionarea problemelor din sistemul asigurărilor medicale şi modificarea legislaţiei în vederea încurajării persoanelor pentru a duce un mod de viaţă sănătos; ma­jorarea indemnizaţiei pentru îngri­jirea copilului până la vârsta de trei ani – de la 30% până la 40% din venitul mediu asigurat; elaborarea unui Program de susţinere a tine­rilor privind încadrarea în câmpul muncii etc.

În conformitate cu Regulamen­tul, Congresul și-a ales organele de conducere şi noua componenţă a Comisiei de cenzori. Delegaţii au sprijinit în unanimitate propune­rea Conferinţelor Asociaţiilor te­ritoriale (Bălţi, Briceni, Chişinău, Comrat, Donduşeni, Edineţ, Ocni­ţa, Rezina, Sîngerei, Ungheni, Vul­căneşti) de înaintare la funcţia de preşedinte al Sindicatului pe Mi­hail Laşcu, doctor în drept, pentru un nou mandat. În funcția de se­cretar general al Sindicatului a fost ales Alexandru Gobjila, magistru în drept, iar vicepreşedinţi – Elena Scripnic, Efim Ivas, Ivan Calcişcov, Svetlana Rîbac.

Participanții la for au mai ales componenţa Comisiei de cenzori, a Consiliului Sindicatului „VIITO­RUL” şi au adoptat Rezoluţia Con­gresului IV.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor