24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele din zona de sud a Moldovei, în pas cu vremea

Loading
Fără categorie Sindicatele din zona de sud a Moldovei, în pas cu vremea
Sindicatele din zona de sud a Moldovei, în pas cu vremea

 

 

vornicova

Foto: vocea.md

Deși Unitatea Teritorial–Administrativă Găgăuzia are autonomie pe multiple planuri, dispunând chiar de propriul organ legislativ regional și de executiv, sindicatele din regiune fac corp comun cu Confederația Națională a Sindicate­lor din Moldova, problemele acestora fiind comune. Ca și succesele, de altfel.

 

Dacă ţinem cont de faptul că activitatea preşedinţilor comite­telor sindicale nu este remune­rată, ci este o muncă obştească, se depun eforturi mari pentru a stimula pe cei mai activi lideri. Se mizează pe oameni cu iniţiativă şi pe cei care îşi doresc cu adevă­rat să contribuie la schimbarea lucrurilor în bine. Din spusele Nataliei Vornicova, preşedinte al Consiliului interramural al sindi­catelor din UTA Găgăuzia, pre­şedinte al Consiliului ramural al SEȘdin UTA Găgăuzia, activita­tea sindicală în domeniul educa­ţiei este bine organizată. Majori­tatea liderilor sindicali sunt bine instruiţi şi dornici de a contribui substanţial la consolidarea miş­cării sindicale din regiune, a mai menționat vicepreședinta Zinai­da Uzun.

Natalia Vornicova are o experiență de 34 de ani de mun­că în domeniul învăţământului, de 19 ani fiind lider sindical. Ea reușește să colaboreze fructuos cu diverse întreprinderi şi organi­zaţii din gospodăriile săteşti, din domeniul medicinei, al culturii, gospodăriei silvice. Domnia sa a menționat îndeosebi colaborarea frumoasă cu Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroinsind”, grație spiritului activ al Elenei Kioroglo, preşedintele Uniunii teritoriale

Ceadâr-Lunga „Agroinsind”, ca-

re este o persoană versată în pro­blemele mişcării sindicale, un model demn de urmat şi pentru alţi lideri.

 

O problemă, lipsa tinerilor specialiști

 

Circa 48% dintre lucrătorii sindicali sunt de vârstă pensio­nară sau pre-pensionară. Aceștia îşi onorează obligaţiile cu dărui­re de sine, fără a aştepta recom­pense. În prezent, este prioritară încadrarea tineretului în activi­tatea sindicală. Liderii sindicali organizează pentru aceștia spar­tachiade, seminare, mese rotun­de, conferinţe etc.

Lipsa cadrelor tinere este o problemă, în general, nu doar a sindicatelor. Din cauza crizei so­cial-economice, cei tineri pleacă peste hotare în căutarea unui câştig mai bun. Bunăoară, din 37 de tineri specialişti solicitaţi pentru activitate în domeniul educaţiei, s-au prezentat doar 11, dintre care doi deja au plecat. Fiind întrebată cu ce probleme se mai confruntă azi sindicatele din UTA Găgăuzia, Natalia Vor­nicova s-a referit şi la fluctuația membrilor de sindicat. În multe colective de muncă s-a înregis­trat într-o anumită perioadă mi­grarea în Sindicatul „Viitorul”, ca mai apoi mulți să revină la Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei. Un exemplu elocvent ar fi nu­mărul membrilor de sindicat: în 2004, erau 2201 membri, iar în 2014 numărul a crescut până la 3500 de membri.

 

Colaborarea cu administraţia publică locală

 

Structurile locale, primarii se implică activ în soluţionarea unor probleme de stimulare şi susţinere a cadrelor pedagogice, a liderilor sindicali etc. „În ca­drul întrunirilor cu başcanul Gă­găuziei, de asemenea, se pun în discuţie diverse probleme. Poate că nu toate se soluţionează pozi­tiv, dar vocea noastră este auzi­tă”, a menționat liderul sindical.

Natalia Vornicova a ţinut să-şi exprime regretul că este foarte tensionată relaţia sindicatelor cu Direcţia de învăţământ din Găgă­uzia, care, potrivit ei, acționează într-un mod foarte autoritar și nu dorește să colaboreze.

„Este important să avem o ati­tudine corectă faţă de angajaţi, să nu admitem dezumanizarea, umilinţa şi nedreptatea. Foarte acută este astăzi problema eli­berărilor din serviciu a pensio­narilor. Conform legislaţiei în vigoare, angajaţii din domeniul educaţiei care au ajuns la vârsta de pensionare sunt eliberaţi din funcţii, din iniţiativa adminis­traţiei, care deseori abordează această problemă incorect. De exemplu, la Şcoala-internat erau nouă profesori de vârstă pensio­nară. Trei profesori au fost dis­ponibilizaţi, iar șase pensionari au rămas să-şi continue activi­tatea. Acest fapt a stârnit revol­ta celor concediaţi şi petiţiile nu au întârziat să apară”, a adăugat Natalia Vornicova.

Rămâne actuală problema salariilor şi a pensiilor mizere, a nivelului scăzut de trai şi alte­le, dar putem menționa și reali­zările pozitive. De exemplu, în contractele colective de muncă, în colaborare cu primarii, au fost introduse unele facilităţi pentru preşedinţii comitetelor sindicale. Sunt instituţii în care liderului sindical i se plăteşte pa­tru ore săptămânal, iar în altele se acordă 5-10 zile de concediu suplimentar. Sindicaliștii mai sunt stimulați cu premii, sunt organizate diverse festivităţi de omagiere a activiştilor sindicali cu cele mai înalte rezultate. Un aspect pozitiv este şi faptul că se conlucrează activ cu Confedera­ţia Națională a Sindicatelor din Moldova.

 

Centru de instruire și informare

 

Natalia Vornicova a venit cu un apel către primarii din loca­lităţile Tomai, Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcăneşti, de a deschide un centru de informare şi in­struire în organizaţiile sindicale. Fiind susţinută de către Vasile Siloci, şeful Inspectoratului Te­ritorial de Muncă din Căuşeni. Deocamdată, însă, nu au urmat reacţiile. Cu excepţia primarului din Tomai, Feodor Topciu. În localitatea dată a fost alocat se­diu şi acuma se amenajează vii­torul centru de instruire. Scopul acestui centru este de a informa societatea despre activitatea sin­dicală în teritoriu. Cu mai multe detalii despre activitatea sindica­lă din UTA Găgăuzia vom reveni în numerele următoare.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor