25 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicatele s-au adaptat din mers la noile probleme ale salariaților

Loading
Social Sindicatele s-au adaptat din mers la noile probleme ale salariaților
Sindicatele s-au adaptat din mers la noile probleme ale salariaților
Vocea poporului

Pandemia de coronavirus a dat lu­mea peste cap. Nimeni nu era pre­gătit pentru o astfel de întorsătu­ră a lucrurilor. Sindicatele au fost nevoite să se adapteze din mers la noile condiții și la noile nevoi, pro­bleme ale salariaților membri de sindicat.

Măsurile de protecție social-economică realizate pentru atenuarea consecințelor pandemiei Covid-19 a fost una dintre te­mele de discuție în cadrul ședinței ordi­nare a membrilor Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor (CNSM).

Trebuie subliniat faptul că pentru ate­nuarea consecințelor pandemiei asupra populației și economiei, eforturile sindica­telor în această perioadă au fost îndreptate spre asigurarea respectării drepturilor și a intereselor lucrătorilor afectați, urmare a suspendării activității, a șomajului tehnic, încetării raporturilor de muncă și muncii la distanță, precum și pentru susținerea lucrătorilor antrenați în prima linie de combatere a pandemiei.

Astfel, deși pe parcursul anului 2020 au fost luate unele măsuri cu impact so­cial-economic, inclusiv ce țin de salariile achitate, aceste măsuri au avut un grad de absorbție foarte redus. S-a constatat că acțiunile de susținere a mediului de afaceri nu au atins efectul scontat. Diminuarea activității economice a limitat capacitatea companiilor de a plăti și menține forța de muncă. Se estimează că în jur de 100 de mii de salariați au avut de pierdut în pe­rioada crizei, fie că și-au pierdut locurile de muncă, fie s-a redus volumul de ore lucrate și drept consecință salariile s-au micșorat.

Covid-19 a continuat să afecteze piața muncii și în trimestrele III și IV din 2020. Totodată, în comparație cu trimestrul II din 2020, efectele acestuia au fost mult mai slab resimțite, în condițiile în care treptat au fost ridicate restricțiile impuse în legă­tură cu situația epidemiologică.

După cum s-a relevat la ședință, oda­tă cu declararea stării de urgență, CNSM a elaborat și a distribuit un set de reco­mandări de reglementare a raporturilor de muncă dintre angajatori și salariați în legătură cu sistarea activității întreprin­derilor. Sindicatele au elaborat recoman­dări concrete pentru motivarea salariaților din domeniul educației, astfel încât să fie menținut nivelul de salarizare a persona­lului din domeniu.

O direcție importantă de intervenții în contextul combaterii pandemiei o consti­tuie susținerea sectorului medical antrenat în combaterea Covid-19. La propunerea sindicatelor, a fost inițiată și adoptată Legea privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu Covid-19. De asemenea, sindicatele au propus ca îmbolnăvirea cadrelor medicale cu virusul Covid-19 să fie recunoscută ca maladie profesională.

Sindicatele și patronatele au solici­tat Guvernului ca asistența financiară din partea UE pentru acoperirea necesităților imediate și pentru depășirea consecințelor de lungă durată provocate de criza epide­miologică, în valoare de 87 de milioane de euro, să fie utilizată pentru achitarea șomajului tehnic salariaților din țară în ve­derea depășirii situației create de pande­mia Covid-19. O reușită comună a CNSM și a centrelor sindicale național–ramurale din sectorul bugetar a fost achitarea, în luna decembrie 2020, către personalul din sectorul bugetar, a premiului anual pentru rezultatele anului 2019.

În contextul situației epidemiologice, este iminentă menținerea unui dialog so­cial funcțional. Deși restricțiile impuse au stopat pe o perioadă activitatea Comi­siei naționale pentru consultări și nego­cieri colective, începând cu august 2020, ședințele acesteia au fost reluate, membrii Comisiei naționale întrunindu-se în pa­tru ședințe, fiind puse în discuție situația privind securitatea și sănătatea în muncă, efectele și impactul Legii sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar, mersul implementării cuantumului minim garan­tat al salariului în sectorul real în ramurile economiei naționale și stabilirea noului cuantum minim garantat al salariului în sectorul real, două proiecte de Convenții colective (nivel național), precum și alte subiecte importante.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand