20 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele cer măsuri radicale pentru ameliorarea situaţiei social-economice

Loading
Fără categorie Sindicatele cer măsuri radicale pentru ameliorarea situaţiei social-economice
Sindicatele cer măsuri radicale pentru ameliorarea situaţiei social-economice
sedinta-consiliu-confederal

Foto: vocea.md

Din cauza lipsei unei sta­bilităţi politice, a săvârşirii unor fapte incalificabile în sistemul bancar, ce afectează viaţa oamenilor şi imaginea ţării, a discuţiilor intermi­nabile privind corupţia şi economia informală, a fluc­tuaţiilor valutare şi a altor fenomene negative, nu este simplu pentru sindicate să-şi îndeplinească datoria în cali­tate de partener social.

 

Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a declarat, joi, în cadrul şedinţei Consiliului General al CNSM, că, în situaţia în care s-a ajuns, sindicatele trebuie să se concentreze asupra ce­lor mai stringente probleme existente. Acestea ţin de ob­ţinerea unor salarii decente, crearea de noi locuri de mun­că, asigurarea unor condiţii de muncă sigure, angajarea tinerilor, ca aceștia să nu părăsească ţara în căutarea unei vieţi mai bune. În pofida creşterii economice de 4,6 la sută, înregistrată în 2014, şi a îndeplinirii de către Guvern a obiectivelor de dezvoltare, viaţa oamenilor nu s-a îm­bunătăţit esenţial. În acelaşi timp, Republica Moldova continuă să fie cea mai săracă ţară din Europa.

„Noi, reprezentanţii sala­riaţilor, am rămas singuri în faţa problemelor lucrătorilor şi se creează impresia că doar noi vedem în mod obiectiv situaţia reală, pe când parte­nerii noştri sociali încearcă să tărăgăneze sau să ignore abordarea şi soluţionarea problemelor vitale pentru oa­meni şi ţară”, a apreciat Oleg Budza.

 

g_cnsm

Acestea îşi rezervă dreptul să acţioneze în corespundere cu dorinţa salariaţilor de a se face auziţi

 

Preşedintele CNSM a accentuat că sunt cazuri în care vocea sindica­telor nu este auzită, iar opinia aces­tora – ignorată. Cu toate acestea, este lucru ştiut că, în asemenea con­diţii, se practică discuțiile la masa de negocieri, se prezintă argumen­te. În caz contrar, sunt organizate mitinguri, pichetări, greve.

Oleg Budza a subliniat că, pentru prima dată în ultimii şase ani, sin­dicatelor nu le-au fost remise spre avizare proiectele bugetului de asi­gurare obligatorie de asistenţă me­dicală şi cel al asigurărilor sociale de stat. Dezacordul sindicatelor faţă de mai multe prevederi ale documen­telor respective va fi exprimat în şe­dinţa de vineri a Guvernului.

Vorbitorul a opinat că şi poziţia confederaţiei şi a sindicatelor de ramură, insistenţa şi modalitatea de abordare a problemelor trebuie schimbate. Din adresările parveni­te pe parcursul anului trecut de la salariați reiese că şi pe teren sin­dicatele nu simt adevăratul puls în diferite situaţii care apar.

Preşedintele CNSM susține că unul din obiectivele de bază ale sin­dicatelor rămâne a fi obţinerea de salarii decente şi echitabile.

„Noi nu trebuie să acceptăm ca, de la 1 mai, salariul minim în secto­rul real să fie majorat până la 1850 de lei, aşa cum prevede acum un proiect de lege, ci să cerem ca aceas­tă creştere să depăşească 2000 de lei. Trebuie să cerem şi indexarea salariilor în legătură cu devaloriza­rea monedei naţionale, care a gene­rat în ultimul timp creşterea preţu­rilor pentru diferite produse”, a mai specificat Oleg Budza.

 

g_cnsm

Noi nu trebuie să acceptăm salariul oferit, ci să cerem majorarea acestuia

 

În luările de cuvânt ale partici­panţilor la şedinţă, au fost ridicate mai multe probleme ce ţin de con­diţiile de muncă şi de remunerare a angajaţilor, situaţia tinerilor pe pia­ţa forţei de muncă, impactul refor­melor din educaţie şi medicină etc.

În context, a fost adoptată o dec-laraţie în legătură cu situaţia social-economică actuală din ţara noas­tră. În textul declaraţiei se spune că membrii Consiliului General al CNSM sunt indignaţi de intensifica­rea fenomenului migraţiei populaţi­ei apte de muncă în condiţiile unui deficit de forţă de muncă calificată.

În acelaşi timp, peste 27 la sută dintre angajaţi primesc salarii mi­zere, care nu acoperă nici măcar mi­nimul de existenţă. Există restanţe enorme la plata salariilor, condiţii inadecvate de muncă şi de viaţă, sunt majorate tarifele la gazele natu­rale, la resursele energetice, precum şi la un şir de produse şi servicii de primă necesitate. La toate acestea se mai adaugă stoparea dialogului social şi a negocierilor colective.

La şedinţa de joi a fost modifica­tă componenţa Consiliului General al CNSM, stabilite noi norme de re­prezentare a organizaţiilor-membre ale CNSM în consiliu. Au fost exa­minate bilanțul executării bugetului sindical al CNSM pentru 2014 şi proiectul bugetului pentru 2015.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi