3 iunie 2023
Chisinau
Dialoguri

Sindicatele propun micşorarea cotei reduse TVA până la cinci procente

Loading
Dialoguri Sindicatele propun micşorarea cotei reduse TVA până la cinci procente
Sindicatele propun micşorarea cotei reduse TVA până la cinci procente
budza

Foto: vocea.md

Interviu cu Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova 

 

 

-La întâlnirea din mai a Comite­tului Confederal cu prim-minis­trul, a fost abordată şi problema micşorării TVA la produsele de primă necesitate. Care este sem­nificaţia taxei pe valoarea adău­gată (TVA) şi pe ai cui umeri este pusă această povară?

– Taxa pe valoarea adăugată (TVA), potrivit Codului fiscal al RM, este un im­pozit care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, a serviciilor prestate care sunt su­puse impozitării pe teritoriul ţării noastre, precum şi a unei părţi din valoarea măr­furilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova. Deşi taxa respectivă este încasată de la agenţi economici, până la urmă tot noi, locuitorii ţării, în calitate de consumatori, o plătim. Pentru că între­prinderile includ această taxă în costul bu­nului pe care îl cumpărăm la piaţă sau la magazin şi al serviciului pe care-l plătim.

 

g_dialoguri

Extinderea acesteia va viza și alte mărfuri menite să contribuie la diminuarea traumatismului la copii şi în mediul de producţie

 

În Republica Moldova, TVA este stabi­lită în mărime de 20 de procente. În timp ce în ţările Uniunii Europene cuantumul acesteia variază de la 15 procente, în Lu­xemburg, ţară cu unul dintre cele mai în­alte niveluri de trai de pe continent, până la 27 procente, în Ungaria.

– Totuşi, în cazul majorităţii tipu­rilor de plăţi fiscale se procedează la anumite facilităţi, pe anumite mărfuri, pentru anumite catego­rii de populaţie. Sunt prevăzute şi anumite reduceri la taxa pe va­loarea adăugată. Cum arată cotele reduse TVA aplicate în R. Moldova faţă de cele stabilite, bunăoară, în Uniunea Europeană?

– Din considerente sociale, mai ales din grija faţă de păturile cu veniturile mai mici, aproape toate statele recurg la dimi­nuarea cotei TVA. Bunăoară, Codul fiscal al RM prevede aplicarea unei cote reduse TVA în mărime de 8 procente la pâine, la lapte, zahăr, la legume, fructe, carnea pro­ducătorilor noştri livrată pe piaţa internă, alte mărfuri. O cotă şi mai mică de 6 pro­cente se aplică la gazele naturale şi liche­fiate importate şi comercializate pe terito­riul ţării noastre. De altminteri, la zahărul din sfeclă, cota redusă TVA în mărime de 8 la sută a fost stabilită la insistenţa sindi­catelor şi patronatelor.

În timp ce cota redusă TVA în ţările Uniunii Europene ajunge să fie mai mică, până la 5 procente. De unde rezultă că sta­tele de pe continentul nostru, care sunt de multe ori mai bogate decât Moldova, con­siderată cea mai săracă ţară din Europa, recurg la măsuri de protecţie socială mult mai profunde faţă de populaţia cu veni­turi mici. De exemplu, Marea Britanie a stabilit cota redusă de 5 procente la elec­tricitate, gaz, păcură şi combustibil solid, la materiale de economisire a energiei, la echipamente de deplasare pentru persoa­ne în etate, produse de protecţie sanitară, la scaune auto pentru copii, scutece, ab­sorbante pentru maternitate. Cota zero se aplică în această ţară la pâine, chifle, conserve şi produse alimentare congelate, cereale, haine şi încălţăminte pentru copii de până la 14 ani, fructe şi legume, anima­le vii destinate consumului uman, lacta­te, medicamente de prescripţie medicală, servicii de construcţii pentru persoanele cu handicap şi la alte bunuri.

Franţa are cote reduse de 5,5 procen­te la produse alimentare, echipamente şi servicii pentru persoanele cu handicap, abonamente de gaze şi energie electrică, pentru mesele din cantinele şcolare, căl­dură obţinută din energie regenerabilă, iar nu de demult şi pentru locuinţe soci­ale şi activităţi de îmbunătăţire a calităţii energetice a locuinţelor. Chiar şi cea mai mare putere economică din UE, Germa­nia, aplică o cotă mai mică TVA faţă de R. Moldova, de 7 procente, la produse ali­mentare, transport public, cărţi.

– Din cele descrise de Dumnea­voastră rezultă că locuitorii cu venituri mici din cele mai dezvol­tate ţări ale Europei se bucură de reduceri fiscale mai însemnate în comparaţie cu populaţia săracă din R. Moldova. Este un paradox, o nedreptate.

– De bună seamă, la o analiză mai am­plă, mai detaliată a aplicării cotei reduse TVA în spaţiul Uniunii Europene, obser­văm că, dincolo de faptul că aceasta este semnificativ mai mică decât în Moldova, are o arie de aplicare mult mai extinsă. Or, cota redusă TVA vizează categorii de pro­duse sociale importante, care contribuie la dezvoltarea intelectuală, sunt menite să asigure un mod de viaţă sănătos şi sigur, cu efecte benefice din perspectiva creării locurilor de muncă, susţinerii populaţiei cu venituri mici, încurajării achiziţiei unor bunuri sănătoase şi combaterii economiei informale şi, în mod special, a evaziunii fiscale.

De ce nu am prelua şi noi experienţa pozitivă a celor mai dezvoltate state UE privind micşorarea şi extinderea cotei re­duse TVA? Or, pentru Republica Moldo­va, asemenea măsuri sunt mai stringente, urgente, deoarece sărăcia este mai mare şi mai adâncă, iar fenomenele privind eco­nomia informală şi evaziunea fiscală au luat proporţii ameninţătoare.

– Ce-şi propun sindicatele din Mol­dova să întreprindă pentru a eli­mina acest decalaj?

– Tocmai pentru a echilibra discrepan­ţele care se atestă în ce priveşte mărimea cotelor reduse TVA şi aria lor de aplicare, CNSM a venit cu propunerea de a micşo­ra cota redusă TVA de la 8 procente până la 5 procente, cum e în majoritatea ţărilor UE, pentru pâine şi produse de panifica­ţie, lapte şi produse lactate, medicamente, producţia din fitotehnie şi horticultură, zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, măsuri ce vor contribui la diversificarea alimentaţiei populaţiei ţă­rii noastre, îndeosebi a celei cu venituri mici.

– Luaţi în calcul extinderea listei cotei reduse TVA şi asupra altor mărfuri care ar contribui la îmbu­nătăţirea condiţiilor de muncă şi a siguranţei oamenilor?

– CNSM consideră oportună extinderea listei de mărfuri, faţă de care se va aplica cota redusă TVA de 5 procente, cu echi­pamentele individuale de protecţie, pe care angajatorul este obligat să le acorde gratuit salariaţilor, conform prevederilor legii, care, după cum arată datele Inspec­toratului de Stat al Muncii, nu se respectă, ceea ce conduce la creşterea îngrijorătoa­re a numărului lucrătorilor accidentaţi. De asemenea, sindicatele propun să fie aplicată cota redusă de 5 procente TVA la scaunele auto pentru copii, sisteme de reţinere şi mijloace de adaptare prevăzute de regulamentul circulaţiei rutiere.

Recomandarea CNSM este o reacţie pertinentă la statistica privind copiii dece­daţi în urma accidentelor rutiere, care, la nivelul anului 2012, s-a ridicat la aproape 17 procente, în timp ce cifra copiilor răniţi depăşeşte 17 la sută. Deşi este prevăzută amenda pentru lipsa acestor echipamen­te în autoturisme, eficienţa respectivelor sancţiuni este una nesemnificativă, în con­diţiile în care acestea costă scump, încât proprietarii auto preferă să achite amenzi decât să achiziţioneze scaunele auto pen­tru copii. În opinia sindicatelor, micşora­rea cotei reduse TVA până la 5 procente va determina o creştere a vânzărilor echipa­mentelor respective în măsură să reducă numărul copiilor decedaţi, răniţi în urma accidentelor rutiere.

În fine, pornind de la premisa scumpi­rilor anuale a gazelor naturale şi a celor lichefiate, Confederaţia Naţională a Sin­dicatelor din Moldova insistă pentru reve­nirea la cota redusă de 4 procente TVA la aceste tipuri de combustibili.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor