3 iunie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele contează pe o implicare mai activă a partenerilor de negocieri

Loading
Без рубрики Sindicatele contează pe o implicare mai activă a partenerilor de negocieri
Sindicatele contează pe o implicare mai activă a partenerilor de negocieri

 

 

cnsm-dialog-social

Foto: vocea.md

Petru Chiriac, vicepreşe­dinte al Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova, a făcut un succint bilanțal activităţii Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective pe parcursul anului trecut și a apreciat că rezultatele aces­teia nu au fost tocmai la nivelul aşteptărilor, ci mai degrabă modeste.

 

Aceasta pentru că, îna­inte de toate, explică dum­nealui, comisia a activat doar din februarie până în septembrie 2014, când a în­ceput campania electorală. Deşi sindicatele au insistat ca şedinţele să aibă loc în fiecare lună, după cum era prevăzut în planul de ac­tivitate al comisiei, totuşi coordonatorul din partea Guvernului Republicii Mol­dova, preşedintele comisi­ei, nu a fost în măsură să asigure respectivul grafic de derulare a şedinţelor.

Oricum, în ciuda acestor circumstanţe defavorabile, Petru Chiriac a remarcat că, în urma unor discuţii ample, consistente pe mar­ginea proiectelor bugetului de stat, politicii bugetar-fis­cale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului fondurilor asigurării obli­gatorii de asistenţă medica­lă, sindicatele au reuşit să realizeze ceea ce-şi planifi­caseră să obţină în cadrul negocierilor tripartite: gu­vern–patronate–sindicate.

 

g_cnsm

Un succes al sindicatelor este majorarea de la 20 la 30 mln de lei a sumei pentru tratamentul balneosanatorial

 

În primul rând, precizează dumnealui, am izbutit să men­ţinem neschimbat în cadrul bu-getar pentru 2014-2016 cuan­tumul contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat în mărime de 23 procente, pe ca-re trebuie să le achite angajato­rii, şi șase procente de către sa­lariaţi.

Drept un succes al sindicate­lor poate fi văzut şi faptul ma­jorării de la 20 milioane de lei până la 30 milioane de lei a su­mei de bani pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de organiza­rea tratamentului balneosanato­rial, consideră vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova.

CNSM şi-a propus să convin­gă partenerii de negocieri ca să fie implementată a treia grilă de impozitare a persoanelor fizice care beneficiază de salarii anua­le mai mari de 180 de mii de lei. Din păcate, discuţiile pe acest subiect nu au fost finalizate, însă Petru Chiriac este optimist că în 2015 cele trei părţi vor ajunge la un numitor comun în această privinţă. De asemenea, urmare a insistenţei sindicatelor în cadrul negocierilor la nivelul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, s-a convenit sporirea indemnizaţiilor unice la naşterea copilului, precum şi pentru întreţinerea copilului. Ar mai fi de remarcat, spune Pe­tru Chiriac, că cele trei părţi din cadrul comisiei s-au înţeles ca discuţiile să fie transferate într-un alt format, cel al dialogului, adică să se deruleze la nivel de ramură, începând cu 2015, în baza platformei dialogului social în Republica Moldova, adoptată ca urmare a implementării unui proiect cu experţii din Suedia.

Un subiect imperios în cadrul şedinţelor Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, de altminteri, abordat de două ori pe parcursul anului trecut, s-a dovedit a fi combate­rea fenomenului economiei in­formale. Drept rezultat, s-a luat decizia de a îmbunătăţi planul de acţiuni privind minimizarea „muncii la negru”. Sindicatele au fost deosebit de insistente în acest sens şi, în consecinţă, au beneficiat de susţinerea Guver­nului Republicii Moldova, pre­cum și a patronatelor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor