27 iunie 2022
Chisinau
Sport

Sindicatele solicită Guvernului să acorde premiul anual angajaților din sectorul bugetar

Loading
Sport Sindicatele solicită Guvernului să acorde premiul anual angajaților din sectorul bugetar
Sindicatele solicită Guvernului să acorde premiul anual angajaților din sectorul bugetar
sindicate.md

Doamnei Natalia GAVRILIȚA,

prim-ministru al Republicii Moldova

 

Stimată doamnă prim-ministru,

Confederația Națională a Sindicatelor din Mol­dova este îngrijorată de incertitudinea privind plata premiului anual, stabilit prin art. 211 al Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru rezultatele activității în anul 2020 și anul 2021.

Art. 211 al Legii 270/2018 privind sistemul uni­tar de salarizare în sectorul bugetar stabilește în alin. (1) că „Personalul din unitățile bugetare poa­te beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității în anul de gestiune, proporțional timpu­lui efectiv lucrat în anul respectiv”.

Cu toate acestea, în anul 2020, prin Hotărârea de Guvern nr. 811/2020 privind acordarea premiu­lui anual personalului din unitățile bugetare pen­tru rezultatele activității în anul 2019 și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 180/2013 cu privire la pla­ta premiului anual personalului din unitățile bu­getare, a fost acordat premiul anual doar pentru rezultatele activității în anul 2019, iar pentru anul 2020, premiul în cauză nu a fost achitat.

În legătură cu acest fapt, la 19 aprilie anul curent, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a expediat pe adresa Ministerului Finanțelor un demers prin care a solicitat să se ofere salariaților-membri de sindicat din sectorul bugetar explicațiile de rigoare vizând achitarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2020.

Ministerul Finanțelor, în răspunsul cu nr. 08-06-204 din 11.05.2021, ne-a informat despre faptul că, prin Legea nr.257/2020 cu privire la modifica­rea unor acte normative, au fost introduse modi­ficări în actele normative care țin de politica sala­rială pentru anul 2021, inclusiv a fost amendat art. 211 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Prin urmare, le­gea, în redacția modificată, nu prevede dreptul de a beneficia de premiu anual pentru rezultatele anului 2020. Noile condiții de acordare a premiu­lui anual, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 984/2020 cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului, însă se pun în aplica­re începând cu 1 ianuarie 2021. Asta, deși anterior, printr-un aviz, sindicatele au propus modificări la Regulamentul privind modul de plată a premiu­lui anual personalului din unitățile bugetare, ast­fel încât premiul anual pentru rezultatul activității anului 2020 să se  acorde în luna februarie 2021, iar premiul anual pentru rezultatul anului 2021 și ulterior, pentru anii următori, să se acorde în luna decembrie a anului de gestiune, în așa fel asigu­rându-se o continuitate a măsurilor de stimulare salarială a personalului din sectorul bugetar.

Mai mult decât atât, în răspunsul oferit s-a remarcat că la elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul 2021 nu au putut fi identificate mijloacele financiare necesare pentru acorda­rea premiului anual pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2021 și, respectiv, în angaja­mentele de politici salariale ale bugetului de stat pentru anul 2021 nu se regăsesc mijloace ce ar ține de achitarea acestuia.

Ulterior, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a făcut o adresare prim-ministrului interimar al Republicii Moldova (scrisoarea nr. 03-01/168 din 26.05.2021), prin care a solicitat aces­tuia să vină cu propunerea de rectificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2021, asigurând alocarea mijloacelor financiare necesare pentru acordarea premiului anual salariaților din sectorul bugetar pentru rezultatele activității în anii 2020 și 2021. Cu regret, Guvernul ne-a informat că solici­tarea noastră depășește competențele sale, fiind în situația de interimat.

Astfel, pornind de la explicațiile oferite, salariații-membri de sindicat din sectorul bugetar se află în incertitudine cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anii 2020 și 2021.

În context, Confederația Națională a Sindica­telor din Moldova, de comun acord cu Federația Sindicală a Educației și Științei, Federația Sindicală „SĂNĂTATEA”, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și Federația Sindicatelor Lu­crătorilor din Cultură, solicită implicarea nemijlo­cită a dumneavoastră în soluționarea problemei enunțate prin înaintarea propunerii de modificare a legislației în vederea acordării premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2020 și rec­tificării Legii bugetului de stat pentru anul 2021, asigurând alocarea mijloacelor financiare necesare pentru acordarea premiului anual salariaților din sectorul bugetar pentru rezultatele anilor 2020 și 2021.

În speranţa că veţi da curs solicitărilor noastre, vă asigurăm de deschidere pentru colaborare și de profundul nostru respect.

 

Cu considerație,

Oleg BUDZA,

președinte al Confederației Naționale

a Sindicatelor din Moldova

Ghenadie DONOS,

președinte al Federației Sindicale

a Educației și Științei

din Republica Moldova                                                          

Aurel POPOVICI,

președinte al Federației Sindicale

„SĂNĂTATEA” din Republica Moldova                                   

Vlad CANȚÎR,

președinte al Federației Sindicatelor

Angajaților din Serviciile Publice

din Republica Moldova                                                                 

Mihail LAȘCU,

președinte al Federației

Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”                                       

Nicolae GARAZ,

președinte al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor