26 septembrie 2023
Chisinau
Social

Sindicatele din Educație cer majorarea salariilor profesorilor cu cel puțin 20%

Loading
Social Sindicatele din Educație cer majorarea salariilor profesorilor cu cel puțin 20%
Sindicatele din Educație cer majorarea salariilor profesorilor cu cel puțin 20%
Vocea poporului

Conducerea Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ) a mai făcut un pas spre realizarea sarcinilor trasate. Recent, lide­rii FSEȘ au avut o întrevedere cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, pentru a discuta principalele probleme cu care se confruntă profesorii din țară.

Cea mai serioasă problemă este sala­riul foarte mic, din cauza căruia absolvenții facultăților pedagogice nu se grăbesc să se angajeze în școli. Iar mulți dintre cei care au ales să se facă profesori, după câțiva ani de activitate cu un salariu mizer, aleg să renunțe la pedagogie, pentru munci mai bine plăti­te. Așa s-a ajuns ca, acum, aproape o treime dintre profesorii care ne învață copiii să fie pensionari.

„Învățământul o să rămână fără cadre. În 23 de școli avem 123 de pensionari. Nu pot să fiu indiferentă față de ce se întâmplă în siste­mul educațional. Nu am sistat procesul când școlile nu se încălzeau, când aveam restanțe de câteva luni la salariu. Am rezistat și nu am permis ca învățământul să se prăbușească. Ce avem noi azi? Avem condiții bune în școli, acestea sunt încălzite, dar, cu părere de rău, munca pedagogului nu este atractivă pentru tineri din cauza salariului mizer”, a menționat Nina Miroliubov, președinta Consiliului raio­nal Ialoveni al FSEȘ.

„Prioritatea noastră, a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în acest an, este educația și știința. Și mă refer la faptul că salariul  mediu în educație și știință este sub nivelul salariului mediul la nivel național. Vorbim de 80 la sută. Consi­der că este o inechitate. Noi pledăm pentru o justiție socială, or nimic în țară nu poate fi fără educație. De aceea, vom insista că­tre guvernare ca să fie majorate salariile în domeniul educației și cercetării. Noi venim și cu o solicitate de creștere a salariului la nivel național. Am reușit, anul trecut, ca să unificăm, să avem un singur salariu minim la nivel de țară. Pentru moment, este de patru mii de lei, dar considerăm că acest salariu nu permite nici beneficierea de o pensie mini­mă, statul trebuie să compenseze diferența. Totodată, având în vedere că suntem țară cu statut de candidat pentru integrare în Uniunea Europeană, Directiva europeană în domeniul salariului minim  adecvat prevede că acesta trebuie să reprezinte 50 la sută din salariul mediu, sau, în prezent, dacă avem un salariu mediu de 11850 de lei, salariul mi­nim în Republica Moldova ar trebui să fie de 5850 de lei. De aceea, noi am venit deja cu o solicitare către Guvern și Patronate pentru a majora salariul minim cel târziu începând cu luna ianuarie 2024, la nivel de 5850 de lei. Am inițiat aceste consultări din timp, ca să poată fi făcute calculele respective, să nu ajungem în luna decembrie și doar să fim informați că mai mult decât cu o sumă oarecare nu poate fi majorat salariul minim”, a relevat Igor Zub­cu, președintele CNSM, în cadrul întrevederii cu ministrul Perciun.

 

Lefuri decente, adică intrarea în normalitate

Pentru a menține sistemul și a face performanță, profesorii cer lefuri decente, cu o majorare de cel puțin 20 la sută. „Profeso­rul, cu salariul pe care îl are acum, se des­curcă foarte greu, de la o lună la alta. El mai are și alte necesități, pentru a apărea în fața elevilor într-o vestimentație plăcută, să nu se facă de rușine. Uneori, elevii sunt îmbrăcați chiar mai bine decât profesorul”, susține Dumitru Eni, președintele Consiliului raional Drochia al FSEȘ.

„Trebuie să fie luate decizii clare și concre­te. Nu putem să atragem tânărul în instituția de învățământ doar majorându-i bursa. El trebuie să știe că atunci când va ieși la mun­că va avea un salariu decent, care să-i per­mită să se întrețină pe sine și să-și întrețină familia. Mi-a spus o tânără specialistă, care a fost profesoară de matematică, iar acum face unghii, că 40 de mii, care se dau anual unui profesor, ea le face în două luni”, a afir­mat Ana Cimpoieșu, președintele Consiliului raional Hâncești al FSEȘ.

„De exemplu, la Sângerei, din cele 48 de cadre didactice necesare, au venit doar 12”, a relevat președinte Consiliului raional Sânge­rei al FSEȘ, Ion Roșca.

„Sistemul educațional se confruntă cu multe probleme, dar de bază este cea a sa­larizării, de care depind și sunt în conexiune alte probleme. Salarizarea nu este atractivă pentru tinerii specialiști în primul rând. Trec acei trei ani și ei rămân la același salariu mic. Dacă va fi rezolvată această problemă, o vom rezolva și pe cea a tinerilor specialiști. Vom începe să facem atractivă această profesie începând de la universitățile care formează acești specialiști, să facem ca el să fie sta­bil în acest sistem. Arderea profesională este o altă problemă. Avem cadre didactice care pleacă temporar din sistem, pleacă să-și gă­sească un loc de muncă mai bine plătit, să-și îmbunătățească situația materială a familiei, dar pleacă din sistem pentru cel puțin un an de zile, iar asta este grav. Și atunci instituția se confruntă cu duble probleme și iarăși apelează la profesorii pensionari”, a remarcat Galina Gumen, președinta Consiliului raional Briceni al FSEȘ.

 

Promit salarii mai mari, dar de la anul

La rândul său, ministrul Dan Perciun recunoaște problema din sistem, promi­te majorări de salarii, însă de la anul viitor. „Pe termen scurt, ceea ce putem face, sunt recalificările. Asta înseamnă instruirea pro­fesorilor de la o disciplină să predea și la o altă disciplină, dar totodată să nu sufere ca­litatea. Ministerul va acoperi costurile pentru 1000 de recalificări, până la final de an. În felul acesta, parțial se va reduce din presiune și din deficit, pe termen mediu. Evident, tre­buie să atragem mai mulți tineri specialiști. Cât privește majorarea salariului, noi vorbim și despre învățământul superior, și de cel ge­neral. În 2024, pe învățământul superior va fi accentul nostru principal. În special, vom aloca resurse mari în această direcție, ca să putem obține majorări semnificative, care vor depăși 20 la sută, în învățământul superior. În cel general vor fi majorări la ni­velul inflației, cum am spus și anterior, nu avem încă o cifră exactă, pentru că așteptăm bugetul pentru anul 2024”, a declarat Dan Perciun.

 

Indemnizația tinerilor profesori, într-o singură tranșă

Totodată, ministrul spune că se examinea­ză și posibilitatea ca indemnizațiile de 200 de mii de lei, acordate tinerilor profesori, să fie transferată într-o singură tranșă. Ideea de a transfera banii în cinci tranșe nu este po­pulară în rândul profesorilor, a mai adăugat Perciun. Parlamentul a aprobat, în luna au­gust, în lectură finală, modificările la Codul Educației. Conform noilor prevederi, perioa­da de acordare a indemnizației se extinde de la trei la cinci ani, iar suma  – la 200 de mii de lei, comparativ cu 120 de mii de lei acordați anterior.

Răspunzând la întrebările sindicaliștilor, ministrul s-a referit și la adoptarea regula­mentului privind selectarea șefilor direcțiilor raionale de învățământ. „Codul Educației, adoptat în anul 2014, stipulează că șefii direcțiilor educație se aleg pentru un termen de patru ani, pentru cel mult două mandate. Întrebarea mea este – de ce unele raioane au decis să respecte Codul, în timp ce altele au făcut tot posibilul ca să evite organizarea unor concursuri de selectare? Cred că asta este incorect în raport cu cei care au respec­tat legislația în vigoare. De aceste schimbări sunt afectați doar cei care au fost numiți în funcție pe perioadă nedeterminată, în lipsă de concurs”, a  menționat ministrul.

În prezent, din cei peste 33 de mii de pe­dagogi din școlile din țară, circa 30% sunt trecuți de vârsta de pensionare, iar sistemul educațional duce o lipsă de minimum 2000 de cadre didactice. Acum, salariul unui pro­fesor pornește de la 4000 de lei și ajunge până la 11 mii de lei.

La finalul întrevederii, s-a convenit ca discuția pe marginea problemelor abordate să urmeze pe platforma Comisiei de dialog social Minister – Sindicate.

FSEȘ a prezentat ministerului de resort decizia  privind componența Comisiei din partea Sindicatelor. Rămâne să fie stabilită o agendă reală și să înceapă procedura de consultări și negocieri.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand