16 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele contribuie la îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă

Loading
Fără categorie Sindicatele contribuie la îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă
premiantii

Foto: vocea.md

Câştigătorii concursului „Cea mai bună întreprindere din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă”, desfăşurat de Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Insti­tuţiile Bancare şi de Asigurări (SIBA), au fost desemnaţi recent în cadrul unei ce­remonii organizate în acest scop la Institutul Muncii. Cele trei diplome de merit şi premii de valoare au revenit organizaţiilor sindicale de la Moldindconbank, Mol­dova Agroindbank şi Banca de Economii.

 

Sănătatea şi securitatea la locul de muncă a fost şi rămâne un obiectiv prioritar pentru Fe­deraţia Sindicatelor Lucrători-lor din Instituţiile Bancare şi de Asigurări, a menţionat pre­şedintele acesteia, Victor Onici. „O bună parte dintre angajaţi, cum sunt casierii, încasatorii, şoferii, lucrătorii depozitelor de valori antrenaţi în sortarea, cal­cularea şi transportarea numera­rului activează în permanenţă în condiţii cu risc sporit”, a specifi­cat Victor Onici.

Concursul a fost desfăşurat pe tot parcursul acestui an, iar la etapa iniţială a fost făcută o cerce­tare în mai multe organizaţii pri­vind respectarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă şi au fost depistate mai multe abateri de la acest document. În consecin­ţă, au fost întreprinse acţiuni de constituire a peste 100 de comi­tete pentru securitate şi sănătate în muncă în cadrul instituţiilor bancare şi de asigurări, precum şi a subdiviziunilor acestora.

Totodată, pe parcursul anului au fost organizate două semina­re de instruire pentru cei 51 de membri noi ai comitetelor pen­tru securitate şi sănătate în mun­că, axate pe rolul sindicatelor şi respectarea normelor minime de protecţie a muncii. De asemenea, au fost editate şi distribuite an­gajaţilor pliante şi alte materiale informative, care descriu riscuri­le potenţiale la locul de muncă şi măsurile de atenuare sau elimi­nare a lor.

La concurs au participat 13 comitete sindicale, opt bănci co­merciale şi cinci companii de asi­gurări. Totalurile concursului au fost efectuate de către o comisie specială, care a inclus şi specia­lişti ai Inspectoratului Muncii al Sindicatelor. Principalii parame­tri de performanţă au fost: lipsa accidentelor de muncă din vina angajatorului, confirmarea chel­tuielilor pentru îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă, asigurarea salariaţilor cu echi­pament individual de protecţie. Printre aceştia se mai numără: evaluarea factorilor de risc, in­struirea personalului şi a con­ducătorilor, crearea comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă, existenţa instrucţiunilor în domeniu etc.

Victor Onici a specificat că cele mai vizibile măsuri de îm­bunătăţire a protecţiei securită­ţii şi sănătăţii în muncă au fost instalarea de climatizoare, apro­vizionarea cu apă din contul an­gajatorilor, renovarea sistemelor de ventilare şi iluminare, a in­stalaţiilor sanitare etc. În acelaşi timp, toţi salariaţii care lucrează în condiţii cu riscuri profesionale sporite sau circa 3000 de persoa­ne au fost asigurate din contul angajatorilor.

Şeful Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, Andrei Adam, a opinat că acest concurs a contri­buit la intensificarea activităţii comitetelor sindicale. Prin inter­mediul acestuia, liderii sindicali au acumulat mai multă experi­enţă în ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă în corespundere cu cerinţele în do­meniu.

Andrei Adam a constatat că majoritatea liderilor sindicali s-au implicat activ în acest pro­ces, au înaintat propuneri de con­solidare a securităţii şi sănătăţii în muncă, au participat la vizitele efectuate pe la întreprinderi, au verificat şi confirmat schimbările pozitive obţinute.

„Mai rămân încă suficiente probleme de rezolvat, majorita-

tea datorate cunoaşterii insufici­ente a legislaţiei noi sau a modi­ficărilor operate la aceasta, dar este important că sunt făcute eforturi constante în această di­recţie”, a conchis şeful Inspecto­ratului Muncii al Sindicatelor.

Concursul a cuprins circa 90 la sută din organizaţiile sindicale din cadrul instituţiilor bancare şi de asigurări.

Activităţile în cauză au fost desfăşurate cu asistenţa Confe-deraţiei Sindicatelor Creştine din Olanda în cadrul proiectului „Planificare, monitorizare şi eva­luare”. Scopul general al acestora este asigurarea dreptului sala-riaţilor la protecţia şi igiena muncii.

Pe viitor, concursuri similare urmează a fi organizate la fiecare doi ani.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi