30 mai 2024
Chisinau
Social

Sindicatele, parte indispensabilă a societății, un sprijin de nădejde și un luptător pentru drepturile angajaților

Loading
Social Sindicatele, parte indispensabilă a societății, un sprijin de nădejde și un luptător pentru drepturile angajaților
Sindicatele, parte indispensabilă a societății, un sprijin de nădejde și un luptător pentru drepturile angajaților
Vocea poporului

În fiecare an, pe 7 iunie, sindicatele din Republica Moldova consemnează Ziua profesională și vin la aniversare cu un bilanț al activității de zi cu zi, deloc ușoară, pentru apărarea drepturilor la muncă, la un trai decent, prin solidaritate și dialog social. Oferim mai jos, într-o ordine mai mult sau mai puțin cronologică, o scurtă sinteză a celor mai importante evenimente pe parcursul unui an de zile care au marcat această perioadă.

 

Iunie 2018

Experiența sindicatelor din Austria a fost împărtășită la un congres internațional. Vicepreședintele CNSM, Mihail Hîncu, a participat la congresul ordinar al Confederației Sindicatelor din Austria (ÖGB). Este o confederație cu șapte sindicate de ramură și cu un milion 200 de mii de membri. La con­gres au participat 1200 de delegați și oaspeți din 32 de țări, inclusiv reprezentanți ai orga­nismelor internaționale.

***

Lideri sindicali din cultură din CSI s-au reunit la Chişinău. Institutul Muncii al CNSM a găzduit cea de-a V-a Conferinţă a Uniunii Internaţionale a Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din CSI, a cărui membru afiliat este şi Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Moldova. Evenimentul a reunit reprezen­tanţi ai centrelor sindicale naţional–ramurale din sferele cultură, sport şi turism din Azer­baidjan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Ucraina, Rusia, Republica Moldova.

***

Atentare la mecanismele existente de protecţie a liderilor sindicali. Guvernul vrea să elimine din legislaţia naţională dreptul li­derilor sindicali de a beneficia de protecţie în caz de concediere. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de modificare a Codului mun­cii şi a Legii sindicatelor. Sindicatele susţin că sindicaliştilor trebuie să le fie oferită protecţie eficientă în corespundere cu tratatele inter­naţionale la care ţara noastră este parte.

 

Septembrie 2018

Provocări și tendințe ale sindicatului în lumea modernă. Forța motrice a sindica­telor o constituie membrii acestora. Fiindcă doar un sindicat puternic și unit poate asigu­ra echilibrul în societate. De aceea, CNSM își concentrează atenția pe instruire și recrutare de noi membri. Aceste subiecte și nu numai au fost discutate la seminarul cu genericul „Dezvoltare durabilă prin organising sindi­cal”, al cărui principal protagonist a fost Be­nedict Stephen, directorul Academiei Globale de Organizare, o personalitate cunoscută în mișcarea sindicală internațională.

***

Eradicarea corupţiei, abordată de sindi­cate la un forum internaţional. Metode de combatere a corupţiei şi rolul sindicatelor în eradicarea acestui fenomen au fost discutate în cadrul unei conferinţe internaţionale care a avut loc în capitala Ucrainei. Evenimentul, cu genericul „Solidaritate contra corupţiei”, a fost organizat de Solidarity Center de la Kiev şi a reunit responsabili din domeniu din Ser­bia, Ucraina, R. Moldova, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan. CNSM a fost reprezentată la fo­rumul de la Kiev de către Petru Chiriac, vice­preşedinte al CNSM, şi Sergiu Morari, consul­tant principal al confederaţiei.

sindicate.md

***

Perfecţionarea mecanismelor de par­ticipare şi de influenţare a deciziilor. Un consiliu economic şi social ar putea fi creat în ţara noastră după exemplul mai multor ţări europene. O propunere în acest sens și un şir de recomandări elaborate de Ancuța Vameșu, Înalt Consilier UE pentru implicarea societății civile și responsabilizarea autorităților publi­ce, a fost discutată cu membrii Comitetului Confederal al CNSM.

 

Octombrie 2018

Rolul și locul sindicatelor în realiza­rea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Institutul Muncii din Chișinăul a fost, timp de două zile, o platformă de dezbateri și schimb de idei în probleme și domenii care preocupă întreaga omenire. Seminarul regi­onal privind ODD a întrunit reprezentanți ai sindicatelor din 12 țări din Europa Centrală și de Est.

Contractul Colectiv de Muncă, docu­ment fundamental care apără interesele angajaților. Sindicatele au lansat o campanie națională cu genericul „Contractul colectiv de muncă – garanția drepturilor tale”, în ca­drul căreia specialiști calificați le-au explicat sindicaliștilor care este rolul contractului co­lectiv de muncă și în ce măsură servește acest document drept instrument fundamental de sporire a nivelului de protecție a drepturilor și intereselor social-economice și de muncă ale salariaților. „Este un document important, principalul la nivel de unitate, în care putem să negociem norme și garanții în plus decât cele prevăzute de legislație”, a menționat Ser­giu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM.

 

Noiembrie 2018

Proiectul „Şcoala negociatorului sindi­cal”, lansat la Institutul Muncii. Sindicatele au dat startul unei iniţiative educaţionale pri­vind pregătirea de negociatori profesionişti, ca răspuns la tendinţa din ultima vreme de liberalizare a raporturilor de muncă, promo­vată prin modificări frecvente la legislaţia în domeniu.

Vocea poporului

A fost instituită funcţia de reprezentant al CNSM în raioanele ţării. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova va dis­pune de reprezentanţi în teritoriu. O hotărâre privind instituirea acestei funcţii a fost adop­tată la o şedinţă a Comitetului Confederal al CNSM. Conform Regulamentului cu privire la reprezentantul CNSM în teritoriu, acesta îşi va desfăşura activitatea pe baze obşteşti şi va reprezenta confederaţia în unitățile adminis­trativ-teritoriale de nivelul doi.

***

Negocierile colective în UE au fost dis­cutate cu sindicaliştii CNSM. Cele mai efi­ciente practici pe plan extern de aplicare a normelor europene ce țin de negocierile colective, experiențele la acest capitol au fost studiate de responsabilii de domenii­le protecție social-economică și juridică ai CNSM, dar și de sindicaliști din teritoriu, în cadrul unui seminar desfăşurat la Institutul Muncii. Ovidiu Jurca, expert internaţional al OIM, a vorbit despre  strategiile şi practicile de negociere, experienţa UE la acest capitol.

 

Decembrie 2018

Sindicatele ar putea constitui un reper într-o lume sfâșiată de conflicte. În peri­oada 2-7 decembrie, în Danemarca, a avut loc Congresul IV Mondial al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC), la care a participat și o delegație a CNSM. Participanții la congres au discutat strategiile sindicatelor la nivel global privind munca decentă, justiția socială în condițiile moderne, campaniile or­ganizate de ITUC și impactul acestora.

 

Ianuarie 2019

Sindicatele resping regulamentul pri­vind atestarea salariaţilor. O hotărâre în acest sens a fost aprobată la o şedinţă a Comitetului Confederal al CNSM. Mai mult ca atât, sindicaliştii consideră necesar să fie perfecționat cadrul legal prin excluderea din Codul muncii a unei prevederi legate de con­statarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cau­za calificării insuficiente.

Vocea poporului

 

Aprilie 2019

Îndemnaţi să-şi schimbe atitudinea faţă de dialogul social. Marcarea la Chişinău a Centenarului Organizaţiei Internaţionale a Muncii „Viitorul muncii” a servit drept imbold şi catalizator pentru schimbarea atitudinii faţă de dialogul social din partea celor im­plicaţi nemijlocit în promovarea acestuia. Este convingerea exprimată de Oleg Budza, pre­şedintele CNSM, în cadrul conferinţei desfă­şurate cu această ocazie, la Institutul Muncii, sub genericul „Dezvoltarea justiţiei sociale, promovarea muncii decente”. În opinia sa, acest deziderat poate fi atins prin respectarea principiilor promovate de OIM. R. Moldova a ratificat 40 de convenţii ale OIM, printre care şi cele opt convenţii fundamentale.

 

Mai 2019

Sanatoriul „Codru”, perla sindicatelor, a ajuns la 60 de ani de activitate. Sute de mii de pacienți au beneficiat de tratament și recuperare în această „oază de sănătate”, cum este numită de către pacienți Stațiunea balneoclimaterică „Codru” din satul Hâr­jauca, raionul Călăraşi. Cuvinte de laudă și mulțumire pentru reușitele stațiunii au fost rostite practic de toți cei care au călcat pragul instituției. În opinia lui Oleg Budza, acest sa­natoriu, ajuns la 60 de ani de activitate, este o perlă a sindicatelor. „În ultimii zece ani, în urma investițiilor masive pe care CNSM le-a făcut aici, peste 83 de milioane de lei, totul s-a schimbat radical”, a subliniat între altele președintele CNSM.

***

Un grup de tineri formatori, instruiți să promoveze drepturile salariaților. CNSM este mai bogată cu 22 de tineri formatori noi. După ce și-au prezentat proiectele, aceștia au primit certificate în urma cursului cu generi­cul „Formare de formatori”. Urmează a doua etapă, care prevede instruirea în teritoriu a peste 500 de tineri. Proiectul „Drepturile tine­rilor la locul de muncă, Munca decentă pen­tru tineri”, elaborat în baza ghidului OIM, este realizat de CNSM în parteneriat cu OIM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand