21 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele, capabile să participe la gestionarea finanţelor publice locale

Loading
Fără categorie Sindicatele, capabile să participe la gestionarea finanţelor publice locale
Sindicatele, capabile să participe la gestionarea finanţelor publice locale
sedinta-comitetului-confederal

Foto: vocea.md

Activitatea desfăşurată în 2013 de consiliile interramurale teritoriale ale sindicatelor şi obiectivele pen­tru anul curent au fost examinate recent, în cadrul unei întruniri a membrilor Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova cu preşedinţii structurilor sus-menţionate.

 

 

„Pe parcursul şedinţelor de dare de sea­mă şi alegeri, organizate recent de consili­ile interramurale, au fost scoase în eviden­ţă un şir de probleme legate de negocierile tripartite şi de convenţiile colective şi am efectuat un schimb de experienţă în acest sens”, a menţionat în context preşedintele CNSM, Oleg Budza.

Pe măsură ce ţara noastră se apropie de standardele europene şi urmează să fie descentralizate finanţele publice loca­le, aspectele legate de aceste procese vor trebui negociate de consiliile interramura­le şi de sindicatele de ramură cu puterea locală.

„Eu susţin descentralizarea şi consider că în acest moment consiliile teritoriale, împreună cu sindicatele de ramură şi pa­tronatele, pot să participe la gestionarea banilor publici şi să monitorizeze eficien­ţa cu care sunt folosiţi aceştia”, a declarat Oleg Budza.

Preşedintele CNSM a accentuat că în acest proces este important ca atât con­venţiile colective, cât şi cele internaţio­nale, să fie cunoscute de către autorităţile publice, la fel ca şi practicile europene, inclusiv de implementare a acestor docu­mente, care sunt negociate şi semnate de părţile interesate.

Cu cât va fi mai pronunţat dialogul soci­al la nivel local şi negocierile se vor încheia cu semnarea unor convenţii colective, iar oamenii vor fi informaţi despre deciziile luate cu referire la salarizare, alocarea de fonduri, securitatea muncii, odihna copii­lor etc., cu atât mai repede vor fi găsite şi soluţii pentru problemele existente.

 

g_cnsm

La nivel de teritoriu au fost negociate şi semnate 17 convenţii collective

 

Vorbitorul a specificat că, în corespun­dere cu informaţiile parvenite de la con­siliile interramurale, în 23 de raioane au fost constituite comisii pentru consultări şi negocieri colective. Totodată, la nivel de teritoriu au fost încheiate 17 convenţii colective.

Preşedintele CNSM a remarcat că este important ca în lista de preocupări a con­siliilor interramurale să rămână activita­tea în cadrul comisiilor pentru consultări şi negocieri colective de nivel teritorial. De asemenea, prioritare trebuie să fie elabo­rarea şi semnarea convenţiilor colective teritoriale, monitorizarea procesului de realizare a prevederilor acestora, precum şi participarea la examinarea şi aprobarea bugetelor locale.

Alte acţiuni de perspectivă ţin de infor­marea activului sindical din teritorii des­pre activitatea CNSM şi a organizaţiilor-membre, desfăşurarea unor întâlniri ale conducerii CNSM cu activul sindical din teritoriu, conlucrarea cu reprezentanţii structurilor publice teritoriale, inclusiv cu inspectorii muncii.

La rândul său, CNSM îşi va direcţiona în 2014 activitatea spre fortificarea capa­cităţilor pe domenii, cum sunt parteneri­atul social, aplicarea normelor internaţi­onale ale muncii, restructurarea mişcării sindicale etc.

Vorbitorul a mai propus să fie crea­te mecanisme pentru asigurarea unor schimburi operative de informaţii prin intermediul tehnologiilor de ultimă oră. O şedinţă în această chestiune va fi organi­zată în luna mai sau iunie cu reprezentan­ţii consiliilor interramurale.

„Cu cât mai rapid primim informaţii, cu atât suntem mai pregătiţi să reacţio­năm operativ la problemele care apar”, a afirmat Oleg Budza.

La rândul său, Mihail Hîncu, vicepre­şedinte al CNSM, a sugerat în context să fie utilizate diferite metode de stimulare a activităţii depuse de reprezentanţii consi­liilor interramurale. Vorbitorul a mai pro­pus identificarea unor modalităţi de solu­ţionare a problemei ce ţine de crearea de organizaţii patronale în raioanele în care acestea nu există.

În numeroasele luări de cuvânt, preşe­dinţii de consilii interramurale, dar şi de structuri sindicale de ramură sau experţi confederali, au înaintat diverse propuneri ce ţin de intensificarea şi eficientizarea ac­tivităţii sindicatelor la nivel local.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi