24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele solicită Guvernului să constituie Comisia tripartite

Loading
Без рубрики Sindicatele solicită Guvernului să constituie Comisia tripartite
Sindicatele solicită Guvernului să constituie Comisia tripartite
cnsm-dialog-social

Foto: vpcea.md

Conducerea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova solicită Guver­nului să constituie, în regim de urgenţă, Comisia naţi­onală pentru consultări şi negocieri colective, pentru a fi examinate într-o şedin­ţă specială proiectele de lege privind bugetul de stat, cel al asigurărilor sociale, pre­cum şi al fondurilor asigu­rării obligatorii de asistenţă medicală.

 

Într-o adresare recentă către premierul Chiril Gabu­rici, se menţionează că, deşi au trecut patru luni de la alegerile parlamentare, dar şi suficient timp de când a fost creat Guvernul, până în prezent, n-a fost constituită Comisia tripartită. Obiecti-vele principale ale acestei structuri este soluţionarea problemelor din domeniul muncii şi social-economic, dezvoltarea parteneriatului social la nivel naţional, de ramură şi teritorial.

 

g_cnsm

În caz de refuz, reprezentanţii salariaţilor ar putea recurge

 

În cadrul comisiei respec­tive, sunt puse în discuţie, anual, proiectele legilor bu-getului de stat, a celui al asigurărilor sociale de stat, precum şi al fondurilor de asigiurare obligatorie de asistenţă medicală, înainte ca acestea să fie aprobate de Guvern. Proiectele men­ţionate, care sunt de o im­portanţă majoră, nu au fost prezentate însă, până în prezent, sindicatelor spre examinare şi avizare. În caz că Guvernul nu va da curs solicitării din partea sindi­catelor, acestea îşi rezervă dreptul de a purcede la alte acţiuni prevăzute de legisla­ţia ţării noastre.

În context, reprezentan­ţii sindicatelor solicită şi o întrevedere cu prim-minis­trul, la care să fie discutată chestiunea în cauză.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand