24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicatul „Demnitate”, un apărător consecvent al drepturilor polițiștilor

Loading
Fără categorie Sindicatul „Demnitate”, un apărător consecvent al drepturilor polițiștilor
Sindicatul „Demnitate”, un apărător consecvent al drepturilor polițiștilor

 

 

sindicatul-demnitate

Foto: vocea.md

Recent, Sindi­catul „Demnitate” a organi­zat, la Institutul Muncii, o conferință jubiliară consa­crată împlinirii a cinci ani de la crearea sindicatului lucrătorilor din structurile de forţă, cu genericul „Re­trospectiva activității sindi­cale în poliție. Perspective și noi abordări sindicalis­te prin prisma reformării poliției și conformării la standardele europene”.

 

La eveniment au participat conducerea Confederației Națio-nale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), peste 130 de membri ai Sindicatului „Demnitate”, con­ducerea Ministerului Afacerilor Interne, a Inspectoratului Ge­neral de Poliție, reprezentanți ai Parlamentului.

Oleg Budza, președintele CNSM, a subliniat că „pe par­cursul a cinci ani de activitate a Sindicatului „Demnitate” au fost obținute o serie de rezultate în domeniul protecției drepturilor și intereselor membrilor de sin­dicat. Însă mai sunt necesare de întreprins anumite acțiuni pen­tru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor din po­liţie. Confederația a susținut inițiativa de creare a sindicatului angajaţilor din poliție, iar ex-mi­nistrul de Interne, Victor Catan, a contribuit şi a depus eforturi mari pentru ca acest lucru să se realizeze”, a accentuat Budza.

Mihail Lașcu, președintele Sindicatului „Demnitate”, a men­ţionat că sindicatul pe care îl re­prezintă a fost creat pentru a pro­teja drepturile social-economice ale angajaților din poliție, pre­cum și pentru a obține un pachet social decent, aceasta fiind una din sarcinile primordiale. „Vom depune necontenit eforturi şi vom face tot posibilul pentru ca salariaţii din poliție să fie în con­tinuare stimulați și avantajați, să fie membri de sindicat, iar angajatorii să respecte drepturi­le și cerințele înaintate de către sindicate, întru îmbunătățirea condițiilor de muncă, de sănăta­te și securitate în muncă”, a sub­liniat Lașcu.

Cu această ocazie, ministrul de Interne, Dorin Recean, a con­statat că polițiștii trebuie să fie mândri că au contribuit împreu­nă cu organele de conducere ca cetățeanul din Republica Mol­dova să se simtă în siguranță în țară. „Avem același obiectiv cu sindicatele și în acești ani am reușit împreună să implemen­tăm reforma în poliție, să oferim angajaților un pachet social adec­vat și condiții mai bune de mun­că. Vom avea nevoie și în conti­nuare de susținerea sindicatelor, care ne stimulează să soluționăm mai operativ problemele pentru protecția salariaților”, a accentu­at Recean.

 

Poliția, un pilon în societate

 

La rândul său, Liliana Pali­hovici, vicepreședinte al Parla­mentului, a declarat că în ulti­mii ani s-au făcut multe pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaţilor din poli­ţie, începând de la schimbarea uniformei până la modernizarea secțiilor de poliție. „În următo­rii patru ani, cu siguranţă, vom continua să investim în acest domeniu, deoarece poliția este un pilon important în societa­te. Rămâne ca cetățenii noștri să aibă încredere mai mare în poliție, care îi apără, și să se adreseze la ei fără frică. Aduc sincere felicitări Sindicatului „Demnitate”, care a reușit pe parcursul acestor ani să contri­buie la îmbunătățirea condițiilor de muncă și la creșterea salarii­lor în acest domeniu”, a încheiat Palihovici.

În cadrul reuniunii, au fost trecute în revistă principalele realizări ale Sindicatului „Dem­nitate”, printre care se numără semnarea cu Ministerul Afaceri­lor Interne a Convenţiei colective de muncă la nivel ramural pentru perioada 2010–2015, formarea organizaţiilor sindicale primare în comisariate şi alte subdivizi­uni de poliţie, reuşind să-şi ex­tindă activitatea şi asupra altor organe de drept.

Astfel, la 1 ianuarie 2012, la sindicat a aderat şi Centrul pen­tru Combaterea Crimelor Econo­mice şi Corupţiei.

Sindicatul „Demnitate” a fost primul din spaţiul CSI care a aderat la Uniunea Europeană a Poliţiştilor (EPU). Sindicatului, în calitate de reprezentant al so­cietăţii civile, îi este atribuit un rol important în îmbunătăţirea imaginii angajaţilor organelor de drept şi a sistemului ocrotirii or­dinii de drept, în ansamblu.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor