3 iunie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele de la Drochia argumentează interesele angajaţilor cu legea în mână

Loading
Без рубрики Sindicatele de la Drochia argumentează interesele angajaţilor cu legea în mână
Sindicatele de la Drochia argumentează interesele angajaţilor cu legea în mână

 

 

sindicate-drochia

Foto: vocea.md

Istoria protejării drepturilor angajaţilor de către Consiliul interra­mural al sindicatelor din raionul Drochia cunoaşte mai multe mo­mente de succes. Dumitru Eni, care pe parcursul mai multor ani este preşedintele acestuia, cumulând totodată şi funcţia de preşedinte al Consiliului raional Drochia al Sindicatului Educației şi Ştiinţei, a reuşit să învingă în lupta pentru achitarea mai multor plăţi care li se cuveneau angajaţilor conform legii. În unele cazuri, este vorba chiar de sume impunătoare.

 

Reţeta succesului său în litigiile de acest gen e foarte simplă. El respectă în­tocmai buchea legii şi este foarte insistent în atingerea scopului pe care şi l-a propus. Şi în prezent, acesta este hotărât să mear­gă până la capăt. Dumitru Eni are aduna­tă toată baza de argumente şi dovezi care confirmă dreptul educatorilor de la creşe la suplimentul la salariu.

 

Calculul aritmetic, ca dovadă a dreptăţii

 

Toate au început acum doi ani, când educatoarele Grădiniţei-creşă nr. 4 din satul Pelinia au venit la preşedintele Con­siliului interramural al sindicatelor din raionul Drochia ca să se plângă că nu li se achită banii pentru orele lucrate peste program. După analiza detaliată a pro­blemei, Dumitru Eni a ajuns la concluzia că, într-adevăr, din anul 1999, angajatelor instituţiei nu li se achită toate plăţile cu­venite. Direcţia de învăţământ a Executi­vului raional Drochia (anume aceasta face calculele salariilor în raion) interpretează incorect ordinul comun emis în acel an de ministerele Educaţiei şi Finanţelor privind statele provizorii în instituţiile preşcolare.

În Anexa nr. 8 al Ordinului din 21 au­gust 1999 scrie că, la trecerea grădiniţei-creşe, în care activează una sau două grupe de copii, de la 12 la 10 sau mai puţine ore de muncă pe zi, salariul educatorului se reduce cu 0,5 unităţi. „Să vedem ce se în­tâmplă în realitate. Dacă raionul este unul agricol, practic, toate primăriile au trecut nu la 10 ore, dar la 10,5 ore de muncă, iar asta înseamnă că economistul ar fi trebuit să calculeze salariul pentru 10,5 ore. În re­alitate, aceasta se calculează pornind de la faptul că educatorii lucrează nu mai mult de 10 ore”, explică Dumitru Eni.

S-ar părea că jumătate de oră de muncă în plus nu e mare treabă. Însă pe săptămâ­nă se adună 5 ore , iar pe lună – 23 de ore. Dacă e să ne uităm la cifre, înţelegem de ce sume impunătoare au fost lipsite educa­toarele, bani care li se cuvin absolut legal.

„Zilnic, acestea lucrează o jumătate de oră în plus. Dacă înmulţim 10,5 cu 2 (pen­tru că sunt două grupe de copii), obţinem 21 de ore. În şase zile câte ore sunt? 126 de ore. Potrivit ordinului, trei ore din fiecare grupă îi revin şefei. Acestea intră în sala­riul ei de funcţie. Asta înseamnă că, pen­tru două grupe, şefei i se calculează şase ore. Orele lucrate de trei educatoare pe săptămână fac 126. Minus 6, care i se cu­vin şefei, fac 120. Fiecăreia dintre cele trei educatoare îi revin 40 de ore de muncă. Potrivit Codului muncii, norma constituie 35 de ore pe săptămână. Asta înseamnă că educatorii muncesc 5 ore pe săptămână în plus. Şi ele nu sunt remunerate”.

Acum să vedem care este echivalentul în bani al orelor muncite gratis. Şi să ve­dem cât a pierdut un specialist cu studii medii speciale, dacă a muncit 20 de ani. O oră de muncă valorează 15 lei 81 de bani. Dacă acesta lucrează 23 de ore pes­te program pe lună, atunci el este lipsit de 363,63 lei, iar în an – de 4.363,56 lei. Şi dacă educatorul are studii superioare şi o vechime în muncă de 20 de ani, atunci ora lui de muncă valorează 17 lei 56 de bani. Pe lună, în acest caz, se pierd 403,88 lei, iar pe an – 4 848,56 lei. Fiţi de acord, este o sumă considerabilă.

 

g_cnsm

Sindicatele sunt hotărâte să obţină achitarea orelor muncite peste program de educatori

 

Când educatoarele din satul Pelinia au apelat la ajutorul sindicatelor, Dumitru Eni s-a adresat, în primul rând, cu un de­mers la Direcția educație a Consiliului Ra­ional Drochia, solicitându-le factorilor de decizie să verifice cât de întemeiate sunt pretențiile angajatelor. Și în 2012, și în 2013, răspunsurile au fost aceleași – totul este în regulă.

Atunci liderul sindica­telor de la Drochia a decis să expedieze o scrisoare pe adresa Ministerului Muncii, Protecției Socia­le și Familiei, însoțindu-și răvașul și de calculele justificatoare. Autorita­tea de resort a desfășurat o investigație internă, primind explicațiile în scris oferite de econo-mistul Direcției educație din raionul Drochia, un-de, de facto, funcționarul a recunoscut că educatoarele lucrează niște ore în plus și, respectiv, a confirmat că nu le sunt achitați în volum deplin banii pentru care au muncit. În răspunsul expe­diat lui Dumitru Eni, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, de aseme­nea, a recunoscut eroarea comisă la cal­cularea retribuției pentru educatoare. În baza acestei scrisori, Dumitru Eni a adre­sat Direcției educație din raionul Drochia o scrisoare prin care solicita să fie corecta­tă tarifarea retribuției pentru educatoare pentru anul de studii 2013-2014 în toate cele 12 instituții preșcolare care activează în raion, însă până în prezent nu s-a ales cu vreun răspuns.

 

Codul educației anulează cumva Codul muncii?

 

În paralel cu scrisoarea expediată Mi­nisterului Muncii, Protecției Sociale și Fa­miliei, liderul sindicatelor din Drochia a adresat o solicitare Ministerului Educației și Ministerului Finanțelor, prin care încer­ca să afle cum poate fi interpretat ordinul comun al acestor două instituții din 1999 și dacă trebuie să se ghideze de acest act, chit că anume instituțiile care au emis un act urmează să-l interpreteze. Ministerul Finanțelor, la fel, a recunoscut că este ne­cesar de suplimentat retribuția, pe când Ministerul Educației nici până la ora actu­ală n-a oferit un răspuns clar. La scrisoa­rea adresată de două ori acestei instituții, nu a sosit nici un ecou. Drept urmare, Dumitru Eni a încercat să obțină audiență la ministru.

„Am fost sunat de consiliera minis­trului Educației pentru a preciza motivul pentru care am solicitat o întrevedere cu Maia Sandu”, ne spune liderul de sindi­cate. „Și mi-a sugerat să aștept telefonul. Am sunat-o chiar eu pe consilieră, care mi-a răspuns că ei au o regulă în confor­mitate cu care, înainte de audiența cu mi­nistrul, urmează să mă întâlnesc cu unul dintre viceminiștri. Însă ideea este că la conferința pedagogilor, care s-a desfășurat în august 2013 la Drochia și la care a par­ticipat Liliana Nicolaescu-Onofrei, unul dintre viceminiștri, eu am abordat deja problema, prin urmare, nu mai avea rost să discut în mod repetat. Cu atât mai mult, cu cât pentru a descurca chestiunea sunt necesare studiile economice pe care le are ministrul. Am discutat și cu juristul minis­terului. Dumneaei mi-a spus că nu are pâr­ghii de influență asupra șefului Direcției educație din raionul Drochia. Deși, despre ce vorbim, dacă juristul are un ordin cu ajutorul căruia își poate argumenta și apă­ra poziția. Atunci am expediat o scrisoare adresată prim-ministrului Iurie Leancă, pentru ca domnia sa să intervină. Însă de curând am primit un răspuns nebulos din partea Ministerului Educației. În scri­soare se menționează că în vara curentă Parlamentul a adoptat Codul educației, astfel încât pentru soluționarea problemei abordate de mine ei se vor ghida anume de acest act. Adică, pentru a soluționa problema, noi suntem siliți să apelăm la instanța de judecată și chiar am de gând să mă adresez în judecată”.

 

P.S. Apropo, în cadrul conferinței pedagogilor care s-a desfășurat în 2013 la Drochia, Dumitru Eni a reușit să soluționeze o altă proble­mă importantă. În conformitate cu Hotărârea nr. 381, tabelul nr. 6, aju­torilor de educatori urmează să le fie achitat un supliment la salariu în valoare de 10%, dacă aceștia se im­plică în educarea copiilor împreună cu educatorii. Din 2006, aceste su­plimente nu au mai fost achitate, iar din septembrie 2013, grație demer­surilor liderului sindical, acest su­pliment este achitat cu regularitate. Respectiv, acum ajutorii de educa­tori ridică lunar cu 91 de lei și 50 de bani mai mult, însă pe un an întreg, grație acestui supliment de 10%, se adună în total peste 1000 de lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor