25 mai 2022
Chisinau
Social

Sindicatele din industria constructoare de mașini din Moldova și Belarus, la o nouă etapă de dezvoltare

Loading
Social Sindicatele din industria constructoare de mașini din Moldova și Belarus, la o nouă etapă de dezvoltare
Sindicatele din industria constructoare de mașini din Moldova și Belarus, la o nouă etapă de dezvoltare
vitbichi.by

Parteneriatul între Sindicatul din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole din Republica Moldova și Sin­dicatul din Ramurile Industri­ei din Belarus (BELPROFMAȘ) a fost fortificat prin semnarea unui acord de colaborare.

La Minsk, s-a desfășurat re­cent conferința a VIII-a de dare de seamă și alegeri a Organiza-ției Internaționale a Sindicate­lor (OIS) din țările CSI. În cadrul conferinței,  Sindicatul din Indus­tria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole din Republica Moldova și Sindicatul din Ramu­rile Industriei din Belarus au sem­nat un acord de colaborare, care constituie un pas important pen­tru sustenabilitatea și viabilitatea parteneriatului durabil între sin­dicate, generând astfel un dialog productiv în sfera industriei între țările reprezentate.

Aceste sindicate au fost ca­racterizate permanent printr-o colaborare fructuoasă, însă ofi­cializarea parteneriatului oferă posibilități de armonizare și asi­milare pe varii segmente specifice domeniului de activitate.

Acordul de colaborare sem­nat va oferi posibilitatea de a prelua de la colegii din Belarus metode inovative de manage­ment în domeniu, bunele practici de negocieri colective. De ase­menea, va asigura schimbul de experiență, de viziuni și imple­mentarea proiectelor comune, ce vor avea drept obiectiv specific dezvoltarea durabilă a sindicate­lor de ramură. Părțile semnatare au convenit asupra colaborării extinse și multilaterale, inclusiv în domeniile sănătății, culturii, sportului și educației. S-au trasat direcții eficiente pentru reforma­rea și adaptarea dialogului social, dar și pentru implementarea unor proiecte care să satisfacă nevoile membrilor de sindicat și să înlă­ture dificultățile cu care se con­fruntă cele două organizații.

Conform prevederilor Acordu­lui de colaborare, părțile își vor oferi asistență reciprocă în pro­cesul aplicării legislației muncii și a actelor normative ce vizează munca, dar și în cazul actualizării sau modificării acestora. Ele vor face schimb de informații referi­toare la securitatea și sănătatea în muncă, precum și la practici­le inspecției muncii din cadrul organizațiilor.

De asemenea, atât Sindicatul din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole din Republica Moldova, cât și Sindicatul din Ramurile Industriei din Belarus, au convenit asupra demarării seminarelor ce urmă­resc sporirea rolului contractului colectiv de muncă, promovarea și protejarea drepturilor și interese­lor salariaților membri de sindicat. Prin implementarea prevederilor acordului, părțile semnatare se vor implica intens în perfecționarea cadrului legislativ, vor organiza forumuri ale tineretului din am­bele organizații pentru motivarea acestora în antrenarea activă în mișcarea sindicală.

Această colaborare se va con­centra pe cointeresarea parte­nerilor sociali din ambele țări în implicarea masivă în procesul de cooperare pe domeniile vizate în acord. Rezultatele acestui parte­neriat vor fi resimțite de benefici­ari direcți și indirecți în scurt timp, iar efectele acestuia vor genera prosperitate și vor defini relații bilaterale avantajoase pentru toți cei implicați.

 

Boris BABICI,

președintele Sindicatului din Industria

Constructoare de Automobile și Mașini Agricole

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor