20 iunie 2021
Chisinau
Social

Sindicatele contribuie la crearea condițiilor de muncă sigure salariaților

Loading
Social Sindicatele contribuie la crearea condițiilor de muncă sigure salariaților
Sindicatele contribuie la crearea condițiilor de muncă sigure salariaților
Vocea poporului

Stimați lideri și activiști sindicali, frați și surori,

Ziua de 7 iunie 2007, pentru mișcarea sindicală din Republica Moldova, a constituit un nou punct de pornire și revitalizare a activității în ansamblu. Fuziunea a două cen­tre sindicale national-interramurale, care a avut loc în această zi, a dat naștere Zilei Sindicalistului.

Cu prilejul acestui eveniment, aduc în primul rând sincere mulțu-miri pentru munca depusă și felici­tări călduroase președinților sindicatelor de ramură, liderilor organizațiilor sindicale primare, reprezen-tanților Confederației în teritoriu, președinților comisiilor de femei și de tineret, activiștilor sindicali de toate nivelurile, instituțiilor și în­treprinderilor aflate în subordinea CNSM.

Ziua de 7 iunie reprezintă pentru noi, sindicaliștii, un moment solemn de celebrare. În același timp, ne mo­bilizează și ne îndeamnă să fim mai vigilenți, uniți și mai activi în lupta nobilă pentru respectarea dreptu­rilor şi a intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale, co­lective şi individuale ale membrilor de sindicat.

Constatăm cu regret că până în prezent unii membri de sindicatcontinuă să-și onoreze obligațiunile de muncă în condiții grele, produ­când mărfuri și prestând servicii ne­cesare oamenilor. Această stare de lucruri, în special, în situația epide­miologică precară, când unii mem­bri de sindicat își pun viața în pericol la locul de muncă, noi, sindicaliștii, sîntem datori să intensificăm dia­logul cu partenerii sociali, pentru a asigura salariaților un trai decent și condiții sigure de muncă.

În acest sens, Confederația Na-țională a Sindicatelor din Moldo­va va veni cu noi inițiative pentru îmbunătățirea cadrului legal și nor­mativ privind respectarea drepturi­lor omului, va întreprinde măsuri de protecție social-economică pentru diminuarea consecințelor pande-miei.

Cu prilejul Zilei Sindicalistului, CNSM transmite un mesaj de mulțumire și de felicitare și sindicaliștilor care au muncit în sindicate de-a lungul anilor, protejând omul muncitor.

Vă urez dumneavoastră și famili­ilor dumneavoastră multă sănătate, succese în munca pentru prospera­rea țării și bunăstarea omului.

 

Oleg BUDZA,

președintele CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și