22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sindicatele, independente faţă de autorităţile publice. Legea interzice concedierea gravidelor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sindicatele, independente faţă de autorităţile publice. Legea interzice concedierea gravidelor
Sindicatele, independente faţă de autorităţile publice. Legea interzice concedierea gravidelor
union-traders

Foto: ineos.com

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Sindicatele, independente faţă de autorităţile publice

 

guestion

Ce înseamnă independenţa sindicatelor?

 

Svetlana Vultur, Hîncești

 

Independenţa activităţii sindicatelor constituie o garanţie juridică şi se stabileşte prin lege. Potrivit art. 5 din Legea sindicatelor, aces­tea, în activitatea lor, sunt independente faţă de autorităţile publice de toate nivelurile, faţă de partidele politice, de asociaţiile obşteşti, faţă de patroni şi asociaţiile acestora, nu sunt supuse controlului lor şi nu li se subordonează. Legislaţia interzice orice amestec de natură să limiteze drepturile sindicatelor sau să împiedice realizarea acestora.

Independenţa sindicatelor înseamnă că ele sunt egale în drepturi şi pot să colaboreze cu orice centru sindical, inclusiv cu organizaţii sindicale internaţionale.

 

Legea interzice concedierea gravidelor

 

guestion

Lucrez la o întreprindere privată. Sunt gravidă și doresc să aflu dacă angajatorul este în drept să reducă funcția pe care o dețin?

 

Daria Gurduza, Bălți

 

Da, angajatorul poate să reducă funcția pe care o dețineți. Aceas­ta nu poate servi însă drept motiv pentru concedierea dumneavoas­tră. Legislația în vigoare interzice concedierea femeilor gravide, cu excepția cazurilor de lichidare a unităților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand